Picanol

BRU:PIC, BE0003807246
61,000 16:15
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 640,16689,07666,772.221,60
Operationele kosten 592,97646,40643,312.413,60
Afschrijvingen 9,028,448,97192,70
BedrijfsResultaat 152,06130,90134,6570,60
Resultaat voor belastingen 153,11133,45136,5372,20
Belastingen 33,3831,7425,618,10
CashFlow 5,0254,1640,57116,80
Nettowinst 119,73101,71110,9241,70

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 58,9562,1364,741.078,40
Immateriële activa 1,041,011,14580,00
Financiële activa 397,24417,00482,3430,20
Vaste activa 458,20481,40553,171.738,40
Voorraden 60,2563,7762,85380,30
Debiteuren 55,3970,3059,52298,70
Overige vorderingen
Liquide middelen 81,28133,35173,03290,30
Vlottende activa 220,30296,29315,131.039,50
Totaal activa 678,50777,69868,302.777,90
Gewoon kapitaal 531,34630,21738,87773,10
Preferent kapitaal 9,266,335,625,48
Aandeel van derden 0,000,000,00659,90
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 12,1310,318,99860,10
Kortlopende schulden 135,03137,16120,44484,80
Totaal passiva 678,50777,69868,302.777,90

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 2.1132.2622.3067.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 17.70017.70017.70017.700
Winst per aandeel 6,765,756,272,36
Dividend per aandeel 0,100,200,200,20
Cashflow per aandeel 4,624,405,0314,37
Intrinsieke waarde per aandeel 29,9235,4141,5443,48
Koers-winstverhouding 11,4816,1210,9728,81
Dividend rendement (%) 0,130,220,290,29
Rendement eigen vermogen (%) 22,5316,1415,015,39
Koers einde boekjaar 77,6092,7068,8068,00