Beter Bed Holding

AEX:BBED, NL0000339703
2,540 17:29
-0,030 ( -1,17% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 410,46416,43396,33185,80
Operationele kosten 384,42402,00420,02192,64
Afschrijvingen 11,1712,8516,1921,68
BedrijfsResultaat 26,0414,42-15,86-48,84
Resultaat voor belastingen 25,8814,02-12,36-2,88
Belastingen 6,864,49-6,241,28
CashFlow -3,72-21,60-17,01-4,28
Nettowinst 19,029,52-23,25-52,58

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 44,2441,2610,60
Immateriële activa 9,0311,318,48
Financiële activa 0,5313,370,06
Vaste activa 56,1465,9462,98
Voorraden 65,7055,6822,23
Debiteuren 3,013,011,83
Overige vorderingen 4,540,641,59
Liquide middelen 17,676,172,12
Vlottende activa 100,5874,7436,43
Totaal activa 156,73140,6899,40
Gewoon kapitaal 70,1846,643,04
Preferent kapitaal 41,7951,0131,74
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 3,434,4630,04
Kortlopende schulden 83,1289,5966,33
Totaal passiva 156,73140,6899,40

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 2.7652.8492.7383.377
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21.96021.96021.96024.110
Winst per aandeel 0,870,43-1,06-2,18
Dividend per aandeel 0,740,370,000,00
Cashflow per aandeel 1,550,710,000,13
Intrinsieke waarde per aandeel 2,762,832,120,13
Koers-winstverhouding 19,4330,79-3,40-1,03
Dividend rendement (%) 4,382,790,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 24,7313,57-49,85-1.732,29
Koers einde boekjaar 16,9013,243,602,26