Kardan

AEX:KARD, NL0000113652
0,006 14:29
0,000 ( -3,13% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 140,8015,0279,4664,55
Operationele kosten 131,0916,5376,9654,18
Afschrijvingen 3,540,450,260,24
BedrijfsResultaat 16,8415,28-11,64-18,21
Resultaat voor belastingen -53,88-24,98-35,03-52,22
Belastingen -1,065,18-0,600,73
CashFlow -43,80-13,5116,46-26,49
Nettowinst -31,33-17,10-36,78-83,71

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 221,72214,32215,20
Immateriële activa 0,000,000,00
Financiële activa 83,4441,8548,50
Vaste activa 305,62256,49264,01
Voorraden 117,9064,7342,14
Debiteuren 5,407,425,50
Overige vorderingen 1,502,452,94
Liquide middelen 49,1169,3841,57
Vlottende activa 362,95388,40279,37
Totaal activa 668,58644,89543,38
Gewoon kapitaal -4,37-59,50-150,60
Preferent kapitaal 37,9318,6411,25
Aandeel van derden 3,545,74-2,12
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 302,3693,286,84
Kortlopende schulden 234,25605,37689,26
Totaal passiva 668,58644,89543,38

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 1.0551.2481.5191.492
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 123.020123.020123.020123.020
Winst per aandeel -0,25-0,14-0,30-0,68
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,42-0,410,03-0,34
Intrinsieke waarde per aandeel 0,30-0,04-0,48-1,22
Koers-winstverhouding -0,55-1,25-0,25-0,06
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -83,92391,5161,8155,58
Koers einde boekjaar 0,140,180,070,04