Solvay » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Solvay

BRU:SOLB, BE0003470755
95,880 17:29
+3,200 ( +3,45% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 11047 11403 10891 11299
Operationele kosten 11698 12318 11560 11854
Afschrijvingen 978 1302 1054 944
BedrijfsResultaat 706 793 1076 1110
Resultaat voor belastingen 661 624 678 791
Belastingen 97 -56 -197 95
CashFlow 750 -970 -10 125
Nettowinst 406 621 1061 858

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 6472 5433 5454 0
Immateriële activa 9279 7982 8034 0
Financiële activa 596 557 533 0
Vaste activa 17548 15394 15427 0
Voorraden 1672 1504 1685 0
Debiteuren 1621 1462 1434 0
Overige vorderingen 166 100 97 0
Liquide middelen 969 992 1103 0
Vlottende activa 6597 6057 6574 0
Totaal activa 24145 21451 22000 0
Gewoon kapitaal 9706 9639 10507 0
Preferent kapitaal 1048,85 426,85 914,85 0
Aandeel van derden 250 113 117 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 9188 7571 7474 0
Kortlopende schulden 5001 4128 3902 0
Totaal passiva 24145 21451 22000 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 30900 27000 24500 24500
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 105880 105880 105880 105880
Winst per aandeel 3,91 6,02 10,25 8,32
Dividend per aandeel 3,3 3,45 3,6 3,75
Cashflow per aandeel 13,11 16,89 15,15 16,25
Intrinsieke waarde per aandeel 85,76275 88,30638 87,51728 95,58151
Koers-winstverhouding 25,17391 18,49668 11,30732 10,49519
Dividend rendement (%) 3,35264 3,09834 3,10613 4,29455
Rendement eigen vermogen (%) 4,31 6,4 11,01 8,17
Koers einde boekjaar 98,43 111,35 115,9 87,32

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding