Qrf

BRU:QRF, BE0974272040
11,750 17:26
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 13,6314,9015,3314,94
Operationele kosten 1,021,181,241,16
Afschrijvingen 0,020,020,020,02
BedrijfsResultaat 10,788,073,64-18,11
Resultaat voor belastingen 8,185,170,78-20,70
Belastingen 0,410,410,14-0,21
CashFlow 3,40-4,42-0,400,30
Nettowinst 7,784,770,61-20,48

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 250,75287,45271,82206,12
Immateriële activa 0,000,000,000,00
Financiële activa 0,000,000,000,70
Vaste activa 250,75287,45271,82206,82
Voorraden 0,000,000,0045,55
Debiteuren 0,660,630,370,18
Overige vorderingen
Liquide middelen 7,002,582,182,48
Vlottende activa 7,943,873,8749,54
Totaal activa 258,69291,32275,70256,36
Gewoon kapitaal 122,78134,71129,27128,03
Preferent kapitaal 2,061,49-3,95-28,99
Aandeel van derden 0,280,270,300,29
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 126,61126,46130,78128,04
Kortlopende schulden 9,0329,8915,3435,65
Totaal passiva 258,69291,32275,70256,36

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 5566
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 5.1305.6705.6707.150
Winst per aandeel 1,520,840,11-2,86
Dividend per aandeel 1,341,350,800,80
Cashflow per aandeel 1,010,201,311,26
Intrinsieke waarde per aandeel 22,5922,4122,0017,11
Koers-winstverhouding 17,6929,02125,45-5,68
Dividend rendement (%) 4,985,545,804,92
Rendement eigen vermogen (%) 6,343,540,47-15,99
Koers einde boekjaar 26,9024,3813,8016,25