ICT Group

AEX:ICT.NL, NL0000359537
14,250 17:06
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 104,99129,85155,47160,02
EBITDA (mln.) 11,5717,1715,8619,19
Bedrijfs resultaat (mln.) 8,0112,224,286,68
Resultaat voor belasting (mln.) 7,5311,603,706,05
Netto winst (mln.) 5,239,392,674,15
Winst per aandeel 0,560,990,280,43
Koers winst verhouding 23,9611,9718,74
Dividend per aandeel 0,350,380,300,40
Dividend rendement 2,61%3,21%4,96%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 2,914,023,6618,54
Immateriële activa 36,5145,4658,7156,84
Financiële activa 2,331,372,501,09
Vaste activa 40,8851,1278,3778,04
Voorraden 0,20
Debiteuren 33,5138,2939,3524,30
Overige vorderingen 0,690,060,920,63
Liquide middelen 6,506,185,7713,12
Vlottende activa 40,7044,5246,0452,99
Totaal activa 81,5895,64124,41131,02
Gewoon kapitaal 46,9053,2853,9858,95
Preferent kapitaal 7,5911,3710,0713,23
Aandeel van derden 0,760,940,560,72
Langlopende schulden 10,709,0129,9029,10
Kortlopende schulden 23,2132,4139,9642,25
Totaal passiva 81,5895,64124,41131,02

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 9901.2271.4131.492
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 9.4109.4609.5709.610
Cashflow per aandeel 0,841,171,512,06
Intrinsieke waarde per aandeel 4,635,255,345,73
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,892,261,41
Rendement eigen vermogen (%) 11,1417,624,947,04
Koers einde boekjaar 13,4211,858,06