Persbericht Begemann - onderzoeksbevindingen
AMSTERDAM (FD.nl/Betten) - Hier volgt de tekst van het persbericht van Begemann.

Begemann, onderzoekers maken hun bevindingen bekend;
vooraankondiging BAvA

Op 23 oktober jl. is door Koninklijke Begemann Groep N.V. het verslag aan de ondernemingskamer van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij de vennootschap door de heren Scholtes en Van Hassel ontvangen. Dit rapport is in te zien op de website van de vennootschap.

Op 13 december zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaatsvinden, bij welke gelegenheid onder andere de governance en structuur van toezicht en bestuur bij de vennootschap gedurende de verdere afwikkeling, alsmede de voortgang van de liquidatie aan de orde zullen worden gesteld.

De certificaathouders B wijzen wij erop dat de voorzitter van de Stichting Begaclaim ter vergadering zal worden uitgenodigd om verslag te doen van het verder beleid ten aanzien van de Begaclaim.

(c) Het Financieele Dagblad in samenwerking met Betten Beursmedia News (contact: webred@fd.nl/ 020-5928456)