Telenet Group Holding » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Telenet Group Holding

BRU:TNET1, BE0003826436
38,960 17:29
-0,200 ( -0,51% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 1.808,392.429,122.528,012.534,84
Operationele kosten 1.533,042.224,302.561,442.310,83
Afschrijvingen 392,76515,96714,00658,00
BedrijfsResultaat 491,79312,95374,71604,14
Resultaat voor belastingen 275,3184,58155,47370,80
Belastingen 99,6543,0141,69118,60
CashFlow 88,19-178,07-60,1049,10
Nettowinst 175,6441,82112,22253,38

Balans (x 1.000.000)

  201620172018
Materiële activa 2.046,822.146,332.237,50
Immateriële activa 2.250,102.560,612.560,10
Financiële activa 29,1335,1072,30
Vaste activa 4.532,545.000,085.137,40
Voorraden 21,7021,5228,00
Debiteuren 210,77217,75201,90
Overige vorderingen 0,000,000,00
Liquide middelen 99,2039,0588,20
Vlottende activa 474,92453,59519,10
Totaal activa 5.007,465.453,675.656,48
Gewoon kapitaal -1.226,02-1.113,32-1.648,40
Preferent kapitaal 70,9795,16295,99
Aandeel van derden 18,3721,8622,90
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4.998,515.030,905.605,81
Kortlopende schulden 1.216,591.514,231.676,18
Totaal passiva 5.007,465.453,675.656,48

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 2.3183.3873.3533.310
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 117.280117.340117.720117.720
Winst per aandeel 1,510,360,972,28
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 5,676,387,069,14
Intrinsieke waarde per aandeel -10,40-10,45-9,46-14,00
Koers-winstverhouding 32,96146,4459,8917,81
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -14,40-3,41-10,08-15,37
Koers einde boekjaar 49,7752,7258,0940,60