VIVORYON THERAPEUT

AEX:VVY, DE0007921835
3,960 17:35
+0,055 ( +1,41% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 0,080,000,030,06
Operationele kosten 0,000,000,000,00
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat -13,78-8,86-7,70-7,72
Resultaat voor belastingen -13,89-8,01-7,74-7,82
Belastingen 0,000,000,000,00
CashFlow 0,54-11,53-6,5337,69
Nettowinst -13,89-8,01-7,74-7,82

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 0,060,060,46
Immateriële activa 0,010,010,02
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 0,070,070,48
Voorraden 0,000,000,00
Debiteuren 0,000,000,00
Overige vorderingen 0,000,000,00
Liquide middelen 10,293,7841,52
Vlottende activa 10,693,9845,38
Totaal activa 10,764,0545,86
Gewoon kapitaal 8,921,2342,66
Preferent kapitaal -0,39-0,41-0,56
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 1,171,852,27
Kortlopende schulden 0,672,823,20
Totaal passiva 10,764,0545,86

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 10111214
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 8.1908.2108.21019.980
Winst per aandeel -1,70-0,98-0,94-0,39
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -1,62-1,48-0,85-0,58
Intrinsieke waarde per aandeel 2,001,090,152,14
Koers-winstverhouding -10,60-10,82-2,72-13,95
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -84,83-89,76-629,02-18,34
Koers einde boekjaar 18,0310,602,565,44