Huizenprijzen dalen met 60% in 7 jaar en nog veel meer.

izdp
0
En het slachtoffer van zijn eigen leugen, complotdenken en draaien als de beste tol, blijft maar mekkeren.

Hunnie, hullie doen het mamma, snik, snotter.

A3aan
0
Zijn dat fatsoenlijke volwassen mensen hier? Ga eens terug lezen en bepaal dan of het beschaafd is
2008drama
0
Op die leeftijd niks hebben en je dan zo druk maken dat ze alles afpakken.

#armoe
#voedselbank
#kindertjesinafrika

CIT
0
quote:

josti5 schreef op 24 juli 2019 18:25:


[...]

Jij hanteert dezelfde valse strategie als je zus-in-het-kwaad.
Antwoorden heb je gekregen, maar negeert ze, ook jij loopt met een grote boog om mijn bronnen heen, en je verdraait mijn postings.
Dus uiteraard ben het niet met je eens, slimmerd.

Ook jou zal ik, als het mij uitkomt, met IMF-feiten om de oren slaan.

Nu mag jij van mij óók het laatste woord.


Waarom zou ik het laatste woord willen hebben? Ik heb veel liever dat je ingaat op mijn vragen omtrent LTV-ratio, overdrachtsbelasting etc. En waarom deze aanbevelingen niet zijn overgenomen (als IMF het voor het zeggen zou hebben). Of beter nog: waarom de aanbevelingen slecht zouden zijn voor NL danwel de NL burgers.
izdp
0
quote:

A3aan schreef op 24 juli 2019 18:39:


Zijn dat fatsoenlijke volwassen mensen hier? Ga eens terug lezen en bepaal dan of het beschaafd is


En jouw conclusie?

Want ik vind je opmerking goedkoper dan goedkoop.


rationeel
3
quote:

izdp schreef op 25 juli 2019 06:13:


[...]

En jouw conclusie?

Want ik vind je opmerking goedkoper dan goedkoop.

OOO...Wat moet jij nog veel leren.
josti5
0
quote:

izdp schreef op 12 augustus 2019 15:24:


Weer een bijzonder gelikt en zorgvuldig samengesteld rapport van de Rabobank.

economie.rabobank.com/publicaties/201...'In 2018 was de prijsstijging nog gemiddeld 9 procent, voor 2019 verwachten we een stijging van 6 procent, gevolgd door 4 procent in 2020'

Dat zou dus ruim 20% in drie jaar betekenen: 100 x 1.09 x 1.06 x 1.04.

Normaal???
izdp
0
Ja, het is normaal dat de markt bedaart.
Het rapport onderbouwt de grondslagen van de stijgingen qua verkoopprijs uitstekend.
Dit incluis de bezopen nieuwbouw.

Voor dit jaar en volgend jaar ook incluis de nodige kanttekeningen bij de verwachtingen.


Prijzen kunnen me nog steeds verbazen.
Ik zie verkoopprijzen voorbij komen van oud en daar tel ik de verbouwingskosten bij op ,tot weer helemaal klaar voor de toekomst, en dan schrik ik van het totaalplaatje.
Als je toch leuk werk hebt en je bent tevreden met een plek buiten de Randstad en de steden, dan heb je het aardig voor elkaar.

En ook heel aardig gebeuren qua rente: de halalhypotheek wordt steeds makkelijker!
henk38
0
quote:

izdp schreef op 13 augustus 2019 00:32:En ook heel aardig gebeuren qua rente: de halalhypotheek wordt steeds makkelijker!Wat is daar zo aardig aan dan ?

izdp
0
henk38
1
quote:

izdp schreef op 13 augustus 2019 00:39:


Toch fijn als die mensen kunnen kopen en zo de huurmarkt verlichten?


huurmarkt verlichten ? de woningen die leeg komen worden voor 2 of 3x zo duur doorverhuurd of tegen topprijzen verkocht.
izdp
0
Och een deel komt dan uit sociaal en hoe meer aanbod, hoe beter voor de markt.
En nee, dat stopt juist eerder de prijsstijgingen.

voda
0
Nederlandse bestaande koopwoningen handhaven niveau prijsstijging in juli

(ABM FN-Dow Jones) De prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland zijn in juli op jaarbasis met 7,0 procent gestegen. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster woensdag.

Daarmee is de prijsstijging ten opzichte van juni van dit jaar vrijwel gelijk gebleven. Toen werd een stijging van 6,9 procent genoteerd.

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In juli 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in juli ruim 39 procent hoger.

Verder maakte het Kadaster maandag bekend dat het in juli 21 039 verkochte woningen registreerde. Dat is 7,5 procent meer dan een jaar eerder.

In de eerste zeven maanden van 2019 zijn 120.976 woningen verkocht. Dat is bijna 3 procent minder dan in dezelfde periode van 2018.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
1
Verhuur van tuinhuis blijft onbelast. De vraag is of de politiek hierin berust
Expert | Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie

Telkens borrelen er nieuwe complicaties op in de toch al zo ingewikkelde eigenwoningregeling. Afgelopen juli besliste het Gerechtshof Amsterdam over een interessante kwestie. Het betrof de belastbaarheid van de opbrengsten van een tuinhuis, een voormalige bedrijfsruimte die in 2015 geschikt is gemaakt om via Airbnb te worden verhuurd aan toeristen. De huuropbrengsten bedroegen in 2015 €3564. De eigenaar achtte deze opbrengsten onbelast. De belastinginspecteur dacht daar anders over en belastte 70% van de opbrengsten als inkomsten uit eigen woning.


Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad

Het boxenstelsel kent strakke voorrangsregels. Eerst moet worden bekeken of de Airbnb-activiteiten mogelijk winst uit een onderneming vormen of resultaat uit overige werkzaamheden zijn. Dat was hier niet aan de orde. Dus concentreerde de rechter zich op de eigenwoningregeling.

‘De huidige eigenwoningregeling staat bol van begrippen die nadere uitleg vragen’

Het eigenwoningregime is een doolhof van ingewikkelde bepalingen. Bij invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 was het politiek onbespreekbaar het eigenwoningregime onder te brengen in de vermogensrendementsbox, waarin alle andere privébezittingen en –schulden werden ondergebracht. Aan de bestaande begunstiging van de eigenwoningbezitter mocht niet worden getornd.

Als hoofdlijn geldt dat een relatief laag eigenwoningforfait tot het progressief belaste inkomen van box 1 wordt gerekend (nu 0,65% van de WOZ-waarde). Daar staat tegenover dat de hypotheekrente (inclusief periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming) wordt afgetrokken. Zeker toen de hypotheekrente hoog was, leidde dit per saldo tot een aantrekkelijke aftrekpost die tegen het toptarief kon worden afgetrokken.

Die bevoordeling ligt politiek nog steeds gevoelig. Maar er wordt wel aan deze bevoorrechte positie van hoge inkomens geknabbeld. Voor dure woningen wordt boven €1.080.000 WOZ-waarde een verhoogd eigenwoningforfait (villabelasting) toegepast. Bovendien wordt vanaf 2019 de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (de zogenoemde Hillen-aftrek) gefaseerd over dertig jaar afgeschaft. Ook wordt sinds 2014 het toptarief voor deze aftrekpost in jaarlijkse stapjes van 0,5% teruggeschroefd tot circa 37% in 2021. Dergelijke ingrepen vertroebelen het zicht op de effecten en compliceren de uitvoering.
De meeste problemen worden echter opgeroepen door de gehanteerde begrippen. Daarachter gaat een veelheid van interpretatiemogelijkheden schuil, die de uitvoering echt bewerkelijk maakt. Voor de doorsnee belastingbetaler is dat een echt doolhof.

Dat begint al met het woord ‘eigen woning’. Daaronder vallen niet alleen woningen in juridische eigendom. Onder voorwaarden kwalificeert ook economisch eigendom. Naast woonschepen en woonwagens vallen ook ‘aanhorigheden ‘ onder het begrip ‘woning’. De kwalificatie tot aanhorigheid is nogal arbitrair. Denk daarbij aan de losstaande garage, het tuinhuis, het zwembad, de paardenstal of, zoals in deze rechtszaak, de schuur met een Airbnb-bestemming. In dit geval is het Airbnb-tuinhuis als aanhorigheid geaccepteerd. Of een B&B-accommodatie op het erf een vergelijkbare afwikkeling kent, is lang niet altijd zeker.

Vervolgens is de eigenwoningregeling slechts van toepassing voor zover de woning ‘anders dan tijdelijk’ als hoofdverblijf ter beschikking staat aan de huiseigenaar en zijn gezinsleden. Maar wat is een hoofdverblijf? In de praktijk vereist dat inzicht in de leefomstandigheden van het gezin. Dat is niet alleen een privacygevoelige, maar ook een bewerkelijke aangelegenheid. Vaak moet de belastingrechter daarbij uiteindelijk een salomonsoordeel vellen.

Gebruik door derden
Nog lastiger wordt het als delen van de woning met aanhorigheden niet ter beschikking staan van het gezin. Na veel geharrewar heeft de wetgever voor de werkkamer in de eigen woning een vereenvoudigende regeling getroffen. De werkkamer valt onverkort onder het eigenwoningregime, tenzij er sprake is van een zelfstandig gedeelte dat zakelijk wordt gebruikt. De rechter heeft zich in dat verband al diverse malen moeten buigen over de zelfstandigheidscriteria en daarbij eisen gesteld aan de afsluitbaarheid, eigen sanitaire voorzieningen en andere zelfstandigheidskenmerken.

