Advanced Metallurgical Group » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Advanced Metallurgical Group

AEX:AMG, NL0000888691
23,630 10:58
-0,630 ( -2,60% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 977,14 971,15 1059,65 1310,29
Operationele kosten 1040,49 1016,83 1098,14 1278,27
Afschrijvingen 29,59 29,84 30,9 33,03
BedrijfsResultaat 38,51 62,07 79,75 163,26
Resultaat voor belastingen 28,57 49,67 71,36 139,75
Belastingen 18,65 8,1 13,9 44,97
CashFlow 26,67 37,36 6,8 208,8
Nettowinst 9,92 41,57 56,96 94,62

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 215,83 226,1 298,54 327,95
Immateriële activa 28,92 33,22 38,11 35,13
Financiële activa 16,23 30,67 31,2 29,04
Vaste activa 314,95 351 429 439,22
Voorraden 126,39 143,59 162,5 316,71
Debiteuren 124,27 129,22 137,17 138,53
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 127,78 160,74 178,8 381,9
Vlottende activa 407,74 469,31 527,6 881,72
Totaal activa 722,68 820,31 956,6 1320,94
Gewoon kapitaal 128,56 175,71 257,96 319,92
Preferent kapitaal -49,31 -35,76 -72,68 -104,07
Aandeel van derden 25,01 22,07 24,63 24,12
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 319,92 342,42 368,77 556,19
Kortlopende schulden 249,2 280,11 305,25 420,7
Totaal passiva 722,68 820,31 956,6 1320,94

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 2940 3053 3133 3329
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 27640 28250 29910 30570
Winst per aandeel 0,36 1,47 1,91 3,1
Dividend per aandeel 0,22 0,27 0,28 0,5
Cashflow per aandeel 2,76 1,99 2,63 3,19
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding 27,26891 10,59837 26,31867 0
Dividend rendement (%) 2,24105 1,73304 0,55701 0
Rendement eigen vermogen (%) 7,71 23,66 22,08 29,57
Koers einde boekjaar 9,81681 15,5796 50,26866 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding