Air France-KLM

PSE:AF, FR0000031122
4,469 12:58
-0,040 (-0,89%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 25.781,0026.512,0027.188,0011.088,00
Operationele kosten 23.361,0024.149,0025.990,0016.276,00
Afschrijvingen 1.776,002.885,002.987,002.859,00
BedrijfsResultaat -290,001.064,00762,00-6.000,00
Resultaat voor belastingen -496,00638,00369,00-6.986,00
Belastingen 229,00227,0076,0097,00
CashFlow 767,00-1.094,00130,002.738,00
Nettowinst -274,00409,00290,00-7.078,00

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 11.413,0011.670,0012.914,0017.257,00
Immateriële activa 1.338,001.411,001.522,001.445,00
Financiële activa 1.543,001.798,001.403,00230,00
Vaste activa 15.357,0021.261,0022.196,0020.316,00
Voorraden 557,00633,00737,00543,00
Debiteuren 2.136,002.191,002.164,001.248,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 4.673,003.585,003.715,007.030,00
Vlottende activa 9.051,007.796,008.539,009.895,00
Totaal activa 24.408,0029.057,0030.735,0030.211,00
Gewoon kapitaal 3.002,001.853,002.284,00-5.427,00
Preferent kapitaal 600,37403,37-2.216,63
Aandeel van derden 13,0012,0015,009,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 10.348,0014.875,0015.787,0023.851,00
Kortlopende schulden 11.045,0012.317,0012.649,0011.778,00
Totaal passiva 24.408,0029.057,0030.735,0030.211,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 83.52284.71485.00082.167
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 428.630428.630428.630427.430
Winst per aandeel -0,640,960,68-16,56
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 6,768,669,09-6,61
Intrinsieke waarde per aandeel 7,004,32-12,70
Koers-winstverhouding -21,229,8814,59-0,31
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -9,1322,0712,70130,42
Koers einde boekjaar 13,589,489,925,12