Mithra Pharmaceuticals » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Mithra Pharmaceuticals

BRU:MITRA, BE0974283153
25,820 17:35
-0,380 ( -1,45% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 20,7523,1549,5962,43
Operationele kosten 19,4820,1221,9216,74
Afschrijvingen 0,661,052,162,85
BedrijfsResultaat -17,02-36,01-21,08-11,09
Resultaat voor belastingen -14,62-40,64-46,43-31,47
Belastingen -4,79-5,55-11,423,87
CashFlow 95,12-51,04-9,5682,75
Nettowinst -9,82-35,09-35,01-12,36

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 3,5716,9659,5284,40
Immateriële activa 86,2584,3685,6287,14
Financiële activa 0,200,160,000,00
Vaste activa 96,50114,82170,50202,02
Voorraden 2,804,174,1410,94
Debiteuren 9,507,9633,8823,77
Overige vorderingen
Liquide middelen 96,7945,7536,19119,95
Vlottende activa 109,0957,8874,21153,67
Totaal activa 205,59172,70244,71355,68
Gewoon kapitaal 127,3993,0286,88150,89
Preferent kapitaal -0,02-0,040,00-0,06
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 43,6551,98105,61168,71
Kortlopende schulden 34,5427,7052,2236,08
Totaal passiva 205,59172,70244,71355,68

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 6680104129
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 31.13031.13034.97037.640
Winst per aandeel -0,32-1,13-1,00-0,33
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,58-0,79-1,000,09
Intrinsieke waarde per aandeel 4,092,992,484,01
Koers-winstverhouding -31,86-8,00-10,26-60,61
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -7,71-37,72-40,29-8,19
Koers einde boekjaar 10,209,0410,2620,00