VIVORYON THERAPEUT

AEX:VVY, DE0007921835
6,820 17:29
+0,040 ( +0,59% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 0,080,000,030,06
Operationele kosten 0,000,000,000,00
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat -13,78-8,86-7,70-7,72
Resultaat voor belastingen -13,89-8,01-7,74-7,82
Belastingen 0,000,000,000,00
CashFlow 0,54-11,53-6,5337,69
Nettowinst -13,89-8,01-7,74-7,82

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 0,070,060,060,46
Immateriële activa 0,100,010,010,02
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 0,170,070,070,48
Voorraden 0,000,000,000,00
Debiteuren 0,000,000,000,00
Overige vorderingen 0,000,000,000,00
Liquide middelen 21,9010,293,7841,52
Vlottende activa 22,2010,693,9845,38
Totaal activa 22,3710,764,0545,86
Gewoon kapitaal 16,388,921,2342,66
Preferent kapitaal -0,53-0,39-0,41-0,56
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,851,171,852,27
Kortlopende schulden 5,140,672,823,20
Totaal passiva 22,3710,764,0545,86

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 10111214
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 8.1908.2108.21019.980
Winst per aandeel -1,70-0,98-0,94-0,39
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -1,62-1,48-0,85-0,58
Intrinsieke waarde per aandeel 2,001,090,152,14
Koers-winstverhouding -10,60-10,82-2,72-13,95
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -84,83-89,76-629,02-18,34
Koers einde boekjaar 18,0310,602,565,44