Intertrust

AEX:INTER.NL, NL0010937058
20,500 12:11
+0,050 (+0,24%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 485,44496,11543,48566,96
EBITDA (mln.) 185,52183,13207,14192,92
Bedrijfs resultaat (mln.) 133,47130,73132,4789,13
Resultaat voor belasting (mln.) 107,5797,80114,7935,79
Netto winst (mln.) 88,3289,3690,3320,81
Winst per aandeel 0,971,001,010,23
Koers winst verhouding 16,1114,6917,1460,35
Dividend per aandeel 0,610,620,30
Dividend rendement 3,90%4,22%1,73%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 16,4714,58107,7192,10
Immateriële activa 1.489,041.467,121.746,571.614,02
Financiële activa 3,562,550,16
Vaste activa 1.510,431.486,421.904,151.744,87
Voorraden 33,0834,2333,8535,47
Debiteuren 103,1090,48100,7994,21
Overige vorderingen 0,614,840,841,05
Liquide middelen 66,62127,80121,04141,31
Vlottende activa 232,27284,52301,53316,70
Totaal activa 1.742,701.770,942.205,682.061,58
Gewoon kapitaal 704,92718,55774,47760,01
Preferent kapitaal -41,98-30,78-18,96-63,47
Aandeel van derden 0,220,260,270,31
Langlopende schulden 861,28854,911.112,841.061,21
Kortlopende schulden 176,27197,22318,10240,06
Totaal passiva 1.742,701.770,942.205,682.061,58

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.4682.5153.4674.076
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 92.00089.76089.73090.160
Cashflow per aandeel 1,712,062,081,94
Intrinsieke waarde per aandeel 7,067,398,338,43
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,211,992,081,65
Rendement eigen vermogen (%) 12,5312,4411,662,74
Koers einde boekjaar 15,6314,6917,3113,88