Heineken

AEX:HEIA, NL0000009165
89,560 17:35
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 20.838,0022.029,0026.886,0028.616,00
Operationele kosten 18.083,0018.677,0019.409,0020.431,00
Afschrijvingen 1.817,001.587,001.693,001.959,00
BedrijfsResultaat 2.771,003.304,003.283,003.738,00
Resultaat voor belastingen 2.412,002.908,002.852,003.284,00
Belastingen 673,00755,00757,00910,00
CashFlow 1.039,00-49,001.066,00-1.552,00
Nettowinst 1.540,001.935,001.903,002.166,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 9.232,0011.117,0011.359,0013.269,00
Immateriële activa 17.424,0017.670,0017.459,0017.769,00
Financiële activa 2.166,001.841,002.021,004.868,00
Vaste activa 31.184,0032.786,0032.886,0038.085,00
Voorraden 1.618,001.814,001.920,002.213,00
Debiteuren 2.303,002.605,002.596,002.913,00
Overige vorderingen 47,0064,0071,00123,00
Liquide middelen 3.035,002.442,002.903,001.821,00
Vlottende activa 8.137,008.248,009.070,008.419,00
Totaal activa 39.321,0041.034,0041.956,0046.504,00
Gewoon kapitaal 13.238,0013.321,0014.358,0016.147,00
Preferent kapitaal -729,60-1.718,60-1.859,60-1.584,60
Aandeel van derden 1.335,001.200,001.182,001.164,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 14.049,0016.055,0015.966,0016.886,00
Kortlopende schulden 10.243,0010.458,0010.450,0012.307,00
Totaal passiva 39.321,0041.034,0041.956,0046.504,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 73.52580.42585.61085.853
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 576.000576.000576.000576.000
Winst per aandeel 2,703,393,343,76
Dividend per aandeel 1,341,471,601,68
Cashflow per aandeel 6,456,747,627,53
Intrinsieke waarde per aandeel 21,6621,6723,3426,36
Koers-winstverhouding 26,3925,6423,1125,24
Dividend rendement (%) 1,881,692,071,77
Rendement eigen vermogen (%) 11,6314,5313,2513,41
Koers einde boekjaar 71,2686,9377,2094,92