Boskalis Westminster Koninklijke

AEX:BOKA.NL, NL0000852580
25,480 17:35
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 2.369,352.576,652.739,982.541,91
EBITDA (mln.) 434,67313,93375,84366,38
Bedrijfs resultaat (mln.) 183,11-402,35110,72-55,58
Resultaat voor belasting (mln.) 172,12-413,7995,04-70,46
Netto winst (mln.) 150,47-435,8574,89-96,52
Winst per aandeel 1,13-3,220,55-0,74
Koers winst verhouding 27,81-6,7541,45-30,46
Dividend per aandeel 1,000,500,50
Dividend rendement 3,18%2,30%2,22%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 2.538,062.373,792.406,102.476,65
Immateriële activa 277,43119,64116,38172,77
Financiële activa 778,18431,01443,28208,47
Vaste activa 3.613,092.934,123.084,982.873,71
Voorraden 88,1799,07103,2491,13
Debiteuren 318,94330,32378,49276,50
Overige vorderingen 17,7019,4623,5015,19
Liquide middelen 191,95336,21399,57824,55
Vlottende activa 1.200,391.605,691.511,781.654,09
Totaal activa 4.813,484.539,814.596,774.527,79
Gewoon kapitaal 3.022,942.544,332.491,352.283,22
Preferent kapitaal 507,35429,73404,12300,10
Aandeel van derden 2,383,283,352,98
Langlopende schulden 338,31512,10468,14548,88
Kortlopende schulden 1.449,851.480,101.633,931.692,71
Totaal passiva 4.813,484.539,814.596,774.527,79

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 5.7725.9125.8126.137
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 133.350135.380135.380130.950
Cashflow per aandeel -0,021,752,425,33
Intrinsieke waarde per aandeel 21,6718,2918,4016,94
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,451,191,241,33
Rendement eigen vermogen (%) 4,98-17,133,01-4,23
Koers einde boekjaar 31,4321,7322,8022,54