AND International Publishers » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

AND International Publishers

AEX:AND, NL0000430106
2,180 17:35
-0,120 ( -5,22% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 5,997,281,381,00
Operationele kosten 7,054,365,565,26
Afschrijvingen 3,190,892,152,40
BedrijfsResultaat 5,373,49-3,803,65
Resultaat voor belastingen 5,293,47-3,813,68
Belastingen 0,210,69-0,96-0,56
CashFlow 0,722,40-2,83-2,23
Nettowinst 5,092,78-2,85-3,11

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 0,090,110,070,03
Immateriële activa 13,8313,6511,9610,13
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 14,9814,1413,4012,10
Voorraden 0,000,000,000,00
Debiteuren 0,740,640,500,33
Overige vorderingen
Liquide middelen 4,546,944,112,19
Vlottende activa 5,287,594,612,52
Totaal activa 20,2521,7318,0114,62
Gewoon kapitaal 18,1120,3416,8813,64
Preferent kapitaal 15,4713,098,356,61
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,290,260,230,19
Kortlopende schulden 1,851,130,910,79
Totaal passiva 20,2521,7318,0114,62

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 909510257
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.7303.7303.7303.730
Winst per aandeel 1,360,75-0,76-0,84
Dividend per aandeel 0,150,150,000,00
Cashflow per aandeel 0,611,00-0,49-0,44
Intrinsieke waarde per aandeel 4,715,304,533,66
Koers-winstverhouding 6,1411,72-8,80-3,05
Dividend rendement (%) 1,801,710,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 28,0913,67-16,86-22,81
Koers einde boekjaar 8,358,796,692,56