Mithra Pharmaceuticals » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Mithra Pharmaceuticals

BRU:MITRA, BE0974283153
28,760 17:35
+0,480 ( +1,70% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 20,75 23,15 49,59 62,43
Operationele kosten 19,48 20,12 21,92 16,74
Afschrijvingen 0,66 1,05 2,16 2,85
BedrijfsResultaat -17,02 -36,01 -21,08 -11,09
Resultaat voor belastingen -14,62 -40,64 -46,43 -31,47
Belastingen -4,79 -5,55 -11,42 3,87
CashFlow 95,12 -51,04 -9,56 82,75
Nettowinst -9,82 -35,09 -35,01 -12,36

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 16,96 59,52 84,4 0
Immateriële activa 84,36 85,62 87,14 0
Financiële activa 0,16 0 0 0
Vaste activa 114,82 170,5 202,02 0
Voorraden 4,17 4,14 10,94 0
Debiteuren 7,96 33,88 23,77 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 45,75 36,19 119,95 0
Vlottende activa 57,88 74,21 153,67 0
Totaal activa 172,7 244,71 355,68 0
Gewoon kapitaal 93,02 86,88 150,89 0
Preferent kapitaal -0,04 0 -0,06 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 51,98 105,61 168,71 0
Kortlopende schulden 27,7 52,22 36,08 0
Totaal passiva 172,7 244,71 355,68 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 66 80 104 129
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 31130 31130 34970 37640
Winst per aandeel -0,32 -1,13 -1 -0,33
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -0,58 -0,79 -1 0,09
Intrinsieke waarde per aandeel 4,09219 2,98811 2,48442 4,00877
Koers-winstverhouding -31,85938 -8 -10,26 -60,60606
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -7,71 -37,72 -40,29 -8,19
Koers einde boekjaar 10,195 9,04 10,26 20

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding