Advanced Metallurgical Group » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Advanced Metallurgical Group

AEX:AMG, NL0000888691
21,340 17:29
+0,330 ( +1,57% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2015201620172018
Omzet 977,14971,151.059,651.310,29
Operationele kosten 1.040,491.016,831.098,141.278,27
Afschrijvingen 29,5929,8430,9033,03
BedrijfsResultaat 38,5162,0779,75163,26
Resultaat voor belastingen 28,5749,6771,36139,75
Belastingen 18,658,1013,9044,97
CashFlow 26,6737,366,80208,80
Nettowinst 9,9241,5756,9694,62

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2015201620172018
Materiële activa 215,83226,10298,54327,95
Immateriële activa 28,9233,2238,1135,13
Financiële activa 16,2330,6731,2029,04
Vaste activa 314,95351,00429,00439,22
Voorraden 126,39143,59162,50316,71
Debiteuren 124,27129,22137,17138,53
Overige vorderingen
Liquide middelen 127,78160,74178,80381,90
Vlottende activa 407,74469,31527,60881,72
Totaal activa 722,68820,31956,601.320,94
Gewoon kapitaal 128,56175,71257,96319,92
Preferent kapitaal -49,31-35,76-72,68-104,07
Aandeel van derden 25,0122,0724,6324,12
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 319,92342,42368,77556,19
Kortlopende schulden 249,20280,11305,25420,70
Totaal passiva 722,68820,31956,601.320,94

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 2.9403.0533.1333.329
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 27.64028.25029.91030.570
Winst per aandeel 0,361,471,913,10
Dividend per aandeel 0,220,270,280,50
Cashflow per aandeel 2,761,992,633,19
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 27,2710,6026,329,09
Dividend rendement (%) 2,241,730,561,77
Rendement eigen vermogen (%) 7,7123,6622,0829,57
Koers einde boekjaar 9,8215,5850,2728,18