AB InBev

BRU:ABI, BE0974293251
56,170 16:32
-0,150 (-0,27%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Omzet 46.249,0057.298,0055.299,0053.204,00
Operationele kosten 27.410,0032.680,0031.413,0031.577,00
Afschrijvingen 3.477,004.276,004.260,004.657,00
BedrijfsResultaat 7.913,0015.130,0012.338,0016.958,00
Resultaat voor belastingen 4.334,0011.075,008.530,0012.776,00
Belastingen 1.613,001.920,002.839,002.786,00
CashFlow 764,002.280,00-3.247,00-189,00
Nettowinst 1.241,007.996,004.368,009.171,00

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Materiële activa 27.522,0027.184,0025.910,0027.544,00
Immateriële activa 181.101,00186.814,00178.142,00170.566,00
Financiële activa 4.406,005.363,006.244,005.971,00
Vaste activa 215.320,00222.166,00213.822,00207.834,00
Voorraden 3.913,004.119,004.234,004.427,00
Debiteuren 5.105,005.285,004.747,004.409,00
Overige vorderingen 1.112,001.616,001.449,001.708,00
Liquide middelen 14.238,0011.776,007.161,007.330,00
Vlottende activa 43.061,0023.960,0018.281,0028.814,00
Totaal activa 258.381,00246.126,00232.103,00236.648,00
Gewoon kapitaal 71.339,0072.585,0064.486,0075.722,00
Preferent kapitaal 32.749,0033.815,0025.605,0031.152,00
Aandeel van derden 10.086,007.635,007.418,008.831,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 136.841,00129.695,00125.740,00117.254,00
Kortlopende schulden 40.116,0036.211,0034.459,0034.841,00
Totaal passiva 258.381,00246.126,00232.103,00236.648,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 206.633182.915172.603171.915
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.608.2401.608.2401.608.2401.608.240
Winst per aandeel 0,815,252,835,92
Dividend per aandeel 3,603,601,801,80
Cashflow per aandeel 6,299,599,128,33
Intrinsieke waarde per aandeel 40,0340,8137,9344,85
Koers-winstverhouding 130,8521,2720,3912,28
Dividend rendement (%) 3,403,223,122,48
Rendement eigen vermogen (%) 1,7411,026,7712,11
Koers einde boekjaar 105,99111,6957,7072,71