Mithra Pharmaceuticals

BRU:MITRA, BE0974283153
17,880 17:35
+0,380 ( +2,17% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 23,1549,5962,43101,92
Operationele kosten 20,1221,9216,7424,26
Afschrijvingen 1,052,162,855,78
BedrijfsResultaat -36,01-21,08-11,10-25,26
Resultaat voor belastingen -40,64-46,43-31,47-32,35
Belastingen -5,55-11,423,875,13
CashFlow -51,04-9,5682,75-69,23
Nettowinst -35,09-35,01-12,36-26,56

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 59,5284,4023,50
Immateriële activa 85,6287,1492,72
Financiële activa 0,000,0022,86
Vaste activa 170,50202,02306,12
Voorraden 4,1410,9416,23
Debiteuren 33,8823,7712,24
Overige vorderingen
Liquide middelen 36,19119,9549,77
Vlottende activa 74,21153,6791,52
Totaal activa 244,71355,68397,64
Gewoon kapitaal 86,88150,89163,30
Preferent kapitaal 0,00-0,063,42
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 105,61168,71186,55
Kortlopende schulden 52,2236,0847,80
Totaal passiva 244,71355,68397,64

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 80104129172
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 31.13034.97037.64039.170
Winst per aandeel -1,13-1,00-0,33-0,68
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,79-1,000,09-1,20
Intrinsieke waarde per aandeel 2,992,484,014,17
Koers-winstverhouding -8,00-10,26-60,61-38,62
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -37,72-40,29-8,19-16,27
Koers einde boekjaar 9,0410,2620,0026,26