sell advies Inveztor voor GTN

91 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

quickk schreef:


SR, beeldspraak in laatste zinnen is vrouwonwaardig en beneden de maat. Trekt tevens de aandacht weg van wat je serieus over Getronics wilde zeggen. Zonde.


hoezo? prostitutie is een dienstbaar beroep waar velen blij mee zijn
[verwijderd]
1
duidelijke taal sr,chockeer ze maar die lezers uit nijkerk,kampen en omgeving.cijfers komen,hr wagenaar gaat(he did a good job).met nieuwe ceo komt er zekerheid dat er niets sluimert binnen organisatie en kan de koers weer gewoon naar €10,00..er zullen nog vele shuffles komen,echter de onderliggende waarde is aanwezig..hr kasteel heeft vrijdag zijn gelijk gekregen en speelt vandaag golf met rode wangen:"als het moet koop ik gewoon die tent met hulp van mijn vrinden van de ingbank"....
[verwijderd]
0
Ja maar daar had ik het niet over.

quote:

ar33 schreef:


[quote=quickk]
SR, beeldspraak in laatste zinnen is vrouwonwaardig en beneden de maat. Trekt tevens de aandacht weg van wat je serieus over Getronics wilde zeggen. Zonde.
[/quote]

hoezo? prostitutie is een dienstbaar beroep waar velen blij mee zijn
[verwijderd]
0
nee quickk,neenee quickk zo kom je er niet vanaf..ik weet zeker .. .. .... ach laat ook maar zitten.gtn is na de eertse zes weken van 2007 de grote stijger van de aex.er moet nog zeker €3,00 bij kunnen..komende cijfers zijn cruciaal..ik sta nog 30% in de min...
[verwijderd]
0
?


quote:

paulta schreef:


nee quickk,neenee quickk zo kom je er niet vanaf..ik weet zeker .. .. .... ach laat ook maar zitten.gtn is na de eertse zes weken van 2007 de grote stijger van de aex.er moet nog zeker €3,00 bij kunnen..komende cijfers zijn cruciaal..ik sta nog 30% in de min...
[verwijderd]
1
quote:

dagtip schreef:


Hier zijn wij het volledig mee eens. Inveztor slaat wel eens vaker de plank mis. Ze zullen zelf wel goedkoop in willen kopen. Ik zou aan hun adviezen dan ook niet al te veel waarde hechten.

Jullie spelen trouwens vals in het beursspel 'mandje iex' door te handelen terwijl duidelijk was dat dat niet mocht.

lekker betrouwbaar zullen die tips van jullie dus ook niet zijn.
NBWO
3
uit de trading update:

As part of its annual accounting procedures, the Company has tested the goodwill of its various cash-generating units. The testing carried out this year was based on more conservative outlooks than the current business plans suggest, taking into account supporting historical evidence. As a result, the Company has today concluded that it will recognise an impairment charge of EUR 65 million with respect to its US, Belgian and UK operations.

www.getronics.com/NR/rdonlyres/ey7pv4...

Tja. De met pek en veren op dit forum verguisde Martin Crum heeft dan toch heel misschien een heel klein beetje gelijk gehad.NBWO
1
quote:

NBWO schreef:


[quote=StockRocks]
Haha, wat een nerd. Hij kijkt er ook een beetje vals bij.
[/quote]

Crum kijkt naar hetzelfde getronics als wij. Het is zijn beroep, en een onderbouwing heeft hij gegeven (in een artikel op inveztor.nl). Ik zie geen reden om aan zijn integriteit te twijfelen, wat niet wil zeggen dat je het met hem eens moet zijn. Waarschijnlijk vindt bijna iedereen hier een dalende getronicskoers niet leuk, maar laten we op de inhoud ingaan.

Crum ziet ruimte voor een speculatieve put vanwege mogelijke afwaarderingen van goodwill in de VS:

"Beleggers zullen nog ongeveer een maand moeten wachten op de jaarcijfers van Getronics. Pas dan zal ook duidelijk worden of het bedrijf Atos Origin zal volgen met een rondje afboeking op geactiveerde goodwill. Gezien de dramatische achteruitgang in de VS, zowel qua omzet als qua marges, is de kans daartoe levensgroot. U bent gewaarschuwd."

en

"De kans op hernieuwde tegenvallers gezien de slechte marges, de vele vertrekkende topbestuurders het afgelopen jaar en de nog altijd bijzonder zwakke balans ontlokken eerder de gedachte aan een leuke shortpositie vlak voor de jaarcijfers."

zie www.inveztor.nl/pagina/blog/view/4662

Dit zie jij anders SR?Totale goodwill afboeking in de VS is 50 miljoen euro.

Wat mij betreft is Martin Crum Getronics-analist van de maand!!
[verwijderd]
0
Nee...de internationaal verplichte IFRS-regels (nieuw sinds 2005) schrijven voor dat elk jaar (aan het eind) een herijking en taxatie van de op de Balans staande Goodwill plaats dient te vinden.

Gevolgen hiervan kunnen zijn een opwaardering of een afwaardering, waardoor er op het operationele resultaat af- of bijgeschreven dient te worden.

Met de historie van deze 3 betrokken landen in ogenschouw genomen (en de vele verkopen en afstotingen) is dit door de IFRS ingestelde reglement een goede bescherming voor bedrijven en stakeholders (banken en aandeelhouders) tegen teveel "lucht" in Eigen Vermogen(EV) op de Balans.

Van vroegere faillisementen en moedwillig oppompen van de Balans heeft men wel wat geleerd.

Internationaal opererende bedrijven als Getronics (en ook LogicaCMG) zijn hier geen uitzonderingen op en ontkomen hier niet aan (elk jaar doen van hernieuwde taxties).
[verwijderd]
0
DFT e.a. mogen dit dan wel anders zien, maar doen geen enkele research en kalken maar wat klakkeloos neer ...
NBWO
1
quote:

Rivier schreef:


Nee...de internationaal verplichte IFRS-regels (nieuw sinds 2005) schrijven voor dat elk jaar (aan het eind) een herijking en taxatie van de op de Balans staande Goodwill plaats dient te vinden.

Gevolgen hiervan kunnen zijn een opwaardering of een afwaardering, waardoor er op het operationele resultaat af- of bijgeschreven dient te worden.
[...]een wat late reactie Rivier, want ik heb even moeten zoeken. Je opmerking over opboeken van goodwill vond ik verrassend, en zou inderdaad de consequentie zijn van de periodieke impairmenttest.

Ik kom echter tegen dat dit niet mogelijk is, omdat de waardeschatting moet worden uitgevoerd volgens IAS 36, en IAS 36.124 verbiedt het terugdraaien van een afboeking ("Reversal of an impairment loss for goodwill is prohibited. [IAS 36.124]"), zie www.iasplus.com/standard/ias36.htm
YNWA
0
MARKET TALK: Getronics koersdoel omhoog naar EUR6,20 - ING


AMSTERDAM (Dow Jones)--Het koersdoel voor IT-dienstverlener Getronics is verhoogd naar EUR6,20 van EUR5,80 door analist Cornelis Bos van ING Wholesale Banking maar het advies hold blijft gehandhaafd. "De slechts geleidelijke verbetering in winstgevendheid en beperkte omzetgroei, is volledig verdisconteerd in de huidige waardering voor het aandeel Getronics," aldus Bos. De analist voegt toe dat Getronics zo'n 30% lager wordt gewaardeerd dan zijn Europese sectorgenoten. Het aandeel Getronics sloot vrijdag op EUR6,21 (SCK)Dow Jones Nieuwsdienst: +31 20 5890270, amsterdam@dowjones.com
[verwijderd]
0
quote:

NBWO schreef:


uit de trading update:

www.getronics.com/NR/rdonlyres/ey7pv4...

Tja. De met pek en veren op dit forum verguisde Martin Crum heeft dan toch heel misschien een heel klein beetje gelijk gehad.Of heeft ie ook een beetje naar het artikel van
Willem Middelkoop van 17 november 2006 gekeken
waarin het verlies van GTN over 2006 reeds op
150 miljoen werd begroot :

www.inveztor.nl/pagina/blog/view/3288[verwijderd]
0
quote:

NBWO schreef:


[quote=Rivier]
Nee...de internationaal verplichte IFRS-regels (nieuw sinds 2005) schrijven voor dat elk jaar (aan het eind) een herijking en taxatie van de op de Balans staande Goodwill plaats dient te vinden.

Gevolgen hiervan kunnen zijn een opwaardering of een afwaardering, waardoor er op het operationele resultaat af- of bijgeschreven dient te worden.
[...]
[/quote]
een wat late reactie Rivier, want ik heb even moeten zoeken. Je opmerking over opboeken van goodwill vond ik verrassend, en zou inderdaad de consequentie zijn van de periodieke impairmenttest.

Ik kom echter tegen dat dit niet mogelijk is, omdat de waardeschatting moet worden uitgevoerd volgens IAS 36, en IAS 36.124 verbiedt het terugdraaien van een afboeking ("Reversal of an impairment loss for goodwill is prohibited. [IAS 36.124]"), zie www.iasplus.com/standard/ias36.htm
[/quote]
[quote=NBWO]
IAS 36.124 verbiedt het terugdraaien van een afboeking ("Reversal of an impairment loss for goodwill is prohibited. [IAS 36.124]")

Ja, klopt helemaal NBWO.

Hoewel het hier (vlgs NL-GAAP) eerder nog wel geschiedde, het of "activeren" of "afschrijven" en over de economische levensduur was in NL tot 2005 nog verplicht, gebeurt het sinds invoering van de nieuwe IFRS internationale boekhoudkundige regels niet meer zo.

Een reeds gedane impairment (waardedaling/-vermindering) mag niet worden "teruggedraaid". Oftwel eenmaal op zoeen CGU afgewaardeerd, blijft deze CGU afgewaardeerd. In de boeken en vlgs IFRS3.51 (die hierin terugvalt op IAS36). Net zo min dus dat er (zoals voorheen in NL gebruikelijk was) over een aantal jaren afgeschreven mag worden.

Het Opwaarderen (activeren) van een CGU (Cash Generating Unit) zal vlgs IFRS3.51 dus niet in de boekwaarde tot uitdrukking kunnen komen. Is het "activeren" voor een CGU onder IFRS nu waarschijnlijk in zijn geheel komen te vervallen? Ik heb dat niet geheel kunnen achterhalen.

Maar goed, het conservatief waarderen is altijd beter gebleken dan een (opgeklopte) "te hoge" waarde. Bij een positieve verkoop realiseert men de meerwaarde in cash dan altijd ook in de vorm van een boekwinst, wat automatisch aan het Eigen Vermogen dan "daadwerkelijk" kan worden toegevoegd.

Het zou Risseeuw dan ook opgevallen moeten zijn, toen bij de overname van WANG, dat dit bedrijf simpel gesteld pure opgeklopte lucht was, omdat in de US menig IAS-norm al veel langer ingeburgerd was (US-GAAP), en daar niet over zo vele (bv 30) jaren afgeschreven mocht worden, maar dat men de op dat moment de daadwerkelijke waarde hanteerde. Dan had hij huidig Getronics niet opgezadeld met zoveel gebakken lucht en een peperdure overname (2.8 mld euro voor iets dat totaal nog geen 500 mln aan Goodwill waard was), domweg een blok aan de been voor al zijn opvolgers (die er op hun beurt ook niets aan deden, c.q. in die toenmalige barre economische tijden, niets meer aan konden en ook wilden doen).

De manier van financieren was al een regelrechte aanfluiting, CumPrefs (tegen woekervoorwaardes) en daarnaast meerjarige veel te dure ConvObligaties (beide torenhoog voor Getronics begrippen), alsook de hoogte van een tot op dat moment nog nooit winstgevend bedrijven (na de veel eerdere transformatie van Hardware in Services).

IFRS beschermt hierin de stakeholders (banken/aandeelhouders). Het zou Risseeuw daarom sieren als hij in de media (a publiek) alsnog zijn welgemeede excuses hiervoor aanbied, aan alle stakeholders (aandeelhouders+werknemers) voor de bijna ondergang waarin hij Getronics toendertijd -met al zijn grootspraak- in gestort heeft. Nu nog draagt het bedrijf alle (weinige) lusten en (overgroote) lasten van zijn 1-koppig dramatisch bewind (bij een dictator), beleid (bij een realist).

De negatieve periode 2000-2003 was al afgesloten, met het aanstellen van degelijke bestuurders Ruckert & Wagenaar. De 3 magere jaren daarop volgend vond dus voor het overgrote deel zijn oorsprong in het hierbovengestelde, Risseeuw's eigenhandige kamikaze 'verover-de-wereld' adventure. Naast Wagenaar's kwalijke emissie-beleid.

Maar tijd nu voor de vette jaren en de vruchten gaan plukken van een herboren -toch internationaal opererend- Getronics. En maar tevens hopen dat Wagenaar van zijn eerdere kwalijke (onervaren) emissie-beleid heeft geleerd.
NBWO
0
quote:

Willem D. Okkerse schreef:


[quote=NBWO]
uit de trading update:

www.getronics.com/NR/rdonlyres/ey7pv4...

Tja. De met pek en veren op dit forum verguisde Martin Crum heeft dan toch heel misschien een heel klein beetje gelijk gehad.

[/quote]

Of heeft ie ook een beetje naar het artikel van
Willem Middelkoop van 17 november 2006 gekeken
waarin het verlies van GTN over 2006 reeds op
150 miljoen werd begroot :

www.inveztor.nl/pagina/blog/view/3288


Hoe werkt deze OK score Willem? Welke parameters liggen hieraan ten grondslag?

[verwijderd]
0
NBWO, wat voor relatie heb je met Crum en/of Inveztor. Dit is al de zoveelste veer, die je in hun kont steekt.
NBWO
0
tut tut.

Ere wie ere toekomt quickk, zowel voor Crum als voor Okkerse, en voor het overige: gewoon nieuwsgierigheid naar zijn methodiek.

Maar voor jouw geruststelling: Ik ken noch Crum noch Willem Okkerse noch Inveztor anders dan via internet.

Mocht dit draadje jou te inhoudelijk worden: lees het dan gewoon niet :-)


[verwijderd]
0
De eer, die heeft ie verdiend maar daar ging de vraag ook niet over, die trouwens nu ook beantwoord is.
91 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 jan 0001 00:00
Koers 0,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 0