B&S Group SA

AEX:BSGR.NL, LU1789205884
8,140 17:35
+0,110 (+1,37%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 1.507,251.746,481.978,821.861,76
EBITDA (mln.) 106,23109,20105,3590,32
Bedrijfs resultaat (mln.) 97,8698,4688,4257,87
Resultaat voor belasting (mln.) 93,0390,8177,5151,17
Netto winst (mln.) 68,8060,3946,9621,70
Winst per aandeel 0,820,720,560,26
Koers winst verhouding 18,3317,1428,38
Dividend per aandeel 0,290,220,10
Dividend rendement 2,20%2,29%1,36%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 25,9431,0339,31103,40
Immateriële activa 35,09121,59135,40122,60
Financiële activa 2,002,142,522,63
Vaste activa 65,55157,26252,37231,49
Voorraden 300,54377,88375,56308,27
Debiteuren 163,05205,72201,26195,63
Overige vorderingen 4,396,748,704,31
Liquide middelen 17,3926,9050,8838,87
Vlottende activa 498,30639,03662,15576,00
Totaal activa 563,84797,19914,51807,49
Gewoon kapitaal 201,53233,98242,67256,38
Preferent kapitaal 196,48-0,540,92-4,29
Aandeel van derden 40,4439,1149,1050,53
Langlopende schulden 28,3992,74172,65162,11
Kortlopende schulden 293,49431,35450,10338,48
Totaal passiva 563,84797,19914,51807,49

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 9101.1301.5122.158
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 84.18084.18084.18084.180
Cashflow per aandeel 1,070,041,361,75
Intrinsieke waarde per aandeel 2,95
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,51
Rendement eigen vermogen (%) 34,1425,8119,358,46
Koers einde boekjaar 13,209,607,38