Ordina

AEX:ORDI, NL0000440584
2,250 17:35
+0,015 ( +0,67% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 343,58344,89358,52372,26
Operationele kosten 256,61247,81247,47250,80
Afschrijvingen 5,457,614,1214,73
BedrijfsResultaat 9,696,9014,5321,93
Resultaat voor belastingen 9,066,4614,3020,81
Belastingen 4,023,357,425,93
CashFlow -6,848,207,606,15
Nettowinst 5,043,116,8714,88

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 4,964,874,38
Immateriële activa 131,80130,37129,75
Financiële activa 0,370,360,34
Vaste activa 155,36150,78185,75
Voorraden 0,000,000,00
Debiteuren 63,6864,1067,43
Overige vorderingen
Liquide middelen 10,8918,4924,65
Vlottende activa 74,6982,6092,08
Totaal activa 230,05233,38277,82
Gewoon kapitaal 147,78153,03163,50
Preferent kapitaal 3,116,8714,88
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,880,8829,37
Kortlopende schulden 81,4079,4784,95
Totaal passiva 230,05233,38277,82

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 2.6892.5592.6472.629
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 93.26093.26093.26093.260
Winst per aandeel 0,050,030,070,16
Dividend per aandeel 0,020,020,050,10
Cashflow per aandeel 0,040,160,130,27
Intrinsieke waarde per aandeel 1,561,561,591,66
Koers-winstverhouding 41,9651,8720,2612,72
Dividend rendement (%) 0,951,293,534,91
Rendement eigen vermogen (%) 3,422,104,499,10
Koers einde boekjaar 2,101,561,422,04