Hoezo, het consumentenvertrouwen was toch toegenomen ?