BAM Groep Koninklijke

AEX:BAMNB.NL, NL0000337319
2,960 17:35
-0,024 (-0,80%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 6.603,717.207,757.209,096.768,17
EBITDA (mln.) 112,89174,99211,8910,51
Bedrijfs resultaat (mln.) 48,76105,2152,33-221,33
Resultaat voor belasting (mln.) 58,32114,5450,62-386,61
Netto winst (mln.) 12,5223,7711,85-122,18
Winst per aandeel 0,050,090,04-0,45
Koers winst verhouding 76,6227,9367,15-3,79
Dividend per aandeel 0,100,140,02
Dividend rendement 2,61%5,57%0,74%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 281,90289,61277,14546,42
Immateriële activa 403,70407,99400,08334,47
Financiële activa 187,50210,89244,72256,24
Vaste activa 1.407,201.270,561.513,181.379,09
Voorraden 606,70577,99545,91517,64
Debiteuren 1.845,401.972,041.612,05625,79
Overige vorderingen 6,504,565,7915,29
Liquide middelen 695,80743,67854,021.789,29
Vlottende activa 3.164,003.307,433.026,993.845,42
Totaal activa 4.571,184.577,984.540,175.224,51
Gewoon kapitaal 852,22729,03628,44583,44
Preferent kapitaal 653,93646,47627,72-99,67
Aandeel van derden 5,605,865,471,28
Langlopende schulden 625,30591,18734,961.080,81
Kortlopende schulden 3.088,103.251,913.171,303.558,99
Totaal passiva 4.571,184.577,984.540,175.224,51

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 19.72020.15619.43317.966
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 274.930278.780279.410273.300
Cashflow per aandeel 0,240,751,312,25
Intrinsieke waarde per aandeel 3,002,482,232,13
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,281,011,200,80
Rendement eigen vermogen (%) 1,473,261,88-20,94
Koers einde boekjaar 3,832,512,691,71