Compagnie du Bois Sauvage

BRU:COMB, BE0003592038
389,000 11:30
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 200,79208,60214,97225,97
Operationele kosten 178,38188,40236,20172,48
Afschrijvingen 9,2411,5660,59-2,46
BedrijfsResultaat 32,2954,33-9,5159,32
Resultaat voor belastingen 44,8662,88-5,0067,32
Belastingen 9,8013,407,796,34
CashFlow 1,5916,22-26,01-9,88
Nettowinst 31,4445,25-16,4662,73

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 50,3351,9454,6559,96
Immateriële activa 32,4532,4232,0633,78
Financiële activa 307,52358,29143,83152,27
Vaste activa 413,72467,48469,36608,93
Voorraden 18,7922,2321,8422,06
Debiteuren 43,7644,2639,1549,02
Overige vorderingen 4,596,896,064,04
Liquide middelen 60,1376,3550,3440,47
Vlottende activa 144,32165,83134,13131,94
Totaal activa 558,04633,30603,49740,87
Gewoon kapitaal 405,19482,16451,63498,82
Preferent kapitaal 97,66141,86-8,61-8,28
Aandeel van derden 25,9425,0823,3133,96
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 76,5331,1977,14150,54
Kortlopende schulden 50,3794,8851,4157,55
Totaal passiva 558,04633,30603,49740,87

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 1.2991.3601.3591.305
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.6801.6901.6801.680
Winst per aandeel 26,89-9,7737,408,56
Dividend per aandeel 7,607,707,807,80
Cashflow per aandeel 16,3629,4536,8524,42
Intrinsieke waarde per aandeel 279,39259,56289,13289,73
Koers-winstverhouding 13,30-38,5910,2938,55
Dividend rendement (%) 2,122,042,032,36
Rendement eigen vermogen (%) 9,39-3,6412,582,87
Koers einde boekjaar 357,75377,00385,00330,00