AND International Publishers » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

AND International Publishers

AEX:AND, NL0000430106
2,110 9:31
+0,060 ( +2,93% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 5,99 7,28 1,38 1
Operationele kosten 7,05 4,36 5,56 5,26
Afschrijvingen 3,19 0,89 2,15 2,4
BedrijfsResultaat 5,37 3,49 -3,8 3,65
Resultaat voor belastingen 5,29 3,47 -3,81 3,68
Belastingen 0,21 0,69 -0,96 -0,56
CashFlow 0,72 2,4 -2,83 -2,23
Nettowinst 5,09 2,78 -2,85 -3,11

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0,11 0,07 0,03 0
Immateriële activa 13,65 11,96 10,13 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 14,14 13,4 12,1 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0,64 0,5 0,33 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 6,94 4,11 2,19 0
Vlottende activa 7,59 4,61 2,52 0
Totaal activa 21,73 18,01 14,62 0
Gewoon kapitaal 20,34 16,88 13,64 0
Preferent kapitaal 13,09 8,35 6,61 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0,26 0,23 0,19 0
Kortlopende schulden 1,13 0,91 0,79 0
Totaal passiva 21,73 18,01 14,62 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 90 95 102 57
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3730 3730 3730 3730
Winst per aandeel 1,36 0,75 -0,76 -0,84
Dividend per aandeel 0,15 0,15 0 0
Cashflow per aandeel 0,61 1 -0,49 -0,44
Intrinsieke waarde per aandeel 4,70509 5,30295 4,52547 3,65684
Koers-winstverhouding 6,13971 11,72 -8,80263 -3,04762
Dividend rendement (%) 1,79641 1,70648 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 28,09 13,67 -16,86 -22,81
Koers einde boekjaar 8,35 8,79 6,69 2,56

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding