AB InBev » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

AB InBev

BRU:ABI, BE0974293251
83,070 10:56
-0,030 ( -0,04% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 44636 46249 57298 55299
Operationele kosten 25804 27410 32680 31413
Afschrijvingen 3153 3477 4276 4260
BedrijfsResultaat 13955 7913 15130 12338
Resultaat voor belastingen 12461 4334 11075 8530
Belastingen 2594 1613 1920 2839
CashFlow -90 764 2280 -3247
Nettowinst 8273 1241 7996 4368

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 27522 27184 25910 0
Immateriële activa 181101 186814 178142 0
Financiële activa 4406 5363 6244 0
Vaste activa 215320 222166 213822 0
Voorraden 3913 4119 4234 0
Debiteuren 5105 5285 4747 0
Overige vorderingen 1112 1616 1449 0
Liquide middelen 14238 11776 7161 0
Vlottende activa 43061 23960 18281 0
Totaal activa 258381 246126 232103 0
Gewoon kapitaal 71339 72585 64486 0
Preferent kapitaal 32749 33815 28036 0
Aandeel van derden 10086 7635 7418 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 136841 129695 125740 0
Kortlopende schulden 40116 36211 34459 0
Totaal passiva 258381 246126 232103 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 152321 206633 182915 172603
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1608240 1608240 1608240 1608240
Winst per aandeel 5,15 0,81 5,25 2,87
Dividend per aandeel 3,95 3,6 3,6 1,8
Cashflow per aandeel 8,78 6,29 9,59 9,12
Intrinsieke waarde per aandeel 22,25041 40,0332 40,80796 37,93298
Koers-winstverhouding 24,18394 130,85155 21,27444 20,10453
Dividend rendement (%) 3,17149 3,39655 3,22318 3,11958
Rendement eigen vermogen (%) 19,63 1,74 11,02 6,77
Koers einde boekjaar 124,54728 105,98976 111,69081 57,7

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding