AND International Publishers

AEX:AND, NL0000430106
1,915 16:38
+0,065 (+3,51%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 7,281,381,001,06
Operationele kosten 4,365,565,266,24
Afschrijvingen 0,892,152,403,67
BedrijfsResultaat 3,49-3,80-3,71-4,87
Resultaat voor belastingen 3,47-3,81-3,68-4,92
Belastingen 0,69-0,96-0,56-0,97
CashFlow 2,40-2,83-1,92-1,67
Nettowinst 2,78-2,85-3,11-3,95

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 0,110,070,030,33
Immateriële activa 13,6511,9610,136,89
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 14,1413,4012,1010,13
Voorraden 0,000,000,000,00
Debiteuren 0,640,500,330,28
Overige vorderingen
Liquide middelen 6,944,112,190,52
Vlottende activa 7,594,612,520,80
Totaal activa 21,7318,0114,6210,94
Gewoon kapitaal 20,3416,8813,649,69
Preferent kapitaal 13,098,356,612,54
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,260,230,190,44
Kortlopende schulden 1,130,910,790,81
Totaal passiva 21,7318,0114,6210,94

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 951025715
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.7303.7303.7303.730
Winst per aandeel 0,75-0,76-0,84-1,06
Dividend per aandeel 0,150,000,000,00
Cashflow per aandeel 1,00-0,49-0,36-0,32
Intrinsieke waarde per aandeel 5,304,533,662,60
Koers-winstverhouding 11,72-8,80-3,05-2,06
Dividend rendement (%) 1,710,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 13,67-16,86-22,81-40,80
Koers einde boekjaar 8,796,692,562,18