Advanced Metallurgical Group

AEX:AMG, NL0000888691
31,280 17:35
-0,840 (-2,62%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2017201820192020
Omzet 1.059,651.310,291.188,57937,37
Operationele kosten 1.098,141.278,271.342,921.072,22
Afschrijvingen 30,9033,0341,9744,33
BedrijfsResultaat 79,75163,26-25,72-9,24
Resultaat voor belastingen 71,36139,75-53,70-31,28
Belastingen 13,9044,97-5,1211,18
CashFlow 6,80208,80-154,61-27,47
Nettowinst 56,9694,62-48,28-41,69

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 298,54327,95429,99551,93
Immateriële activa 38,1135,1341,9243,21
Financiële activa 31,2029,0424,4927,53
Vaste activa 429,00439,22878,00900,05
Voorraden 162,50316,71204,15152,31
Debiteuren 137,17138,53119,0584,62
Overige vorderingen 5,11
Liquide middelen 178,80381,90226,22207,37
Vlottende activa 527,60881,72593,96538,94
Totaal activa 956,601.320,941.471,961.438,99
Gewoon kapitaal 257,96319,92160,51115,48
Preferent kapitaal -72,68-104,07-116,15-110,59
Aandeel van derden 24,6324,1223,8925,79
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 368,77556,19933,06955,22
Kortlopende schulden 305,25420,70354,49342,50
Totaal passiva 956,601.320,941.471,961.438,99

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 3.1333.3293.3073.064
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 29.91030.57031.37028.430
Winst per aandeel 1,913,10-1,70-1,47
Dividend per aandeel 0,280,500,400,20
Cashflow per aandeel 2,633,191,480,69
Intrinsieke waarde per aandeel 3,86
Koers-winstverhouding 26,329,09-12,84-16,64
Dividend rendement (%) 0,561,771,830,82
Rendement eigen vermogen (%) 22,0829,57-30,08-36,10
Koers einde boekjaar 50,2728,1821,8224,46