Aperam

AEX:APAM, LU0569974404
34,800 17:37
-0,300 (-0,85%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 4.055,594.210,514.677,004.240,00
Operationele kosten 4.265,744.298,054.776,004.510,00
Afschrijvingen 166,41143,38143,00150,00
BedrijfsResultaat 297,63341,78352,00210,00
Resultaat voor belastingen 263,40331,77357,00185,00
Belastingen 59,9130,8471,0037,00
CashFlow 169,2619,16-106,00177,00
Nettowinst 203,49300,93286,00148,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 1.607,971.573,001.589,001.653,00
Immateriële activa 537,26508,50490,00479,00
Financiële activa 35,1832,5132,004,00
Vaste activa 2.636,852.477,462.363,002.345,00
Voorraden 1.165,801.229,561.410,001.227,00
Debiteuren 226,31270,09274,00228,00
Overige vorderingen 4,758,346,005,00
Liquide middelen 309,04305,93199,00375,00
Vlottende activa 1.808,611.887,271.960,001.914,00
Totaal activa 4.445,464.364,734.323,004.259,00
Gewoon kapitaal 2.359,182.540,812.515,002.414,00
Preferent kapitaal -888,14-786,92-490,00-485,00
Aandeel van derden 3,803,334,004,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 730,29674,38528,00693,00
Kortlopende schulden 1.352,181.147,871.276,001.148,00
Totaal passiva 4.445,464.364,734.323,004.259,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 9.6009.6009.8009.600
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 77.77085.50085.50083.700
Winst per aandeel 2,633,533,421,85
Dividend per aandeel 1,431,501,531,75
Cashflow per aandeel 5,104,293,454,78
Intrinsieke waarde per aandeel 28,9128,2227,9227,17
Koers-winstverhouding 17,4214,586,7415,41
Dividend rendement (%) 3,122,916,646,14
Rendement eigen vermogen (%) 8,6311,8411,376,13
Koers einde boekjaar 45,8251,4823,0528,51