AB InBev

BRU:ABI.BL, BE0974293251
49,755 17:36
+0,500 (+1,02%)

Kerncijfers (USD)

  2017201820192020
Omzet (mln.) 57.298,0055.299,0053.204,0047.726,00
EBITDA (mln.) 19.406,0016.598,0021.615,0016.951,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 15.130,0012.338,0016.958,009.620,00
Resultaat voor belasting (mln.) 11.075,008.530,0012.776,0024,00
Netto winst (mln.) 7.996,004.368,009.171,001.405,00
Winst per aandeel 5,252,835,920,70
Koers winst verhouding 21,2720,3912,2881,44
Dividend per aandeel 3,601,801,800,50
Dividend rendement 3,22%3,12%2,48%0,88%

Balans (mln.) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 27.184,0025.910,0027.544,0026.419,00
Immateriële activa 186.814,00178.142,00170.566,00162.498,00
Financiële activa 5.363,006.244,005.971,006.280,00
Vaste activa 222.166,00213.822,00207.834,00199.891,00
Voorraden 4.119,004.234,004.427,004.482,00
Debiteuren 5.285,004.747,004.409,003.284,00
Overige vorderingen 1.616,001.449,001.708,00655,00
Liquide middelen 11.776,007.161,007.330,0015.648,00
Vlottende activa 23.960,0018.281,0028.814,0026.519,00
Totaal activa 246.126,00232.103,00236.648,00226.410,00
Gewoon kapitaal 72.585,0064.486,0075.722,0068.024,00
Preferent kapitaal 33.815,0025.605,0031.152,0022.709,00
Aandeel van derden 7.635,007.418,008.831,0010.327,00
Langlopende schulden 129.695,00125.740,00117.254,00115.707,00
Kortlopende schulden 36.211,0034.459,0034.841,0032.352,00
Totaal passiva 246.126,00232.103,00236.648,00226.410,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 182.915172.603171.915163.695
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.608.2401.608.2401.608.2401.998.000
Cashflow per aandeel 9,599,128,335,45
Intrinsieke waarde per aandeel 40,8137,9344,8533,55
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,741,521,621,70
Rendement eigen vermogen (%) 11,026,7712,111,79
Koers einde boekjaar 111,6957,7072,7157,01