Advanced Metallurgical Group » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Advanced Metallurgical Group

AEX:AMG, NL0000888691
19,580 17:35
+0,880 ( +4,71% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 971,15 1059,65 1310,29 0
Operationele kosten 1016,83 1098,14 1278,27 0
Afschrijvingen 29,84 30,9 33,03 0
BedrijfsResultaat 62,07 79,75 163,26 0
Resultaat voor belastingen 49,67 71,36 139,75 0
Belastingen 8,1 13,9 44,97 0
CashFlow 37,36 6,8 208,8 0
Nettowinst 41,57 56,96 94,62 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 226,1 298,54 327,95 0
Immateriële activa 33,22 38,11 35,13 0
Financiële activa 30,67 31,2 29,04 0
Vaste activa 351 429 439,22 0
Voorraden 143,59 162,5 316,71 0
Debiteuren 129,22 137,17 138,53 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 160,74 178,8 381,9 0
Vlottende activa 469,31 527,6 881,72 0
Totaal activa 820,31 956,6 1320,94 0
Gewoon kapitaal 175,71 257,96 319,92 0
Preferent kapitaal -35,76 -72,68 -104,07 0
Aandeel van derden 22,07 24,63 24,12 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 342,42 368,77 556,19 0
Kortlopende schulden 280,11 305,25 420,7 0
Totaal passiva 820,31 956,6 1320,94 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 3053 3133 3329 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 28250 29910 30570 0
Winst per aandeel 1,47 1,91 3,1 0
Dividend per aandeel 0,27 0,28 0,5 0
Cashflow per aandeel 1,99 2,63 3,19 0
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding 10,59837 26,31867 0 0
Dividend rendement (%) 1,73304 0,55701 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 23,66 22,08 29,57 0
Koers einde boekjaar 15,5796 50,26866 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding