AND International Publishers

AEX:AND, NL0000430106
1,430 10:07
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 7,281,381,001,06
Operationele kosten 4,365,565,266,24
Afschrijvingen 0,892,152,403,67
BedrijfsResultaat 3,49-3,80-3,71-4,87
Resultaat voor belastingen 3,47-3,81-3,68-4,92
Belastingen 0,69-0,96-0,56-0,97
CashFlow 2,40-2,83-1,92-1,67
Nettowinst 2,78-2,85-3,11-3,95

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 0,070,030,33
Immateriële activa 11,9610,136,89
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 13,4012,1010,13
Voorraden 0,000,000,00
Debiteuren 0,500,330,28
Overige vorderingen
Liquide middelen 4,112,190,52
Vlottende activa 4,612,520,80
Totaal activa 18,0114,6210,94
Gewoon kapitaal 16,8813,649,69
Preferent kapitaal 8,356,612,54
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,230,190,44
Kortlopende schulden 0,910,790,81
Totaal passiva 18,0114,6210,94

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 951025715
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.7303.7303.7303.730
Winst per aandeel 0,75-0,76-0,84-1,06
Dividend per aandeel 0,150,000,000,00
Cashflow per aandeel 1,00-0,49-0,36-0,32
Intrinsieke waarde per aandeel 5,304,533,662,60
Koers-winstverhouding 11,72-8,80-3,05-2,06
Dividend rendement (%) 1,710,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 13,67-16,86-22,81-40,80
Koers einde boekjaar 8,796,692,562,18