Value8

AEX:VALUE.NL, NL0010661864
5,600 13:39
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 20,90
EBITDA (mln.) 4,664,838,7818,98
Bedrijfs resultaat (mln.) 4,644,808,7218,92
Resultaat voor belasting (mln.) 4,124,538,4518,43
Netto winst (mln.) 4,324,508,7518,43
Winst per aandeel 0,400,420,881,87
Koers winst verhouding 11,8513,295,863,47
Dividend per aandeel 1,051,500,160,16
Dividend rendement 22,15%26,88%3,10%2,47%

Balans (mln.)

  2018201920202021
Materiële activa 0,48
Immateriële activa 0,080,06
Financiële activa 57,5638,5342,7860,58
Vaste activa 57,6438,5942,7861,06
Debiteuren 0,14
Liquide middelen 18,8136,1234,0050,61
Vlottende activa 19,0336,6039,3251,80
Totaal activa 76,6875,1882,10112,85
Gewoon kapitaal 72,2171,3278,3996,10
Preferent kapitaal 23,2522,1832,6038,62
Langlopende schulden 2,572,572,22
Kortlopende schulden 1,901,293,7114,54
Totaal passiva 76,6875,1882,10112,85

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 7686
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 10.69010.6909.7309.730
Cashflow per aandeel 3,211,23-1,55-1,27
Intrinsieke waarde per aandeel 7,909,70
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,650,67
Rendement eigen vermogen (%) 5,986,3111,1619,18
Koers einde boekjaar 4,745,585,166,48

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront