Huizenprijzen dalen met 60% in 7 jaar en nog veel meer.

voorkenniskoning
0
WOX Kwartaalbericht

In de provincie Groningen steeg de gemiddelde woningprijs het hardst van alle provincies met 10,3% op jaarbasis. In de gemeente Westerwolde (Oost-Groningen) steeg de woningprijs met 11,2% jaar-op-jaar. Dit is de hoogste prijsontwikkeling van alle gemeenten in Nederland (met meer dan vijf duizend koopwoningen). Er staan in totaal vijf Groningse gemeenten in de top 10 gemeenten met de hoogste prijsontwikkeling in Nederland: Westerwolde, Delfzijl, Oldambt, Stadskanaal en Het Hogeland. De stad Groningen staat op de 25ste plek met een prijsstijging van 10,1% en een gemiddelde woningprijs van 251 duizend euro.

Van de vier grote steden heeft Utrecht de hoogste prijsstijging
In Utrecht steeg de gemiddelde woningprijs met 10,7%, gevolgd door Den Haag en Rotterdam met resp. 10,0% en 9,4%. Daarmee staat Utrecht op de achtste plaats in de top 10 gemeenten met de hoogste prijsontwikkeling. In Amsterdam was de gemiddelde prijsstijging slechts 6,5% en valt net buiten de top 10 gemeenten met de laagste prijsontwikkeling in het afgelopen jaar.

Aanbod daalt verder en verkopen blijven stabiel in tweede kwartaal
Het jaarlijkse aantal verkopen is in zes jaar gestegen van 137 duizend naar 275 duizend woningen. Het aanbod is in zes jaar gedaald van 266 duizend naar 68 duizend woningen. De marktliquiditeit (verhouding tussen te koop staand en jaarlijks verkocht) heeft een factor 0,2 in Nederland. De vraag naar woningen blijft dus groot en het aanbod blijft daarbij achter. Betaalbaarheid lichte verbetering: 13,6% van het netto maandinkomen wordt nu uitgegeven aan netto woonlasten, tijdens de piek in 2008 was dit nog 27,0%. De relatief goede betaalbaarheid is vooral het gevolg van de huidige lage hypotheekrente.

Woningprijsvoorspelling
Voor het derde kwartaal van 2020 verwacht Calcasa een woningprijsontwikkeling op jaarbasis van +9,0%.

Calcasa kengetallen 2020 K2

www.calcasa.nl/wox-kwartaalbericht
NewKidInTown
0
Rabobank verwacht in 2021 en 2022 dip in woningmarkt

"De Rabobank voorziet voor de komende twee jaar een dip in de woningmarkt. Door de coronacrisis zal de werkloosheid oplopen en daardoor neemt de vraag naar huizen af, schrijft de bank in zijn Kwartaalbericht Woningmarkt.

......

De Rabobank wijst erop dat dit jaar relatief veel starters (25 tot 35 jaar) een huis kopen. Dat kan komen doordat doorstromers eerder terughoudend worden als het economisch minder gaat, bijvoorbeeld doordat zij ook nog een huis te verkopen hebben. Ook beleggers worden voorzichtig, waardoor starters hun kans kunnen grijpen.

Het toenemende aandeel van jonge kopers kan dus een voorteken zijn van een aanstaande dip, concludeert de Rabobank. Ook rond 2008, aan het begin van de jarenlange crisis op de woningmarkt als gevolg van de kredietcrisis, was te zien dat opvallend veel starters een huis kochten."

nos.nl/artikel/2347261-rabobank-verwa...
voorkenniskoning
0
Geeft toch wel weer aan hoe sterk de markt dit jaar is.

Uit het vorige bericht:
- Door de hoge prijsstijgingen begin dit jaar zullen de prijzen in 2020 naar verwachting gemiddeld nog 5,6 procent hoger liggen dan in 2019 --> 7.0
- Voor 2021 gaan we uit van een gemiddelde prijsdaling van 2,9 procent --> -0.8

Dus ondanks dat we dit jaar nu op maar liefst +7 procent gaan zitten verwachten ze dat de daling veel daling veel minder groot is, waar je dan toch eerder het tegenovergestelde zou kunnen bedenken.

economie.rabobank.com/publicaties/202...
voda
0
Kabinet helpt mee aan verdere prijsopdrijving op de woningmarkt

De oproep aan de rijksoverheid om stevig de regie te nemen op de woningmarkt klinkt al enige tijd. Als lid van de Nederlandse Verening van Makelaars (NVM) heb ik aan die oproep meegedaan, in een groot koor van organisaties die zich zorgen maken over de woningnood.

Wel voelde ik daarbij de nodige scepsis; de overheid is op dit terrein meer van het reguleren dan van het stimuleren. Dat blijkt nu al weer uit het (uitgelekte) voornemen om de overdrachtsbelasting bij aankoop volgend jaar te verlagen naar 0% voor starters en te verhogen naar 8% voor particuliere beleggers. In feite helpt het kabinet zo mee aan verdere prijsopdrijving op de woningmarkt. En dat terwijl de woningmarkt vooral behoefte heeft aan stimulans en ruimte om snel meer betaalbaar aanbod te realiseren.

Belastingdienst
Het afschaffen van de overdrachtsbelasting (nu 2%) voor starters lijkt sympathiek. Op een woning van €250.000 scheelt dat de starter €5000. Maar hier zitten veel haken en ogen aan. Ten eerste is controle nodig door de Belastingdienst om vast te stellen of kopers als koopstarters gelden. Koopstarters zijn mensen tussen 18 en 35 jaar die voor het eerst een woning kopen en er zelf in gaan wonen. Er zijn straks maar liefst vijf tarieven voor overdrachtsbelasting: 0% voor starters, 2% voor doorstromers, 6% voor kopers van bouwgrond, 7% voor kopers van commercieel vastgoed en 8% voor beleggers. Het doorvoeren en controleren van die differentiatie vergt hoge kosten en zal in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn.

Een tweede bezwaar is dat starters die extra financiële ruimte vaak direct zullen inzetten om meer te bieden op woningen in de uiterst krappe woningmarkt. En dat draagt weer bij aan verdere prijsstijging in dit marktsegment.

De verhoging van de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers zal het vast goed doen bij de mensen die deze groep willen zien als gewetenloze huisjesmelkers die de prijzen graag opdrijven. Dat doet geen recht aan de werkelijkheid. De meeste particuliere beleggers leveren een goede bijdrage aan de markt voor middenhuurwoningen of vrije sectorwoningen. Ze zijn weliswaar op zoek naar een eerlijk rendement, maar hebben ook te maken met risico’s en kostenposten.

De overdrachtsbelasting is zo’n kostenpost. Als deze van 2% naar 8% stijgt, betekent dat voor een woning van €350.000 dus een toename van €7.000 naar €28.000. Een forse stijging, die er toe zal leiden dat beleggers hun huren verhogen of minder investeren in duurzaamheidsmaatregelen.
Zo pakt deze maatregel volstrekt averechts uit. Hét probleem van de woningmarkt is de enorme krapte: nu al is er een tekort van meer dan 300.000 woningen in ons land. Dit gaat sterk oplopen door de verwachte groei van het aantal huishoudens. De toegenomen overheidseisen (voor bijvoorbeeld duurzaamheid) en beperkingen (pfas, geluidsregels) spelen ook een rol in de prijsstijging.

Stimuleer het bouwen
Het enige antwoord is: stimuleer het bouwen in alle sectoren en maak versnelling mogelijk. Schaf de verhuurdersheffing af, zodat woningcorporaties weer ruimte krijgen voor ontwikkeling van sociale woningbouw op grote schaal. Stimuleer lagere overheden om grote bouwlocaties beschikbaar te stellen en versnel de procedures. Geef projectontwikkelaars de kans meer aanbod te creëren in de hoge en middenmarktsegmenten, zonder allerlei ingewikkelde en vaak onbetaalbare differentiatie-eisen. Ze neem je de regie om weer de noodzakelijke vaart te brengen in de woningbouw.

Pieter van Santvoort is nieuwbouwmakelaar bij Van Santvoort Makelaars, lid van de landelijke klankbordgroep woningmarkt en woordvoerder nieuwbouw bij de NVM.

fd.nl/opinie/1356336/kabinet-helpt-me...
NewKidInTown
0
quote:

voda schreef op 8 september 2020 09:56:


.......Hét probleem van de woningmarkt is de enorme krapte: nu al is er een tekort van meer dan 300.000 woningen in ons land. Dit gaat sterk oplopen door de verwachte groei van het aantal huishoudens. De toegenomen overheidseisen (voor bijvoorbeeld duurzaamheid) en beperkingen (pfas, geluidsregels) spelen ook een rol in de prijsstijging.

ONEENS

Reden van prijsstijgingen is NIET de krapte op de woningmarkt. Die is er nagenoeg niet.

De reden is dat de rente veel langer veel lager staat dan voorheen.

www.trouw.nl/nieuws/dit-is-waarom-de-...

"DNBulletin: Huizenprijs hangt meer samen met financieringsruimte koper dan met woningtekort"

www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-...
voda
0
WOZ-waarde stijgt voor vijfde jaar op rij fors: hoe zit het in jouw gemeente?

INTERACTIEVE KAART
De WOZ-waarde van woningen, basis voor diverse lokale belastingen, is voor het vijfde jaar op rij fors gestegen. Een gemiddelde woning wordt dit jaar getaxeerd op 270.000 euro, bijna 9 procent meer dan het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

David Bremmer 10-09-20, 00:00 Laatste update: 07:52

De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van 8,9 procent is de hoogste sinds jaren. Nooit eerder lag de WOZ-waarde hoger dan dit jaar, aldus het CBS. Vorig jaar bedroeg de groei ruim een procent minder en eindigde een gemiddelde woning op 248.000 euro. In 2018 was de toename 6,5 procent.

De toename van de WOZ-waarde is het gemiddelde over alle bijna 8 miljoen huizen in ons land. In Weesp steeg de gemiddelde waarde van woningen met 22 procent het meest, op Vlieland met 1,1 procent het minst. Van de vier grote steden nam de WOZ-waarde in Rotterdam met 16 procent het hardst toe. Den Haag en Utrecht volgen met 12 en 11 procent. Amsterdam kende met 10,6 procent de kleinste stijging, maar daar waren woningen afgelopen jaren al enorm duurder geworden. De marktwaarde van een gemiddelde woning in de hoofdstad bedraagt dit jaar 418.000 euro. Dat is bijna dubbel zo veel als in Rotterdam (222.000 euro).

Lichte vertraging
Onlogisch is de stijging niet: de WOZ-waarde reflecteert de ontwikkeling van de huizenprijzen en die stijgen al sinds 2014. De jaarlijkse WOZ-cijfers lopen altijd een jaar achter; als peildatum geldt namelijk de eerste dag van het jaar ervoor, in dit geval 1 januari 2019. De huizenprijzen stegen in 2018 met 9 procent. De door het CBS gemelde stijging van de WOZ-waarde van 8,9 procent komt daar vrijwel exact mee overeen. Normaliter zal de toename volgend jaar afnemen; de huizenprijzen stegen in 2019 namelijk ‘slechts’ 6,9 procent.

Duurste gemeente van Nederland is Bloemendaal, Noord-Holland. Daar doet een gemiddelde woning 750.000 euro. Het Groningse Delfzijl kent met 134.000 euro de laagste gemiddelde WOZ-waarde. Kijken we naar de provincies, dan kenden Groningen en Flevoland met 11 procent de hoogste groeipercentages. In Zeeland is de toename met 5 procent het laagst.

Basis voor lokale heffingen
De WOZ-waarde maakt onderdeel uit van de sinds 1994 geldende Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) en vormt de basis voor diverse lokale belastingen en heffingen, waaronder de Onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting. Ook is de WOZ-waarde de basis voor het eigen woningforfait bij de inkomstenbelasting. Voor de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden overigens huurwoningen ook meegenomen, net als nieuwbouw- en sloopwoningen.

Voor meer, zie link:

www.ad.nl/wonen/woz-waarde-stijgt-voo...
voda
0
Aanbieders verlagen hypotheekrentes

De helft van de hypotheekverstrekkers heeft afgelopen week de hypotheekrentes verlaagd. Daarmee zet de daling, die de afgelopen weken al mondjesmaat was ingezet, door.

Dat blijkt uit cijfers van hypotheekadviseur Van Bruggen Adviesgroep. Het gaat om kleine verlagingen. De gemiddelde hypotheekrente voor twintig jaar vast (zonder nationale hypotheek garantie) daalde bijvoorbeeld van 2,21% vorige week naar 2,19% nu.

‘De afgelopen weken zagen we elke week al enkele geldverstrekkers de rente verlagen, nu gaat het ineens om de helft. Dat is substantieel, en kan ertoe leiden dat deze week nog meer aanbieders hun rentes gaan verlagen’, stelt Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep.

Rust teruggekeerd
Na de uitbraak in februari van het coronavirus in Nederland hebben veel geldverstrekkers de rentes verhoogd. Daarna keerde de rust weer terug en bleven de hypotheekrentes vrij stabiel en inmiddels beginnen ze dus weer te zakken.
‘De marktrente staat laag en we gaan ook richting het einde van het jaar. Om de doelstellingen aan het eind van het jaar te halen verlagen geldverstrekkers dan vaak de rente’, zegt Noorlag.

Overigens verwacht hij niet de renteverlagingen van vorige zomer, toen de rentes in korte tijd 0,4% tot 0,6% omlaag gingen. 'Het zal nu eerder om tienden gaan.'

fd.nl/economie-politiek/1357200/aanbi...
voda
0
Waar blijft het goedkope fabriekshuis?

Het kabinet wil onrendabele bouwprojecten vlot trekken. Kunnen goedkope fabriekshuizen — gemaakt op de lopende band — ons uit de brand helpen?

Heijmans ONE, een vrijstaande woning van 39m2 voor eenpersoonshuishoudens. Het huis laat zich met behulp van twee vrachtwagens eenvoudig verplaatsen .Foto: Heijmans

Hoeveel goedkoper kan het?
We zouden al huizen kunnen bouwen voor een ton per stuk. Gewone rijtjes­huizen, maar slimmer in elkaar gezet dan op dit moment, en daarmee soms 30% goedkoper. Dat zou kunnen helpen bij de woningproblemen van nu. Bouwgrond is nu zo schaars en duur dat er amper geld overblijft voor de huizen zelf, waardoor de nieuwbouw dreigt te stokken.

Wat is een huis uit de fabriek?
Een gewoon huis, maar anders gemaakt. Geef op je smartphone je woonwens door, zoals drie verdiepingen, standaard deur, luxe keuken, dakraam en de opleverdatum. De fabrikant verzamelt bestellingen uit het land, gaat stukken van het huis in een fabriek produceren en stuurt het als een Ikea-pakket naar de bestemming. Daar zetten bouwvakkers het in twee weken, soms nog sneller, in elkaar. Zo dalen de kosten. Vorig jaar kondigde bouwbedrijf Van Wijnen aan op deze manier duizenden huizen te willen gaan maken. Dat persoonlijke begeleiding ontbreekt, hoeft geen punt te zijn, zei directievoorzitter Wino de Jong destijds tegenover Cobouw. ‘Dachten we dat twintig jaar geleden ook niet van internetbankieren, het online boeken van reizen en Bol.com? We willen goedkoper en efficiënter worden? Dat moet wel uit de hele keten komen.’

We zouden op de lopende band gewone rijtjeshuizen kunnen bouwen voor een ton per stuk
Wat krijg je dan voor huis?

