Heineken » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Heineken

AEX:HEIA, NL0000009165
94,500 19:06
+0,580 ( +0,62% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 20838 22029 26886 0
Operationele kosten 18083 18677 19409 0
Afschrijvingen 1817 1587 1693 0
BedrijfsResultaat 2771 3304 3283 0
Resultaat voor belastingen 2412 2908 2852 0
Belastingen 673 755 757 0
CashFlow 1039 -49 1066 0
Nettowinst 1540 1935 1903 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 9232 11117 11359 0
Immateriële activa 17424 17670 17459 0
Financiële activa 2166 1841 2021 0
Vaste activa 31184 32786 32886 0
Voorraden 1618 1814 1920 0
Debiteuren 2303 2605 2596 0
Overige vorderingen 47 64 71 0
Liquide middelen 3035 2442 2903 0
Vlottende activa 8137 8248 9070 0
Totaal activa 39321 41034 41956 0
Gewoon kapitaal 13238 13321 14358 0
Preferent kapitaal -729,6 -1718,6 -1859,6 0
Aandeel van derden 1335 1200 1182 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 14049 16055 15966 0
Kortlopende schulden 10243 10458 10450 0
Totaal passiva 39321 41034 41956 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 73525 80425 85610 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 576000 576000 576000 0
Winst per aandeel 2,7 3,39 3,34 0
Dividend per aandeel 1,34 1,47 1,6 0
Cashflow per aandeel 6,45 6,74 7,62 0
Intrinsieke waarde per aandeel 21,65799 21,67155 23,34375 0
Koers-winstverhouding 26,39259 25,64307 0 0
Dividend rendement (%) 1,88044 1,69102 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 11,63 14,53 13,25 0
Koers einde boekjaar 71,26 86,93 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding