Telenet Group Holding » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Telenet Group Holding

BRU:TNET1, BE0003826436
45,500 17:29
+0,120 ( +0,26% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 2429,12 2528,01 2534,84 0
Operationele kosten 2224,3 2561,44 2310,83 0
Afschrijvingen 515,96 714 658 0
BedrijfsResultaat 312,95 374,71 604,14 0
Resultaat voor belastingen 84,58 155,47 370,8 0
Belastingen 43,01 41,69 118,6 0
CashFlow -178,07 -60,1 49,1 0
Nettowinst 41,82 112,22 253,38 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 2046,82 2146,33 2237,5 0
Immateriële activa 2250,1 2560,61 2560,1 0
Financiële activa 29,13 35,1 72,3 0
Vaste activa 4532,54 5000,08 5137,4 0
Voorraden 21,7 21,52 28 0
Debiteuren 210,77 217,75 201,9 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 99,2 39,05 88,2 0
Vlottende activa 474,92 453,59 519,1 0
Totaal activa 5007,46 5453,67 5656,48 0
Gewoon kapitaal -1226,02 -1113,32 -1648,4 0
Preferent kapitaal 70,97 95,16 295,99 0
Aandeel van derden 18,37 21,86 22,9 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 4998,51 5030,9 5605,81 0
Kortlopende schulden 1216,59 1514,23 1676,18 0
Totaal passiva 5007,46 5453,67 5656,48 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 3387 3353 3310 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 117340 117720 117720 0
Winst per aandeel 0,36 0,97 2,28 0
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel 6,38 7,06 9,14 0
Intrinsieke waarde per aandeel -10,44844 -9,45736 -14,00272 0
Koers-winstverhouding 146,44444 59,8866 0 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -3,41 -10,08 -15,37 0
Koers einde boekjaar 52,72 58,09 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding