Beter Bed Holding

AEX:BBED, NL0000339703
4,000 17:38
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 410,46416,43396,33185,80
Operationele kosten 384,42402,00420,02192,64
Afschrijvingen 11,1712,8516,1921,68
BedrijfsResultaat 26,0414,42-15,86-48,84
Resultaat voor belastingen 25,8814,02-12,36-2,88
Belastingen 6,864,49-6,241,28
CashFlow -3,72-21,60-17,01-4,28
Nettowinst 19,029,52-23,25-52,58

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 38,0744,2441,2610,60
Immateriële activa 7,009,0311,318,48
Financiële activa 0,660,5313,370,06
Vaste activa 46,9556,1465,9462,98
Voorraden 61,8865,7055,6822,23
Debiteuren 4,333,013,011,83
Overige vorderingen 0,004,540,641,59
Liquide middelen 21,7917,676,172,12
Vlottende activa 96,67100,5874,7436,43
Totaal activa 143,62156,73140,6899,40
Gewoon kapitaal 76,8870,1846,643,04
Preferent kapitaal 38,9941,7951,0131,74
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2,353,434,4630,04
Kortlopende schulden 64,3983,1289,5966,33
Totaal passiva 143,62156,73140,6899,40

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 2.7652.8492.7383.377
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21.96021.96021.96024.110
Winst per aandeel 0,870,43-1,06-2,18
Dividend per aandeel 0,740,370,000,00
Cashflow per aandeel 1,550,710,000,13
Intrinsieke waarde per aandeel 2,762,832,120,13
Koers-winstverhouding 19,4330,79-3,40-1,03
Dividend rendement (%) 4,382,790,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 24,7313,57-49,85-1.732,29
Koers einde boekjaar 16,9013,243,602,26