Mithra Pharmaceuticals » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Mithra Pharmaceuticals

BRU:MITRA, BE0974283153
26,400 17:35
-0,020 ( -0,08% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 20,7523,1549,5962,43
Operationele kosten 19,4820,1221,9216,74
Afschrijvingen 0,661,052,162,85
BedrijfsResultaat -17,02-36,01-21,08-11,09
Resultaat voor belastingen -14,62-40,64-46,43-31,47
Belastingen -4,79-5,55-11,423,87
CashFlow 95,12-51,04-9,5682,75
Nettowinst -9,82-35,09-35,01-12,36

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 16,9659,5284,40
Immateriële activa 84,3685,6287,14
Financiële activa 0,160,000,00
Vaste activa 114,82170,50202,02
Voorraden 4,174,1410,94
Debiteuren 7,9633,8823,77
Overige vorderingen
Liquide middelen 45,7536,19119,95
Vlottende activa 57,8874,21153,67
Totaal activa 172,70244,71355,68
Gewoon kapitaal 93,0286,88150,89
Preferent kapitaal -0,040,00-0,06
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 51,98105,61168,71
Kortlopende schulden 27,7052,2236,08
Totaal passiva 172,70244,71355,68

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 6680104129
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 31.13031.13034.97037.640
Winst per aandeel -0,32-1,13-1,00-0,33
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,58-0,79-1,000,09
Intrinsieke waarde per aandeel 4,092,992,484,01
Koers-winstverhouding -31,86-8,00-10,26-60,61
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -7,71-37,72-40,29-8,19
Koers einde boekjaar 10,209,0410,2620,00