Vrijstelling
Voor kamerverhuur is, zowel om de schaarste aan studentenkamers te beperken alsook om de uitvoering te vereenvoudigen, een vrijstelling in de wet opgenomen. De voordelen mogen niet méér dan €5367 per jaar bedragen (2019). De terbeschikkingstelling mag geen zelfstandige ruimte betreffen of een verblijf van korte duur. Daarom was die vrijstelling voor het Airbnb-tuinhuis ook niet aan de orde.

De inspecteur schakelde voor de belastbaarheid van de opbrengsten door naar de regeling voor eigen woningen die tijdelijk worden verhuurd aan derden. Bij de eigenaar wordt dan niet alleen het huurwaardeforfait belast, maar ook 70% van de opbrengst. Daarom werd in dit geschil 70% van € 3564 belast.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft deze uitleg afgewezen. Het achtte deze bepaling slechts van toepassing als de gehele woning wordt verhuurd. En daarmee valt een interessante opbrengstenbron voor de schatkist tussen de wal en het schip.

Het ligt echter voor de hand dat de staatssecretaris niet in deze beslissing zal berusten en beroep in cassatie instelt. Waarschijnlijk zal hij ook wetswijziging aankondigen voor het geval de Hoge Raad de wetsinterpretatie van het Gerechtshof deelt. Ik heb daar vrede mee. Het lijkt mij passend de belastbaarheid ook toe te passen op de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning.

Leo Stevens is emeritus hoogleraar fiscale economie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Reageer via expert@fd.nl.

fd.nl/opinie/1314213/verhuur-van-tuin...
Bijlage:
haas
0
hoe zal de burger wegwijs worden/uit deze wirwar geraken ?
maar wss geld dat ook het softwarepakket van de belastingdienst ?:)

PS: hoe komt DenHaag (snappen de regering én parlement het ZELF nog wel?:)
izdp
0
Zo ingewikkeld ligt deze zaak niet.
Ik kan me wel vinden in de stellingname van Leo Stevens.
Het is een oneigenlijk gebruik van een bepaling en niet in de geest van de wet.
Met een eventuele noodzakelijke aanpassing loop je weer het risico dat de goede onder de kwade moet lijden.
Studentenkamerverhuur in de eigen woning is een uitzondering lees ik.
Die zou bijvoorbeeld als ze niet oppassen getroffen kunnen worden.
Alleen zou dat eigenlijk nog voorkomen?
Met een bloedmooie hospita het liefst?
haas
0
Toch maar even kleine aanvulling @ IZDP

tikkie terug:)
Niet ingewikkeld ?
Leo Stevens vindt van wel,want hij start zijn artikel met:
"Telkens borrelen er nieuwe complicaties op in de toch al zo ingewikkelde eigenwoningregeling."
én verderop in het artikel schrijft Stevens:
" Het eigenwoningregime is een doolhof van ingewikkelde bepalingen"

Dit artikel staat in FD: maar hoeveel hoeveel lezers/burgers zouden het begrijpen ?:)

Zelfs u, IZDP(u die schrijft: Zo ingewikkeld ligt deze zaak niet)
trekt, imo, onjuiste conclusies met:
"Studentenkamerverhuur in de eigen woning is een uitzondering lees ik"

Mijn reactie hierop is :wat u "leest" staat er niet !
Kamerverhuur, niet alleen aan studenten maar, aan elk persoon valt onder de franchise van 5367.
Inkomsten uit kamerverhuur boven deze grens worden bij het inkomen van de particuliere verhuurder opgeteld.

PS: over tuinhuisjes zal ik verder maar niet reageren want daar zijn lot of mogelijkheden:)
39.070 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 ... 1950 1951 1952 1953 1954 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
718,41  +5,95  +0,84%  07 mei
 AMS25-24h^ 718,42 +0,00%
 Germany30^ 15.403,10 +0,02%
 Dutch15-index 19.057,84 +0,48%
 BEL 20 4.044,07 +0,66%
 Europe50^ 4.037,80 +0,09%
 Euro30-index 20.672,27 +0,80%
 US30^ 34.786,52 0,00%
 Nasd100^ 13.717,82 0,00%
 US500^ 4.230,62 0,00%
 Japan225^ 29.414,56 0,00%
 Gold spot 1.831,28 0,00%
 EUR/USD 1,2167 +0,86%
 WTI 64,85 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Ordina +12,61%
ASMI +4,71%
Air France-KLM +4,14%
Pharming +3,37%
Accell +3,24%

Dalers

AMG -2,62%
Alfen N.V. -2,27%
SIGNIFY NV -1,96%
VIVORYON THER... -1,50%
DSM -1,42%

Nieuws Forum meer

BAM gaat bouwen aan Brits station op ...
Bunder op 1 mei 2021 11:23
8
Verkopen webwinkel bol.com flink omho...
Waardebelegger op 26 apr 2021 10:20
12
Bayer diep in het rood door schikking...
Aspro op 23 apr 2021 20:13
27
Totale marktwaarde bitcoin weer boven...
morgen1 op 22 apr 2021 21:19
7
'Verkiezingsprogramma's schieten teko...
haas op 18 apr 2021 19:33
10