MDxHealth

BRU:MDXH, BE0003844611
1,160 17:35
+0,030 (+2,65%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Omzet 30,1940,5828,6611,78
Operationele kosten 32,2437,2143,7216,38
Afschrijvingen 1,721,892,973,42
BedrijfsResultaat -12,85-12,27-32,10-43,17
Resultaat voor belastingen -13,29-12,40-32,49-43,68
Belastingen -0,11-0,11-0,04-0,57
CashFlow -0,80-14,8711,78-4,40
Nettowinst -13,17-12,29-32,45-43,10

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Materiële activa 2,262,572,071,35
Immateriële activa 13,9716,6415,547,27
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 16,2319,2017,619,72
Voorraden 1,481,921,811,19
Debiteuren 18,5019,8219,066,64
Overige vorderingen
Liquide middelen 30,8716,8326,2022,05
Vlottende activa 51,4939,3247,8630,87
Totaal activa 67,7258,5265,4840,59
Gewoon kapitaal 52,7443,5552,1219,72
Preferent kapitaal -8,59-4,84-26,407,17
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2,391,861,8810,48
Kortlopende schulden 12,5913,1211,4810,39
Totaal passiva 67,7258,5265,4840,59

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 162223187177
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 49.85049.95059.94070.530
Winst per aandeel -0,26-0,25-0,54-0,61
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,33-0,21-0,47-0,32
Intrinsieke waarde per aandeel 1,060,870,870,28
Koers-winstverhouding -19,40-15,40-3,43-1,70
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -24,98-28,22-62,26-218,52
Koers einde boekjaar 5,043,851,851,04