Kiadis Pharma

AEX:KDS, NL0011323407
5,450 17:35
-0,010 (-0,18%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 0,000,000,000,00
Operationele kosten 4,037,1511,5328,05
Afschrijvingen 0,150,181,052,56
BedrijfsResultaat -13,24-14,75-25,49-48,56
Resultaat voor belastingen -14,79-17,03-29,79-52,57
Belastingen 0,000,000,010,06
CashFlow -14,1215,3630,40-30,77
Nettowinst -14,79-17,04-29,80-52,64

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 0,540,607,7212,03
Immateriële activa 13,5412,8312,3735,45
Financiële activa
Vaste activa 14,0813,4320,0947,78
Voorraden
Debiteuren 0,230,580,731,70
Overige vorderingen
Liquide middelen 14,5629,9160,3129,46
Vlottende activa 15,1431,2662,4631,73
Totaal activa 29,2244,6982,5479,50
Gewoon kapitaal 9,4415,8644,1434,26
Preferent kapitaal 0,311,570,690,26
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 15,6023,5827,0914,99
Kortlopende schulden 4,175,2411,3130,26
Totaal passiva 29,2244,6982,5479,50

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 6197170103
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 17.29024.34029.56036.620
Winst per aandeel -0,99-1,22-1,78-2,24
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,92-0,99-1,63-0,66
Intrinsieke waarde per aandeel 0,921,811,16-0,90
Koers-winstverhouding -8,00-6,25-1,12-2,35
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -107,43-67,51-153,65248,91
Koers einde boekjaar 7,927,631,995,28