Kinepolis

BRU:KIN.BL, BE0974274061
53,850 9:09
+0,150 (+0,28%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 358,47477,78553,92191,82
EBITDA (mln.) 103,96118,17171,7717,19
Bedrijfs resultaat (mln.) 72,9279,13101,04-65,66
Resultaat voor belasting (mln.) 64,7066,7677,31-91,72
Netto winst (mln.) 49,0747,3654,35-68,88
Winst per aandeel 1,801,762,02-2,56
Koers winst verhouding 30,9227,7329,31-13,57
Dividend per aandeel 0,900,92
Dividend rendement 1,62%1,89%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 407,75441,38559,21883,62
Immateriële activa 95,44104,53182,36174,82
Financiële activa 0,030,030,0317,56
Vaste activa 514,52558,151.149,041.097,12
Voorraden 4,754,925,853,87
Debiteuren 40,7843,0053,3815,12
Overige vorderingen 0,842,421,307,43
Liquide middelen 157,4065,3872,4733,01
Vlottende activa 206,44122,70134,7871,06
Totaal activa 720,96680,851.283,821.168,18
Gewoon kapitaal 176,39177,40210,97126,49
Preferent kapitaal 1,2518,6722,25-13,55
Aandeel van derden 0,210,28
Langlopende schulden 377,66319,50893,40850,77
Kortlopende schulden 166,90183,73179,17190,92
Totaal passiva 720,96680,851.283,821.168,18

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 3.7503.8004.6001.777
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 27.37027.37027.37026.880
Cashflow per aandeel 2,823,325,52-0,75
Intrinsieke waarde per aandeel 5,555,587,714,71
Koers Intrinsieke waarde verhouding 10,038,757,687,38
Rendement eigen vermogen (%) 27,8226,6925,76-54,45
Koers einde boekjaar 55,6648,8059,2034,75