Heineken » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Heineken

AEX:HEIA, NL0000009165
97,540 17:29
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 20511 20838 22029 26886
Operationele kosten 17847 18083 18677 19409
Afschrijvingen 1594 1817 1587 1693
BedrijfsResultaat 3190 2771 3304 3283
Resultaat voor belastingen 2838 2412 2908 2852
Belastingen 697 673 755 757
CashFlow 252 1039 -49 1066
Nettowinst 1892 1540 1935 1903

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 9232 11117 11359 0
Immateriële activa 17424 17670 17459 0
Financiële activa 2166 1841 2021 0
Vaste activa 31184 32786 32886 0
Voorraden 1618 1814 1920 0
Debiteuren 2303 2605 2596 0
Overige vorderingen 47 64 71 0
Liquide middelen 3035 2442 2903 0
Vlottende activa 8137 8248 9070 0
Totaal activa 39321 41034 41956 0
Gewoon kapitaal 13238 13321 14358 0
Preferent kapitaal -729,6 -1718,6 -1859,6 0
Aandeel van derden 1335 1200 1182 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 14049 16055 15966 0
Kortlopende schulden 10243 10458 10450 0
Totaal passiva 39321 41034 41956 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 73767 73525 80425 85610
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 576000 576000 576000 576000
Winst per aandeel 3,32 2,7 3,39 3,34
Dividend per aandeel 1,3 1,34 1,47 1,6
Cashflow per aandeel 6,06 6,45 6,74 7,62
Intrinsieke waarde per aandeel 22,21181 21,65799 21,67155 23,34375
Koers-winstverhouding 23,7259 26,39259 25,64307 23,11377
Dividend rendement (%) 1,65037 1,88044 1,69102 2,07254
Rendement eigen vermogen (%) 13,98 11,63 14,53 13,25
Koers einde boekjaar 78,77 71,26 86,93 77,2

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding