Heineken

AEX:HEIA.NL, NL0000009165
97,760 17:38
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 22.029,0026.886,0028.616,0019.771,00
EBITDA (mln.) 4.891,004.976,005.697,003.652,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 3.304,003.283,003.738,00778,00
Resultaat voor belasting (mln.) 2.908,002.852,003.284,00157,00
Netto winst (mln.) 1.935,001.903,002.166,00-204,00
Winst per aandeel 3,393,343,76-0,36
Koers winst verhouding 25,6423,1125,24-253,39
Dividend per aandeel 1,471,601,680,70
Dividend rendement 1,69%2,07%1,77%0,77%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 11.117,0011.359,0013.269,0011.551,00
Immateriële activa 17.670,0017.459,0017.769,0015.767,00
Financiële activa 1.841,002.021,004.868,004.437,00
Vaste activa 32.786,0032.886,0038.085,0033.612,00
Voorraden 1.814,001.920,002.213,001.958,00
Debiteuren 2.605,002.596,002.913,001.768,00
Overige vorderingen 64,0071,00123,00154,00
Liquide middelen 2.442,002.903,001.821,004.000,00
Vlottende activa 8.248,009.070,008.419,009.020,00
Totaal activa 41.034,0041.956,0046.504,0042.632,00
Gewoon kapitaal 13.321,0014.358,0016.147,0013.392,00
Preferent kapitaal -1.718,60-1.859,60-1.584,60-3.689,00
Aandeel van derden 1.200,001.182,001.164,001.000,00
Langlopende schulden 16.055,0015.966,0016.886,0017.372,00
Kortlopende schulden 10.458,0010.450,0012.307,0010.868,00
Totaal passiva 41.034,0041.956,0046.504,0042.632,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 80.42585.61085.85384.394
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 576.000576.000576.000575.630
Cashflow per aandeel 6,747,627,535,45
Intrinsieke waarde per aandeel 21,6723,3426,3622,56
Koers Intrinsieke waarde verhouding 4,013,313,604,04
Rendement eigen vermogen (%) 14,5313,2513,41-1,42
Koers einde boekjaar 86,9377,2094,9291,22