ASIT biotech » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

ASIT biotech

BRU:ASIT, BE0974289218
0,272 17:29
-0,018 ( -6,04% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 0,001,670,600,56
Operationele kosten 0,080,140,200,25
Afschrijvingen 0,080,140,200,25
BedrijfsResultaat -7,64-12,28-11,98-12,77
Resultaat voor belastingen -7,72-12,34-11,98-14,32
Belastingen 0,000,000,000,00
CashFlow -3,828,76-11,276,66
Nettowinst -7,72-12,34-11,99-14,32

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 0,740,690,81
Immateriële activa 0,000,000,00
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 1,771,842,40
Voorraden 0,000,000,00
Debiteuren 0,000,000,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 13,392,138,46
Vlottende activa 13,782,459,16
Totaal activa 15,564,2811,55
Gewoon kapitaal 13,131,206,47
Preferent kapitaal -1,89-1,83-1,68
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,420,430,46
Kortlopende schulden 2,002,654,62
Totaal passiva 15,564,2811,55

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 19222020
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 8.50012.81012.81018.400
Winst per aandeel -0,91-0,96-0,94-0,78
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,89-1,07-1,00-0,71
Intrinsieke waarde per aandeel -0,101,020,090,35
Koers-winstverhouding -6,62-3,86-2,08
Dividend rendement (%) 0,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 899,18-93,96-999,67-221,41
Koers einde boekjaar 6,353,631,63