Elia

BRU:ELI.BL, BE0003822393
104,600 17:35
-1,800 (-1,69%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 887,501.931,802.392,602.479,00
EBITDA (mln.) 473,20754,70944,301.011,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 342,00502,40569,70578,50
Resultaat voor belasting (mln.) 268,20409,30430,10437,00
Netto winst (mln.) 229,10275,20254,30250,10
Winst per aandeel 3,764,513,703,64
Koers winst verhouding 12,7412,9321,3826,79
Dividend per aandeel 1,621,661,691,71
Dividend rendement 3,38%2,85%2,14%1,75%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 3.202,408.456,209.445,6010.094,40
Immateriële activa 1.738,602.502,302.507,502.516,50
Financiële activa 1.003,50222,30431,70323,10
Vaste activa 6.093,3011.362,8012.390,8013.044,00
Voorraden 13,6019,2024,3039,00
Debiteuren 227,20417,90338,10438,70
Overige vorderingen 3,803,605,503,40
Liquide middelen 195,201.789,30975,00590,10
Vlottende activa 503,202.391,501.502,602.121,60
Totaal activa 6.596,5013.754,3013.893,4015.165,60
Gewoon kapitaal 2.640,703.447,503.320,803.471,70
Preferent kapitaal 173,00873,00166,00169,70
Aandeel van derden 1,10301,40309,901.028,30
Langlopende schulden 2.984,506.289,005.924,907.823,60
Kortlopende schulden 970,203.716,403.636,402.842,00
Totaal passiva 6.596,5013.754,3013.893,4015.165,60

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.3432.3002.5602.723
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 60.90061.02068.65068.650
Cashflow per aandeel 7,078,471,04-10,73
Intrinsieke waarde per aandeel 41,7454,8446,6848,86
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,151,061,692,00
Rendement eigen vermogen (%) 8,687,987,667,20
Koers einde boekjaar 47,9058,3079,1097,50