Ordina

AEX:ORDI, NL0000440584
3,870 17:35
+0,035 (+0,91%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 344,89358,52372,26369,23
Operationele kosten 247,81247,47250,80337,99
Afschrijvingen 7,614,1214,7315,13
BedrijfsResultaat 6,9014,5321,9331,23
Resultaat voor belastingen 6,4614,3020,8129,98
Belastingen 3,357,425,937,69
CashFlow 8,207,606,1519,76
Nettowinst 3,116,8714,8822,29

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 4,964,874,3840,19
Immateriële activa 131,80130,37129,75128,20
Financiële activa 0,370,360,340,32
Vaste activa 155,36150,78185,75181,04
Voorraden 0,000,000,00
Debiteuren 63,6864,1067,4337,08
Overige vorderingen
Liquide middelen 10,8918,4924,6544,41
Vlottende activa 74,6982,6092,08105,06
Totaal activa 230,05233,38277,82286,09
Gewoon kapitaal 147,78153,03163,50177,81
Preferent kapitaal 3,116,8714,8822,29
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,880,8829,3727,90
Kortlopende schulden 81,4079,4784,9580,38
Totaal passiva 230,05233,38277,82286,09

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.5592.6472.6292.586
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 93.26093.26093.26093.260
Winst per aandeel 0,030,070,160,24
Dividend per aandeel 0,020,050,100,14
Cashflow per aandeel 0,160,130,270,46
Intrinsieke waarde per aandeel 1,561,591,661,76
Koers-winstverhouding 51,8720,2612,7211,98
Dividend rendement (%) 1,293,534,914,87
Rendement eigen vermogen (%) 2,104,499,1012,54
Koers einde boekjaar 1,561,422,042,88