Dexia » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Dexia

BRU:DEXB1, BE0974290224
0,491 17:35
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 51,0082,0089,0028,00
Operationele kosten 285,00304,00255,00189,00
Afschrijvingen 23,0016,0015,0017,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 204,00293,00-450,00-482,00
Belastingen 18,00-42,0013,0040,00
CashFlow 13,00279,006.218,00-1.299,00
Nettowinst 163,00353,00-462,00-473,00

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 230.281,00212.771,00180.938,00158.804,00
Gewoon kapitaal 4.118,004.147,004.992,007.504,00
Preferent kapitaal -5.275,00-5.357,00-4.725,00-1.375,00
Aandeel van derden 429,00427,00410,00337,00
Groepsvermogen 4.547,004.574,005.402,007.841,00
Achtergestelde schulden 492,00482,00160,00126,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 230.281,00212.771,00180.938,00158.804,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 1.2031.148996773
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.948.980420.130420.130420.130
Winst per aandeel 0,080,84-1,10-1,13
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,02-0,1815,53-1,54
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 575,0012,42-9,04-3,27
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 3,968,51-9,25-6,30
Koers einde boekjaar 46,0010,439,943,70