Amsterdam Commodities

AEX:ACOMO, NL0000313286
20,500 13:43
-0,300 (-1,44%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 682,32709,68700,17701,44
Operationele kosten 611,79640,70631,85628,54
Afschrijvingen 4,755,645,338,89
BedrijfsResultaat 50,4946,3845,1846,84
Resultaat voor belastingen 47,3443,3441,0142,08
Belastingen 12,9710,869,909,98
CashFlow 0,440,77-1,65-0,25
Nettowinst 34,3832,4731,1132,08

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 41,1436,5738,0640,80
Immateriële activa 62,9266,2468,1068,35
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 106,59105,92108,90125,82
Voorraden 158,40149,57142,51140,91
Debiteuren 81,4083,4995,2482,81
Overige vorderingen 0,000,000,000,00
Liquide middelen 1,802,590,960,73
Vlottende activa 246,99240,04248,26232,78
Totaal activa 353,57345,96357,16358,60
Gewoon kapitaal 182,91185,05193,52202,94
Preferent kapitaal 15,506,317,919,91
Aandeel van derden 0,000,000,000,06
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 17,7521,0217,8723,25
Kortlopende schulden 152,91139,89145,76132,35
Totaal passiva 353,57345,96357,16358,60

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 592612650699
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 24.22024.60024.65024.650
Winst per aandeel 1,421,321,261,30
Dividend per aandeel 1,151,101,001,10
Cashflow per aandeel 1,942,040,782,43
Intrinsieke waarde per aandeel 6,406,426,857,13
Koers-winstverhouding 14,7218,2613,8415,96
Dividend rendement (%) 5,504,565,735,30
Rendement eigen vermogen (%) 18,7917,5516,0715,81
Koers einde boekjaar 20,9024,1117,4420,75