Air France-KLM » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Air France-KLM

PSE:AF, FR0000031122
8,990 17:29
-0,286 ( -3,08% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 26.059,0024.844,0025.781,0026.512,00
Operationele kosten 24.427,0022.892,0023.361,0024.149,00
Afschrijvingen 1.631,001.665,001.776,002.885,00
BedrijfsResultaat 480,001.346,00-290,001.064,00
Resultaat voor belastingen 170,00816,00-496,00638,00
Belastingen 43,00294,00229,00227,00
CashFlow 234,00845,00767,00-1.094,00
Nettowinst 118,00792,00-274,00409,00

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 10.413,0010.599,0011.413,0011.670,00
Immateriële activa 1.265,001.284,001.338,001.411,00
Financiële activa 1.342,001.356,001.543,001.798,00
Vaste activa 15.790,0015.325,0015.357,0021.261,00
Voorraden 532,00566,00557,00633,00
Debiteuren 1.800,001.868,002.136,002.191,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 3.104,003.938,004.673,003.585,00
Vlottende activa 7.545,007.607,009.051,007.796,00
Totaal activa 23.335,0022.932,0024.408,0029.057,00
Gewoon kapitaal 225,001.284,003.002,001.853,00
Preferent kapitaal 599,78599,78600,37403,37
Aandeel van derden 48,0012,0013,0012,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 11.063,0011.495,0010.348,0014.875,00
Kortlopende schulden 11.999,0010.141,0011.045,0012.317,00
Totaal passiva 23.335,0022.932,0024.408,0029.057,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 86.45784.60283.52284.714
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 300.220300.220428.630428.630
Winst per aandeel 0,402,65-0,640,96
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 6,337,466,768,66
Intrinsieke waarde per aandeel 0,754,287,004,32
Koers-winstverhouding 17,551,95-21,229,88
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 52,4461,68-9,1322,07
Koers einde boekjaar 7,025,1713,589,48