MDxHealth

BRU:MDXH, BE0003844611
0,748 11:29
+0,017 ( +2,33% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Omzet 30,1940,5828,6611,78
Operationele kosten 32,2437,2143,7216,38
Afschrijvingen 1,721,892,973,42
BedrijfsResultaat -12,85-12,27-32,10-43,17
Resultaat voor belastingen -13,29-12,40-32,49-43,68
Belastingen -0,11-0,11-0,04-0,57
CashFlow -0,80-14,8711,78-4,40
Nettowinst -13,17-12,29-32,45-43,10

Balans (x 1.000.000) (USD)

  201720182019
Materiële activa 2,572,071,35
Immateriële activa 16,6415,547,27
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 19,2017,619,72
Voorraden 1,921,811,19
Debiteuren 19,8219,066,64
Overige vorderingen
Liquide middelen 16,8326,2022,05
Vlottende activa 39,3247,8630,87
Totaal activa 58,5265,4840,59
Gewoon kapitaal 43,5552,1219,72
Preferent kapitaal -4,84-26,407,17
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 1,861,8810,48
Kortlopende schulden 13,1211,4810,39
Totaal passiva 58,5265,4840,59

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 162223187177
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 49.85049.95059.94070.530
Winst per aandeel -0,26-0,25-0,54-0,61
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,33-0,21-0,47-0,32
Intrinsieke waarde per aandeel 1,060,870,870,28
Koers-winstverhouding -19,40-15,40-3,43-1,70
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -24,98-28,22-62,26-218,52
Koers einde boekjaar 5,043,851,851,04