Ease2pay N.V.

AEX:EAS2P, NL0000345627
2,860 17:11
-0,140 (-4,67%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 0,000,010,120,18
Operationele kosten 1,010,320,801,09
Afschrijvingen 0,000,000,130,19
BedrijfsResultaat -0,76-0,31-0,69-0,92
Resultaat voor belastingen -0,98-0,34-0,81-0,92
Belastingen 0,22-0,070,070,00
CashFlow -31,22-0,210,21-0,58
Nettowinst -0,94-0,27-0,88-0,92

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 0,000,000,000,00
Immateriële activa 0,001,101,701,54
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 0,001,171,701,55
Voorraden 0,000,000,000,00
Debiteuren 0,000,000,110,04
Overige vorderingen 0,000,030,000,00
Liquide middelen 0,600,380,810,31
Vlottende activa 0,620,420,920,35
Totaal activa 0,621,582,621,90
Gewoon kapitaal 0,580,872,121,20
Preferent kapitaal -0,94-1,22-0,87-0,92
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,000,630,000,28
Kortlopende schulden 0,040,090,500,41
Totaal passiva 0,621,582,621,90

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 0000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 7.0007.7009.2409.240
Winst per aandeel -0,14-0,04-0,09-0,10
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -1,50-0,04-0,05-0,09
Intrinsieke waarde per aandeel 0,080,110,230,13
Koers-winstverhouding -2,14-11,50-17,06-12,00
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -163,21-31,52-41,27-76,52
Koers einde boekjaar 0,300,461,541,20