TU

50 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
Theophiel
8
Tuesday, November 03, 2009
Interim Management Statement


Sopheon plc, the international provider of software and services that improve the financial return from innovation and product development investments, issues its interim management statement for the period since 1 July 2009 to the date of this announcement, in line with the requirements of the EU Transparency Directive.

Sopheon’s revenue visibility* has increased to £7.6m. This compares to visibility of £8.1m at this time last year, representing a headline drop of 7%. Although the tough economic environment of the last few quarters is showing some signs of improvement, sales cycles generally remain protracted, and pricing is still under pressure. However, extension business from the customer base has held up well and the pipeline for new business continues to show promising activity, with the potential to make the fourth quarter the strongest of the current year.

In earlier statements, we noted that we had boosted investment in product development with the objective of strengthening our competitive position entering 2010. Having completed a number of new product enhancements, as further described below, we believe that we have achieved this objective. In light of the ongoing tough market conditions, we continue to adopt a conservative stance to our operational planning. This stance has underpinned recent implementation of targeted reductions to our staffing levels, and we continue to keep firm control over all overheads. As previously announced, we have also raised £850,000 of fresh capital in the form of convertible debt, half of which was backed by members of the board and management team.

In making cost adjustments, we have been very careful to preserve our ability to fully pursue our promising sales pipeline. Innovation remains a strategic priority at many corporations. Further, there are clear signs that we are beginning to benefit from the unique capacity of our software to provide all-in-one support for innovation strategy, ideation and execution. We are planning for closure on several transactions by year end, from current clients as well as new customers, which would add to the visibility of £7.6m noted above. Nevertheless, our usual note of caution remains pertinent in these economic times; given the nature and scale of our business, reported results in a particular period can be affected by the timing and size of individual sales.

Sopheon’s investment and progress in both product and marketing during the course of 2009 reflect our goal of continued leadership of our chosen markets. Earlier in the year we launched Accolade® Idea Lab™, the first integrated solution on the market that not only facilitates generation and development of ideas, but makes it possible to seamlessly move those ideas into product development for execution. During October, we completed a major new version of our Accolade® Vision Strategist™ roadmapping software. Principal advances include greater ease of use, and increased support for collaboration throughout the product planning process. Market launch is scheduled for later this quarter. We are also making significant changes to our core innovation process management software. These changes include the introduction of new portfolio management and resource planning capabilities that will expand our differentiation, and deepen our value proposition. Full market launch is scheduled for the start of 2010, but aspects of these developments are already being test-marketed and sold to new and existing customers. In conjunction with product advancements, we have invested in new marketing capabilities that leverage emerging channels such as social media. These new practices have the promise to fundamentally transform the way in which we identify, create and nurture relationships with existing and potential customers.

* A definition of how visibility is calculated was provided in our announcement of 25 June 2008.
MegaTelstar
2
quote:

Theophiel schreef:


Tuesday, November 03, 2009
Interim Management Statement


Sopheon plc, the international provider of software and services that improve the financial return from innovation and product development investments, issues its interim management statement for the period since 1 July 2009 to the date of this announcement, in line with the requirements of the EU Transparency Directive.

Sopheon’s revenue visibility* has increased to £7.6m. This compares to visibility of £8.1m at this time last year, representing a headline drop of 7%. Although the tough economic environment of the last few quarters is showing some signs of improvement, sales cycles generally remain protracted, and pricing is still under pressure. However, extension business from the customer base has held up well and the pipeline for new business continues to show promising activity, with the potential to make the fourth quarter the strongest of the current year.Dank Theophiel voor de plaatsing.
Het bekende pijplijnwerk is weer geconstateerd:
"and the pipeline for new business continues to show promising activity, with the potential to make the fourth quarter the strongest of the current year."

Die pijplijn zit al jaren vol en is steeds veelbelovend, maar wanneer komen die bedrijven eens uit de pijplijn? En van dat pijplijn kijken ontwikkel je een tunnelvisie.
Dat het 4e kwartaal het sterkste van het jaar is, is (bij de meeste ICT-bedrijven) een gegeven, maar dat wil nog niet zeggen dat het een goed jaar wordt... Ik vind het een weinig zeggende update. Had net zo goed achterwege kunnen blijven... of zijn er zieners die meer licht in de tunnel zien?

Groet, SuperTelstar
[verwijderd]
0
We zijn nu een half uur verder en er heeft nog NIEMAND gereageerd!!!!!
Zelfs de koers doet nix.
Oeps, 1 reaktie.
Ik vind alles tegenvallen.
Geerten B
0
quote:

FoTon schreef:


We zijn nu een half uur verder en er heeft nog NIEMAND gereageerd!!!!!
Zelfs de koers doet nix.
Oeps, 1 reaktie.
Ik vind alles tegenvallen.

pfff net wakker. kzal me er zo is in verdiepe. wat denk je dat deze update met de koers doet?
[verwijderd]
0
De TU is met één term samen te vatten:
"Een steeds verder verschuivende horizon"!
[verwijderd]
0
TU zoals verwacht. gaat weer de goede kant op lijkt me.
Dus ben redelijk positief.
Geerten B
0
ff in de vertaalmachine:

Dinsdag, November 03, van 2009
Tussentijdse geven plc
van Sopheon van de Verklaring van het Beheer, de internationale leverancier van software en de diensten die de financiële terugkeer van innovatie en van de productontwikkeling investeringen verbeteren, zijn tussentijdse beheersverklaring voor de periode sinds 1 Juli 2009 aan uit de datum van deze aankondiging, overeenkomstig de vereisten van de Richtlijn van de EU- Transparantie.
De opbrengst van Sopheon is visibility* gestegen tot £7.6m. Dit vergelijkt op dit ogenblik vorig jaar bij zicht dat van £8.1m, een krantekopdaling van 7% vertegenwoordigt. Hoewel het taaie economische milieu van de laatste kwarten sommige tekens van verbetering toont, blijven de verkoopcycli over het algemeen voortgezet, en de tarifering is nog onder druk. Nochtans, hebben de uitbreidingszaken van de klantenbasis goed gesteund en de pijpleiding voor nieuwe zaken blijft veelbelovende activiteit, met het potentieel tonen om het vierde trimester van het huidige jaar het sterkst te maken.
In vroegere verklaringen, merkten wij op dat wij investering in productontwikkeling met de doelstelling om onze concurrentiepositie opgevoerd hadden te versterken die 2010 ingaat. Hebben voltooidd een aantal nieuw productverhogingen, zoals hieronder verder beschreven, geloven wij dat wij dit doel hebben bereikt. Gezien de aan de gang zijnde taaie marktvoorwaarden, blijven wij een conservatieve houding aan onze operationele planning goedkeuren. Deze houding heeft recente implementatie van gerichte verminderingen op onze het bemannen niveaus ondersteund, en wij blijven vaste controle over alle overheadkosten houden. Zoals eerder aangekondigd, hebben wij ook £850,000 van vers kapitaal in de vorm van convertibele schuld opgeheven, waarvan de helft door leden van de raad en beheersteam werd gesteund.
Bij het maken van kostenaanpassingen, zijn wij zeer zorgvuldig geweest om onze capaciteit te bewaren onze het beloven verkooppijpleiding volledig om te achtervolgen. De innovatie blijft een strategische prioriteit bij vele bedrijven. Verder, zijn er duidelijke tekens dieaan wij beginnen van de unieke capaciteit van onze software ten goede te komen om alle-in-één steun voor innovatiestrategie, ideatie en uitvoering te verlenen. Wij plannen voor sluiting op verscheidene transacties door eind van het jaar, van huidige cliënten evenals nieuwe klanten, dat aan het hierboven genoteerde zicht van £7.6m zou toevoegen. Niettemin, blijft onze gebruikelijke nota van voorzichtigheid relevant in deze economische tijden; gezien de aard en de schaal van onze zaken, kunnen de gemelde resultaten tijdens een bepaalde periode door de timing en de grootte van individuele verkoop worden beïnvloed.
De investering en de vooruitgang van Sopheon in zowel product als marketing tijdens 2009 wijzen op ons doel van voortdurende leiding van onze gekozen markten. Vroeger op het jaar lanceerden wij Accolade® Idee Lab™, de eerste geïntegreerde oplossing op de markt die niet alleen generatie en ontwikkeling van ideeën vergemakkelijkt, maar het mogelijk maakt die ideeën in productontwikkeling voor uitvoering foutloos om te bewegen. In Oktober, voltooiden wij een belangrijke nieuwe versie van onze roadmapping software van Strategist™ van de Visie Accolade®. De belangrijkste vooruitgang omvat grotere handigheid, en verhoogde steun voor samenwerking door het product planningsproces. De lancering van de markt is gepland voor later dit kwart. Wij brengen ook significante veranderingen in onze kerninnovatieproces beheerssoftware aan. These changes include the introduction of new portfolio management and resource planning capabilities that will expand our differentiation, and deepen our value proposition. Full market launch is scheduled for the start of 2010, but aspects of these developments are already being test-marketed and sold to new and existing customers. In conjunction with product advancements, we have invested in new marketing capabilities that leverage emerging channels such as social media. These new practices have the promise to fundamentally transform the way in which we identify, create and nurture relationships with existing and potential customers.
* A definition of how visibility is calculated was provided in our announcement of 25 June 2008.
josti5
0
Tsja, op een nietszeggende klaag-TU dat ze het zo moeilijk hebben in de Grote Boze Buitenwereld valt nu eenmaal weinig reactie te geven.

Verder viel alleen het woordje 'prijsdruk' mij op: dat verklaart enerzijds de tegenvallende omzetten bij steeds meer nieuwe klanten, en belooft anderzijds niet veel goeds voor de omzetten bij nieuwe klanten.

Ben wel benieuwd of dat idioot hoge R & D percentage volgend jaar daalt, nu enkele produkten 'af' zijn, maar 2010 is nog ver weg...
Theophiel
2
quote:

Geheim agent 007 schreef:


De TU is met één term samen te vatten:
"Een steeds verder verschuivende horizon"!


Het valt best mee hoor.
Iedereen heeft uiteraard nu al een mening, ikzelf ben nog steeds bezig met het te analyseren.
Goed lezen is belangrijk.

7.6 is maar 7% minder dan vorig jaar, en dat in deze barre tijden, is helemaal zo slecht nog niet.
Met bovenstaand bedrag is alles nog mogelijk, kijk er de omzet van de laatste 2 maanden van 2008 maar op na.

Hier hou ik het even bij.
[verwijderd]
1
Geen woord over nieuwe klanten en huidige aantal van klanten.Magertjes allemaal.Dit gaat de koers geen goed doen de komende tijd,maar dat had ik al ingeschat.
Hots.
lucas D
0
quote:

Theophiel schreef:


Tuesday, November 03, 2009
Interim Management Statement


Sopheon plc, the international provider of software and services that improve the financial return from innovation and product development investments, issues its interim management statement for the period since 1 July 2009 to the date of this announcement, in line with the requirements of the EU Transparency Directive.

Sopheon’s revenue visibility* has increased to £7.6m. This compares to visibility of £8.1m at this time last year, representing a headline drop of 7%. Although the tough economic environment of the last few quarters is showing some signs of improvement, sales cycles generally remain protracted, and pricing is still under pressure. However, extension business from the customer base has held up well and the pipeline for new business continues to show promising activity, with the potential to make the fourth quarter the strongest of the current year.

In earlier statements, we noted that we had boosted investment in product development with the objective of strengthening our competitive position entering 2010. Having completed a number of new product enhancements, as further described below, we believe that we have achieved this objective. In light of the ongoing tough market conditions, we continue to adopt a conservative stance to our operational planning. This stance has underpinned recent implementation of targeted reductions to our staffing levels, and we continue to keep firm control over all overheads. As previously announced, we have also raised £850,000 of fresh capital in the form of convertible debt, half of which was backed by members of the board and management team.

In making cost adjustments, we have been very careful to preserve our ability to fully pursue our promising sales pipeline. Innovation remains a strategic priority at many corporations. Further, there are clear signs that we are beginning to benefit from the unique capacity of our software to provide all-in-one support for innovation strategy, ideation and execution. We are planning for closure on several transactions by year end, from current clients as well as new customers, which would add to the visibility of £7.6m noted above. Nevertheless, our usual note of caution remains pertinent in these economic times; given the nature and scale of our business, reported results in a particular period can be affected by the timing and size of individual sales.

Sopheon’s investment and progress in both product and marketing during the course of 2009 reflect our goal of continued leadership of our chosen markets. Earlier in the year we launched Accolade® Idea Lab™, the first integrated solution on the market that not only facilitates generation and development of ideas, but makes it possible to seamlessly move those ideas into product development for execution. During October, we completed a major new version of our Accolade® Vision Strategist™ roadmapping software. Principal advances include greater ease of use, and increased support for collaboration throughout the product planning process. Market launch is scheduled for later this quarter. We are also making significant changes to our core innovation process management software. These changes include the introduction of new portfolio management and resource planning capabilities that will expand our differentiation, and deepen our value proposition. Full market launch is scheduled for the start of 2010, but aspects of these developments are already being test-marketed and sold to new and existing customers. In conjunction with product advancements, we have invested in new marketing capabilities that leverage emerging channels such as social media. These new practices have the promise to fundamentally transform the way in which we identify, create and nurture relationships with existing and potential customers.

* A definition of how visibility is calculated was provided in our announcement of 25 June 2008.Dag Frank,

Je hebt de update van Sopheon netjes in een apart draadje geplaatst, dat is helder en het is goed om een juist overzicht te krijgen van de reacties, wie vind wat!
Mijn eerste indruk is dat het een zuiver beeld geeft hoe Sopheon er voorstaat.
Het is alleen daarom al een goed update.
De update geeft qua omzet cijfers zo'n beetje weer wat ik verwachte en met als positieve uitstraling dat het nog wel eens zo zou kunnen zijn dat eind dit jaar we de omzet van vorig jaar enigsinds kunnen benaderen.(niet slecht in crisistijd)
Jammer alleen is dat je niet kan zien hoe de verhouding winst/ verlies zich houd.

vriendelijke groet lucas D
Theophiel
0
quote:

josti5 schreef:


Tsja, op een nietszeggende klaag-TU dat ze het zo moeilijk hebben in de Grote Boze Buitenwereld valt nu eenmaal weinig reactie te geven.

Verder viel alleen het woordje 'prijsdruk' mij op: dat verklaart enerzijds de tegenvallende omzetten bij steeds meer nieuwe klanten, en belooft anderzijds niet veel goeds voor de omzetten bij nieuwe klanten.

Ben wel benieuwd of dat idioot hoge R & D percentage volgend jaar daalt, nu enkele produkten 'af' zijn, maar 2010 is nog ver weg...


De marge is stapsgewijs afgenomen zoals wij allen weten, van 75 naar 69%.

R&D zoals wij allen weten, en zoals bekendgemaakt door Sopheon wordt/is verminderd met 5%.
[verwijderd]
0
quote:

lucas D schreef:


[quote=Theophiel]
Tuesday, November 03, 2009
Interim Management Statement


Sopheon plc, the international provider of software and services that improve the financial return from innovation and product development investments, issues its interim management statement for the period since 1 July 2009 to the date of this announcement, in line with the requirements of the EU Transparency Directive.

Sopheon’s revenue visibility* has increased to £7.6m. This compares to visibility of £8.1m at this time last year, representing a headline drop of 7%. Although the tough economic environment of the last few quarters is showing some signs of improvement, sales cycles generally remain protracted, and pricing is still under pressure. However, extension business from the customer base has held up well and the pipeline for new business continues to show promising activity, with the potential to make the fourth quarter the strongest of the current year.

In earlier statements, we noted that we had boosted investment in product development with the objective of strengthening our competitive position entering 2010. Having completed a number of new product enhancements, as further described below, we believe that we have achieved this objective. In light of the ongoing tough market conditions, we continue to adopt a conservative stance to our operational planning. This stance has underpinned recent implementation of targeted reductions to our staffing levels, and we continue to keep firm control over all overheads. As previously announced, we have also raised £850,000 of fresh capital in the form of convertible debt, half of which was backed by members of the board and management team.

In making cost adjustments, we have been very careful to preserve our ability to fully pursue our promising sales pipeline. Innovation remains a strategic priority at many corporations. Further, there are clear signs that we are beginning to benefit from the unique capacity of our software to provide all-in-one support for innovation strategy, ideation and execution. We are planning for closure on several transactions by year end, from current clients as well as new customers, which would add to the visibility of £7.6m noted above. Nevertheless, our usual note of caution remains pertinent in these economic times; given the nature and scale of our business, reported results in a particular period can be affected by the timing and size of individual sales.

Sopheon’s investment and progress in both product and marketing during the course of 2009 reflect our goal of continued leadership of our chosen markets. Earlier in the year we launched Accolade® Idea Lab™, the first integrated solution on the market that not only facilitates generation and development of ideas, but makes it possible to seamlessly move those ideas into product development for execution. During October, we completed a major new version of our Accolade® Vision Strategist™ roadmapping software. Principal advances include greater ease of use, and increased support for collaboration throughout the product planning process. Market launch is scheduled for later this quarter. We are also making significant changes to our core innovation process management software. These changes include the introduction of new portfolio management and resource planning capabilities that will expand our differentiation, and deepen our value proposition. Full market launch is scheduled for the start of 2010, but aspects of these developments are already being test-marketed and sold to new and existing customers. In conjunction with product advancements, we have invested in new marketing capabilities that leverage emerging channels such as social media. These new practices have the promise to fundamentally transform the way in which we identify, create and nurture relationships with existing and potential customers.

* A definition of how visibility is calculated was provided in our announcement of 25 June 2008.

[/quote]

Dag Frank,

Je hebt de update van Sopheon netjes in een apart draadje geplaatst, dat is helder en het is goed om een juist overzicht te krijgen van de reacties, wie vind wat!
Mijn eerste indruk is dat het een zuiver beeld geeft hoe Sopheon er voorstaat.
Het is alleen daarom al een goed update.
De update geeft qua omzet cijfers zo'n beetje weer wat ik verwachte en met als positieve uitstraling dat het nog wel eens zo zou kunnen zijn dat eind dit jaar we de omzet van vorig jaar enigsinds kunnen benaderen.(niet slecht in crisistijd)
Jammer alleen is dat je niet kan zien hoe de verhouding winst/ verlies zich houd.

vriendelijke groet lucas D


dus als ik het goed begrijp ;

1)het geeft je een goed beeld hoe het ervoor staat,
2)qua cijfers een positieve uitstraling,
3)maar wel jammer dat je de winst -verlies verhouding niet kan zien.
grappige redenering .


Theophiel
0
quote:

lucas D schreef:


[quote=Theophiel]
Tuesday, November 03, 2009
Interim Management Statement


Sopheon plc, the international provider of software and services that improve the financial return from innovation and product development investments, issues its interim management statement for the period since 1 July 2009 to the date of this announcement, in line with the requirements of the EU Transparency Directive.

Sopheon’s revenue visibility* has increased to £7.6m. This compares to visibility of £8.1m at this time last year, representing a headline drop of 7%. Although the tough economic environment of the last few quarters is showing some signs of improvement, sales cycles generally remain protracted, and pricing is still under pressure. However, extension business from the customer base has held up well and the pipeline for new business continues to show promising activity, with the potential to make the fourth quarter the strongest of the current year.

In earlier statements, we noted that we had boosted investment in product development with the objective of strengthening our competitive position entering 2010. Having completed a number of new product enhancements, as further described below, we believe that we have achieved this objective. In light of the ongoing tough market conditions, we continue to adopt a conservative stance to our operational planning. This stance has underpinned recent implementation of targeted reductions to our staffing levels, and we continue to keep firm control over all overheads. As previously announced, we have also raised £850,000 of fresh capital in the form of convertible debt, half of which was backed by members of the board and management team.

In making cost adjustments, we have been very careful to preserve our ability to fully pursue our promising sales pipeline. Innovation remains a strategic priority at many corporations. Further, there are clear signs that we are beginning to benefit from the unique capacity of our software to provide all-in-one support for innovation strategy, ideation and execution. We are planning for closure on several transactions by year end, from current clients as well as new customers, which would add to the visibility of £7.6m noted above. Nevertheless, our usual note of caution remains pertinent in these economic times; given the nature and scale of our business, reported results in a particular period can be affected by the timing and size of individual sales.

Sopheon’s investment and progress in both product and marketing during the course of 2009 reflect our goal of continued leadership of our chosen markets. Earlier in the year we launched Accolade® Idea Lab™, the first integrated solution on the market that not only facilitates generation and development of ideas, but makes it possible to seamlessly move those ideas into product development for execution. During October, we completed a major new version of our Accolade® Vision Strategist™ roadmapping software. Principal advances include greater ease of use, and increased support for collaboration throughout the product planning process. Market launch is scheduled for later this quarter. We are also making significant changes to our core innovation process management software. These changes include the introduction of new portfolio management and resource planning capabilities that will expand our differentiation, and deepen our value proposition. Full market launch is scheduled for the start of 2010, but aspects of these developments are already being test-marketed and sold to new and existing customers. In conjunction with product advancements, we have invested in new marketing capabilities that leverage emerging channels such as social media. These new practices have the promise to fundamentally transform the way in which we identify, create and nurture relationships with existing and potential customers.

* A definition of how visibility is calculated was provided in our announcement of 25 June 2008.

[/quote]

Dag Frank,

Je hebt de update van Sopheon netjes in een apart draadje geplaatst, dat is helder en het is goed om een juist overzicht te krijgen van de reacties, wie vind wat!
Mijn eerste indruk is dat het een zuiver beeld geeft hoe Sopheon er voorstaat.
Het is alleen daarom al een goed update.
De update geeft qua omzet cijfers zo'n beetje weer wat ik verwachte en met als positieve uitstraling dat het nog wel eens zo zou kunnen zijn dat eind dit jaar we de omzet van vorig jaar enigsinds kunnen benaderen.(niet slecht in crisistijd)
Jammer alleen is dat je niet kan zien hoe de verhouding winst/ verlies zich houd.

vriendelijke groet lucas D


Hallo Lucas,

had zelf gedacht 7.5/8.0 miljoen.
Met de 7.6 heden, en wat er nog in het vat zit, verwacht ik net als jou, dat men dit jaar de omzet van 2008 zeker gaat benaderen.

Ik ben van mening dat men bij Sopheon heel goed weet waar ze mee bezig zijn, getuige o.a. alleen al dat men dit 1e halfjaar maatregelen heeft genomen v.w.b de uitgaven kant.

Onderstaande heb jij uiteraard ook gelezen:

In de loop van oktober, voltooiden wij een belangrijke nieuwe versie van onze Accolade ® Vision Strategist ™ roadmapping-software.


We zijn ook bezig met het maken van belangrijke veranderingen in onze core innovatie proces management software. Deze wijzigingen omvatten de invoering van nieuwe portfolio management en resource planning mogelijkheden die onze differentiatie zal uitbreiden en verdiepen ons value proposition. Volledige marktintroductie is gepland voor het begin van 2010,

Ik vind het in ieder geval niet verkeerd allemaal.
Uiteraard is dat mijn persoonlijke mening.
Men blijft voortdurend aan de weg timmeren om toch een zo goed mogelijk product af te leveren en om differentiatie te brengen.

Fijne dag nog Lucas,

Frank.
lucas D
0
quote:

wous schreef:


[quote=lucas D]
[quote=Theophiel]
Tuesday, November 03, 2009
Interim Management Statement


Sopheon plc, the international provider of software and services that improve the financial return from innovation and product development investments, issues its interim management statement for the period since 1 July 2009 to the date of this announcement, in line with the requirements of the EU Transparency Directive.

Sopheon’s revenue visibility* has increased to £7.6m. This compares to visibility of £8.1m at this time last year, representing a headline drop of 7%. Although the tough economic environment of the last few quarters is showing some signs of improvement, sales cycles generally remain protracted, and pricing is still under pressure. However, extension business from the customer base has held up well and the pipeline for new business continues to show promising activity, with the potential to make the fourth quarter the strongest of the current year.

In earlier statements, we noted that we had boosted investment in product development with the objective of strengthening our competitive position entering 2010. Having completed a number of new product enhancements, as further described below, we believe that we have achieved this objective. In light of the ongoing tough market conditions, we continue to adopt a conservative stance to our operational planning. This stance has underpinned recent implementation of targeted reductions to our staffing levels, and we continue to keep firm control over all overheads. As previously announced, we have also raised £850,000 of fresh capital in the form of convertible debt, half of which was backed by members of the board and management team.

In making cost adjustments, we have been very careful to preserve our ability to fully pursue our promising sales pipeline. Innovation remains a strategic priority at many corporations. Further, there are clear signs that we are beginning to benefit from the unique capacity of our software to provide all-in-one support for innovation strategy, ideation and execution. We are planning for closure on several transactions by year end, from current clients as well as new customers, which would add to the visibility of £7.6m noted above. Nevertheless, our usual note of caution remains pertinent in these economic times; given the nature and scale of our business, reported results in a particular period can be affected by the timing and size of individual sales.

Sopheon’s investment and progress in both product and marketing during the course of 2009 reflect our goal of continued leadership of our chosen markets. Earlier in the year we launched Accolade® Idea Lab™, the first integrated solution on the market that not only facilitates generation and development of ideas, but makes it possible to seamlessly move those ideas into product development for execution. During October, we completed a major new version of our Accolade® Vision Strategist™ roadmapping software. Principal advances include greater ease of use, and increased support for collaboration throughout the product planning process. Market launch is scheduled for later this quarter. We are also making significant changes to our core innovation process management software. These changes include the introduction of new portfolio management and resource planning capabilities that will expand our differentiation, and deepen our value proposition. Full market launch is scheduled for the start of 2010, but aspects of these developments are already being test-marketed and sold to new and existing customers. In conjunction with product advancements, we have invested in new marketing capabilities that leverage emerging channels such as social media. These new practices have the promise to fundamentally transform the way in which we identify, create and nurture relationships with existing and potential customers.

* A definition of how visibility is calculated was provided in our announcement of 25 June 2008.

[/quote]

Dag Frank,

Je hebt de update van Sopheon netjes in een apart draadje geplaatst, dat is helder en het is goed om een juist overzicht te krijgen van de reacties, wie vind wat!
Mijn eerste indruk is dat het een zuiver beeld geeft hoe Sopheon er voorstaat.
Het is alleen daarom al een goed update.
De update geeft qua omzet cijfers zo'n beetje weer wat ik verwachte en met als positieve uitstraling dat het nog wel eens zo zou kunnen zijn dat eind dit jaar we de omzet van vorig jaar enigsinds kunnen benaderen.(niet slecht in crisistijd)
Jammer alleen is dat je niet kan zien hoe de verhouding winst/ verlies zich houd.

vriendelijke groet lucas D
[/quote]

dus als ik het goed begrijp ;

1)het geeft je een goed beeld hoe het ervoor staat,
2)qua cijfers een positieve uitstraling,
3)maar wel jammer dat je de winst -verlies verhouding niet kan zien.
grappige redenering .


Duidelijk is wat de zichtbare omzet is, ziet er gewoon goed uit.
Duidelijk is dat er aan gegeven is dat contracten en overeenkomsten afgesloten in de laatste mnd er bij opgeteld worden.
Dat is duidelijk en geeft de update een positieve uitstraling.
Duidelijk is dat er geen nadere gegevens zijn over de winst/verlies verhouding, mogelijk dat deze min of meer uit te rekenen is met gegevens uit eerdere persberichten.

Daarbij opgemerkt dat dit geen 3e kwartaal cijfers zijn, ontgaat de laatste opmerking mij een beetje.

lucas D
[verwijderd]
1
Ik vind deze TU een zoethoudertje,dit wisten we al allemaal.
Is het verlies al terug gelopen ?
Als je nix leest over nieuwe klanten kan je ook zeggen ze zijn er niet.
Nietszeggend de koers zegt genoeg.
Gr Nina F
lucas D
0
Wisten we al dat de zichtbare omzet £7.6m. was? Ik wist het niet!

However, extension business from the customer base has held up well and the pipeline for new business continues to show promising activity, with the potential to make the fourth quarter the strongest of the current year.

En dit hoopte ik wel, maar ik wist het niet.

vriendelijke groet lucas D
MegaTelstar
0
quote:

muntengirl schreef:


Ik vind deze TU een zoethoudertje,dit wisten we al allemaal.
Is het verlies al terug gelopen ?
Als je nix leest over nieuwe klanten kan je ook zeggen ze zijn er niet.
Nietszeggend de koers zegt genoeg.
Gr Nina F


Wellicht dat onderstaand bericht voor S. nog iets kan betekenen:
"
De wereldwijde omzet uit business intelligence software zal tussen nu en 2015 verdubbelen. Dat stelt analistenbureau Forrester na marktonderzoek. Het bureau berekende dat in 2014 de wereldwijde omzet van bi-software uitkomt op 14 miljard euro. Nu ligt dat bedrag op ongeveer 7 miljard euro. De onderzoekers stellen dat bedrijven juist in zware economisch tijden investeren in software voor statistiek en analyse. Het management gebruikt de software om dagelijkse bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk uit te voeren en strategische beslissingen te nemen aan de hand van betrouwbare gegevens.
De marktonderzoeker verwacht voor de komende jaren vooral een toename van de inzet van bi-software onder middelgrote bedrijven. De markt is nu grotendeels in handen van grote leveranciers als SAP, IBM en Oracle, maar analisten zien juist door de toename van bi onder middelgrote bedrijven ook kansen voor kleine en specialistische leveranciers.
Forrester ziet dat bedrijven investeren in steeds uitgebreidere bi-oplossingen. Standaard rapportagesoftware zorgt volgens hen in 2014 voor een omzet van 5,9 miljard dollar (in 2009 4,8 miljard dollar). De omzet uit bi-software gericht op aansturing van bedrijfsprocessen ligt dan op ruim 5 miljard dollar (2009 ruim 2 miljard dollar). De omzet uit voorspellende analyse, ofwel predictive analytics, moet volgens de onderzoekers in 2014 uitkomen op 1,8 miljard dollar (nu 698 miljoen dollar). De wereldwijde omzet uit bi-software voor analyse van tekstbestanden ligt in 2014 rond de 978 miljoen euro (in 2009 is dat nog 296 miljoen euro). De omzet uit de meeste vergaande vorm van bi-software, het zogenoemde complex event processing (cep) waarbij realtime analyses plaatsvinden van gegevens uit verschillende bronsystemen, groeit in 2014 tot 223 miljoen dollar (nu 62 miljoen dollar).
"

Groet, SuperTelstar
50 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 jan 0001 00:00
Koers 0,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 0