Neways Electronics

AEX:NEWAY.NL, NL0000440618
14,300 13:15
+0,050 (+0,35%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 438,68506,82533,45478,57
EBITDA (mln.) 23,3630,2429,6112,02
Bedrijfs resultaat (mln.) 14,3021,0415,15-2,47
Resultaat voor belasting (mln.) 12,6819,0812,21-4,54
Netto winst (mln.) 9,9214,438,52-3,92
Winst per aandeel 0,861,210,70-0,32
Koers winst verhouding 15,878,3514,23-25,00
Dividend per aandeel 0,350,480,28
Dividend rendement 2,56%4,75%2,81%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 35,6639,7478,2969,41
Immateriële activa 11,8610,248,546,92
Financiële activa 0,01
Vaste activa 51,8753,8090,3083,21
Voorraden 98,04115,13100,6482,30
Debiteuren 53,2962,0570,9056,18
Overige vorderingen 0,160,03
Liquide middelen 1,041,072,242,04
Vlottende activa 152,53191,22187,35151,01
Totaal activa 204,40245,02277,65234,22
Gewoon kapitaal 85,05101,63106,09102,00
Preferent kapitaal 0,610,660,700,78
Langlopende schulden 11,707,0736,8732,54
Kortlopende schulden 107,66136,32134,7099,68
Totaal passiva 204,40245,02277,65234,22

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.7502.9432.9402.705
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 11.48011.96012.15012.170
Cashflow per aandeel 0,280,632,423,36
Intrinsieke waarde per aandeel 7,068,028,458,38
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,931,261,180,95
Rendement eigen vermogen (%) 11,6614,208,03-3,84
Koers einde boekjaar 13,6510,109,968,00