Solvac

BRU:SOLV, BE0003545531
84,000 16:44
+1,800 ( +2,19% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 0,000,000,000,00
Operationele kosten 1,201,211,221,27
Afschrijvingen 0,000,000,000,01
BedrijfsResultaat 104,49112,88117,56122,37
Resultaat voor belastingen 100,35108,67113,69118,72
Belastingen 0,000,000,000,00
CashFlow -1,00-1,001,00-1,00
Nettowinst 100,35108,67113,69118,72

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 0,030,030,02
Immateriële activa 0,000,000,02
Financiële activa 2.689,682.689,682.689,68
Vaste activa 2.689,712.689,712.689,72
Voorraden 0,000,000,00
Debiteuren 0,000,000,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 0,211,380,39
Vlottende activa 45,0848,2549,20
Totaal activa 2.734,792.737,952.738,92
Gewoon kapitaal 2.526,262.528,372.530,81
Preferent kapitaal 378,69378,69378,69
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 160,00150,00150,00
Kortlopende schulden 46,6957,9956,52
Totaal passiva 2.734,792.737,952.738,92

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 0000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21.38021.38021.38021.380
Winst per aandeel 4,695,085,325,55
Dividend per aandeel 4,805,025,225,44
Cashflow per aandeel 5,015,195,435,66
Intrinsieke waarde per aandeel 113,30113,14113,04112,95
Koers-winstverhouding 24,3725,2020,7721,44
Dividend rendement (%) 4,203,924,724,57
Rendement eigen vermogen (%) 3,974,304,504,69
Koers einde boekjaar 114,30128,00110,50119,00