Boskalis Westminster Koninklijke

AEX:BOKA.NL, NL0000852580
25,580 17:35
0,000 (0,00%)

Profiel

Koninklijke Boskalis Westminster NV is een wereldwijd werkend bedrijf en bekleedt een vooraanstaande plaats in baggeren, landwinning, kustversteviging en aanverwante diensten. Kernactiviteiten zijn de bouw en uitbating van havens en waterwegen, landwinning, kustversteviging en rivieroeverbesccherming. Het bedrijf is onderverdeeld in vier delen: 'Baggerwerken', 'Domestic infra','Takelen en recuperatie' en 'Energiewinning op zee'. De voornaamste klanten zijn overheden, mijnbouwbedrijven, haven uitbaters en oliebrdrijven.

Adres

Adres Rosmolenweg 20
Postcode 3356
Stad LK Papendrecht
Land Netherlands
Telefoon +31786969000
Fax
Email ir@boskalis.nl
Website http://www.boskalis.com

Bestuur

Functie Titel Voornaam Achternaam
CEO Peter Berdowski
CFO C. van Noort
Chairman (Board of Directors) Jeroen van der Veer
Member of Board of Directors Jack de Kreij
Member of Board of Directors Ilona Haaijer
Member of Board of Directors Jacqueline Tammenoms Bakker
Member of Board of Directors D.A. Sperling
Member of Board of Directors Jaap van Wiechen
Vice-Chairman (Board of Directors) Herman Hazewinkel RA