Fagron

BRU:FAGR.BL, BE0003874915
15,620 10:43
+0,010 (+0,06%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 441,55473,40536,68557,16
EBITDA (mln.) 92,1692,6799,56120,03
Bedrijfs resultaat (mln.) 74,6173,0970,2488,74
Resultaat voor belasting (mln.) 55,9654,8469,8973,72
Netto winst (mln.) 46,6642,4941,0659,60
Winst per aandeel 0,650,590,570,83
Koers winst verhouding 17,5624,2033,9122,89
Dividend per aandeel 0,120,150,18
Dividend rendement 0,84%0,78%0,95%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 69,5473,4487,61118,63
Immateriële activa 344,50391,39418,14389,17
Financiële activa 2,232,164,29
Vaste activa 427,62483,05562,05530,94
Voorraden 62,8674,6677,4879,79
Debiteuren 32,2238,2944,5942,14
Liquide middelen 60,7777,58106,6884,25
Vlottende activa 166,43199,73239,19221,88
Totaal activa 594,05682,77801,24752,83
Gewoon kapitaal 181,40205,84242,03253,11
Preferent kapitaal -165,57-230,61-229,16-289,40
Aandeel van derden 3,483,884,414,71
Langlopende schulden 300,92285,25363,03294,75
Kortlopende schulden 108,24187,81191,77200,26
Totaal passiva 594,05682,77801,24752,83

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.0542.3602.6152.921
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 71.84071.84072.18072.090
Cashflow per aandeel 1,171,021,071,29
Intrinsieke waarde per aandeel 3,33
Koers Intrinsieke waarde verhouding 5,71
Rendement eigen vermogen (%) 25,7220,6416,9623,55
Koers einde boekjaar 11,4214,2819,3319,00