Intertrust

AEX:INTER, NL0010937058
13,400 10:22
-0,020 (-0,15%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 385,86485,44496,11543,48
Operationele kosten 283,76352,65365,45411,01
Afschrijvingen 42,5252,0552,4074,67
BedrijfsResultaat 102,08133,47130,73132,51
Resultaat voor belastingen 71,48107,5797,80114,79
Belastingen 19,5218,898,4124,45
CashFlow -7,207,5347,671,64
Nettowinst 51,8888,3289,3690,32

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 20,1716,4714,58107,71
Immateriële activa 1.580,491.489,041.467,121.746,56
Financiële activa 4,533,562,5543,04
Vaste activa 1.607,661.510,431.486,421.904,15
Voorraden 31,9833,0834,2333,85
Debiteuren 99,16103,1090,48100,79
Overige vorderingen 0,940,614,840,84
Liquide middelen 69,8666,62127,80121,04
Vlottende activa 226,76232,27284,52301,53
Totaal activa 1.834,421.742,701.770,942.205,68
Gewoon kapitaal 757,87704,92718,55774,47
Preferent kapitaal 42,42-41,98-30,78-18,96
Aandeel van derden 1,930,220,260,27
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 881,55861,28854,911.112,84
Kortlopende schulden 193,07176,27197,22318,10
Totaal passiva 1.834,421.742,701.770,942.205,68

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 2.3592.4682.5153.467
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 92.00092.00089.76090.320
Winst per aandeel 0,560,971,001,00
Dividend per aandeel 0,490,610,620,30
Cashflow per aandeel 1,661,712,062,07
Intrinsieke waarde per aandeel 7,757,067,398,28
Koers-winstverhouding 29,8616,1114,6917,31
Dividend rendement (%) 2,933,904,221,73
Rendement eigen vermogen (%) 6,8512,5312,4411,66
Koers einde boekjaar 16,7215,6314,6917,31