Air France-KLM

PSE:AF, FR0000031122
3,840 17:29
-0,042 ( -1,07% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 24.844,0025.781,0026.512,0027.188,00
Operationele kosten 22.892,0023.361,0024.149,0025.990,00
Afschrijvingen 1.665,001.776,002.885,002.987,00
BedrijfsResultaat 1.346,00-290,001.064,00762,00
Resultaat voor belastingen 816,00-496,00638,00369,00
Belastingen 294,00229,00227,0076,00
CashFlow 845,00767,00-1.094,00130,00
Nettowinst 792,00-274,00409,00290,00

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 11.413,0011.670,0012.914,00
Immateriële activa 1.338,001.411,001.522,00
Financiële activa 1.543,001.798,001.403,00
Vaste activa 15.357,0021.261,0022.196,00
Voorraden 557,00633,00737,00
Debiteuren 2.136,002.191,002.164,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 4.673,003.585,003.715,00
Vlottende activa 9.051,007.796,008.539,00
Totaal activa 24.408,0029.057,0030.735,00
Gewoon kapitaal 3.002,001.853,002.284,00
Preferent kapitaal 600,37403,37-2.216,63
Aandeel van derden 13,0012,0015,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 10.348,0014.875,0015.787,00
Kortlopende schulden 11.045,0012.317,0012.649,00
Totaal passiva 24.408,0029.057,0030.735,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 84.60283.52284.71485.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 300.220428.630428.630428.630
Winst per aandeel 2,65-0,640,960,68
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 7,466,768,669,09
Intrinsieke waarde per aandeel 4,287,004,32
Koers-winstverhouding 1,95-21,229,8814,59
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 61,68-9,1322,0712,70
Koers einde boekjaar 5,1713,589,489,92