Heineken Holding

AEX:HEIHO, NL0000008977
85,200 17:35
+1,600 (+1,91%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 22.029,0026.886,0028.616,0019.771,00
Operationele kosten 18.677,0019.409,0020.431,0018.993,00
Afschrijvingen 1.587,001.693,001.959,002.874,00
BedrijfsResultaat 3.304,003.283,003.738,00778,00
Resultaat voor belastingen 2.908,002.852,003.284,00157,00
Belastingen 755,00757,00910,00245,00
CashFlow -49,001.066,00-1.552,002.936,00
Nettowinst 977,00961,001.087,00-102,00

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 11.117,0011.359,0013.269,0011.551,00
Immateriële activa 17.670,0017.459,0017.769,0015.767,00
Financiële activa 1.841,002.021,004.868,004.437,00
Vaste activa 32.786,0032.886,0038.085,0033.612,00
Voorraden 1.814,001.920,002.213,001.958,00
Debiteuren 2.582,002.588,002.913,001.768,00
Overige vorderingen 64,0071,00123,00154,00
Liquide middelen 2.442,002.903,001.821,004.000,00
Vlottende activa 8.248,009.070,008.419,009.020,00
Totaal activa 41.034,0041.956,0046.504,0042.632,00
Gewoon kapitaal 6.633,007.158,007.993,006.604,00
Preferent kapitaal -866,85-936,85-798,85-1.954,00
Aandeel van derden 7.888,008.382,009.318,007.788,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 16.055,0015.966,0016.886,0017.372,00
Kortlopende schulden 10.458,0010.450,0012.307,0010.868,00
Totaal passiva 41.034,0041.956,0046.504,0042.632,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 80.42585.61085.85384.394
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 288.030288.030288.030288.030
Winst per aandeel 3,393,343,77-0,36
Dividend per aandeel 1,471,601,680,70
Cashflow per aandeel 13,4815,2315,0610,89
Intrinsieke waarde per aandeel 22,23
Koers-winstverhouding 24,3322,0822,92-214,03
Dividend rendement (%) 1,782,171,940,91
Rendement eigen vermogen (%) 14,7313,4313,60-0,71
Koers einde boekjaar 82,4973,7586,4077,05