Xior

BRU:XIOR.BL, BE0974288202
55,900 17:35
+0,900 (+1,64%)

Kerncijfers

  2016201720182019
Omzet (mln.) 11,3518,5330,7245,51
EBITDA (mln.) 6,8616,1424,01-7,84
Bedrijfs resultaat (mln.) 6,8216,1023,92-8,01
Resultaat voor belasting (mln.) 5,2213,4119,74-12,88
Netto winst (mln.) 5,0210,9516,107,66
Winst per aandeel 0,951,351,170,40
Koers winst verhouding 37,5528,8832,48126,25
Dividend per aandeel 1,201,251,30
Dividend rendement 3,08%3,29%2,57%

Balans (mln.)

  2016201720182019
Materiële activa 266,12489,11815,611.191,64
Immateriële activa 0,020,010,05
Financiële activa 0,021,167,3563,64
Vaste activa 266,28490,42823,561.255,58
Debiteuren 0,541,681,221,16
Overige vorderingen 0,170,780,740,71
Liquide middelen 4,100,811,684,27
Vlottende activa 7,2313,5638,1920,94
Totaal activa 273,51503,99861,751.276,53
Gewoon kapitaal 131,63223,29410,02610,43
Preferent kapitaal -0,52-3,96-2,82-22,44
Langlopende schulden 133,46259,66424,20582,04
Kortlopende schulden 8,4121,0427,5368,68
Totaal passiva 273,51503,99861,751.276,53

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 18182136
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 5.2708.13013.77019.130
Cashflow per aandeel -2,890,34-1,80-2,39
Intrinsieke waarde per aandeel 24,9826,2728,5330,61
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,431,481,331,65
Rendement eigen vermogen (%) 3,814,913,931,25
Koers einde boekjaar 35,6738,9938,0050,50