Sociale huurwoningen, gewone rijtjeshuizen, appartementen. Gemaakt van normale materialen zoals beton, metselwerk of het sterke kruislaaghout (CLT). Meer bouwbedrijven ontwikkelden al dit soort huizen, zoals VolkerWessels (MorgenWonen), Heijmans (Heijmans ONE) en De Meeuw (Nezzt). Soms zijn ze smaller, omdat ze dan handig op de vrachtwagen passen. Soms zijn ze tijdelijk, al moet de kwaliteit geen probleem zijn, omdat robots in een fabriek dezelfde kwaliteit moeten kunnen bereiken als de metselaar in de open lucht. En ze hoeven niet exact identiek te zijn. Zoals autofabrikanten hun voertuigen in miljoenenseries maken en per klant in een eigen kleur en met eigen opties afleveren, kan het ook bij huizen. Toch zet het niet door.

Waardoor stokt het?
Doordat Nederland versnipperd is. ‘Als je dit doet, moet je echt weten dat er afzet is. En dat weet je nu nooit’, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Wat dat betreft, is er nu een verschil met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, toen in korte tijd hele rijen galerijflats tegelijk werden gebouw. Of later met de Vinex-wijken, waarin ook huizen op grote schaal werden neergezet. Toen loonde het groot te produceren. Nu is het allemaal onduidelijker voor fabrikanten. Het kan best dat er tegelijk een paar honderd dezelfde woningen nodig zijn, alleen niet voor dezelfde aannemer en niet op dezelfde plaats in het land.

En als we alle vragen samenvoegen?
Dat gebeurt. Corporatiekoepel Aedes probeert met ‘De Bouwstroom’ vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zo is bekend dat de provincie Zuid-Holland 20.000 woningen wil laten neerzetten. Of dit initiatief goed werkt, kan een woordvoerder van de koepel nog niet zeggen. Maar Boelhouwer denkt dat we sowieso meer fabriekshuizen gaan krijgen. ‘Vanwege het milieu moeten we circulair bouwen’, zegt hij. Huizen moeten later weer makkelijk uit elkaar zijn te halen, en dan kom je uit bij modulaire huizen uit de fabriek, denkt hij. Ook huizen in het hoge segment zouden dan van de ­lopende band komen, en toch aantrekkelijk zijn. ‘Eenheidsworst, maar wel luxe eenheidsworst’, zegt Boelhouwer. ‘Die kant gaan we wel op.’

fd.nl/futures/1357312/waar-blijft-het...
Bijlage:
voda
0
Koopwoningen weer duurder in augustus

(ABM FN-Dow Jones) De prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland zijn in augustus fors gestegen. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag.

Bestaande koopwoningen waren in augustus 8,2 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar, zei het statistiekbureau. Deze stijging betekent de sterkste prijsstijging in ruim anderhalf jaar tijd. In juli stegen de prijzen nog met 7,4 procent op jaarbasis.

Sinds een dieptepunt in de prijzen van koopwoningen in juni 2013 is sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het dal in juni 2013 noteerden de woningprijzen afgelopen maand 51 procent hoger.

Het Kadaster registreerde in augustus 19.034 woningtransacties, wat bijna 3 procent minder was dan vorig jaar. Over de eerste acht maanden van dit jaar staat de teller op 148.107 transacties, wat ruim 5 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Kostengrens Nationale Hypotheek Garantie naar €325.000

De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt per 1 januari 2021 van €310.000 naar €325.000. Dat maakte de organisatie maandag bekend. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd, ligt de grens 6% hoger, namelijk op €344.500, in plaats van €328.600 in 2020.

De NHG-premie blijft ook in 2021 op 0,7%. Dat houdt in dat woningkopers volgend jaar, net als in 2020, voor het afsluiten van de NHG eenmalig 0,7% over de hoogte van hun hypotheek betalen. NHG streeft ernaar dit niveau de komende jaren vast te houden.

Een hypotheek met NHG beperkt de risico's voor koper en financiers. Wie een hypotheek met NHG-garantie afsluit, blijft bij een gedwongen verkoop niet met een restschuld zitten.

Nieuwe kostengrensmethodiek
NHG heeft de afgelopen maanden samen met vertegenwoordigers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën een nieuwe manier ontwikkeld om de kostengrens te bepalen. Op dit moment is de methodiek nog gebaseerd op de gemiddelde koopsommen in de afgelopen drie maanden.

De nieuwe methode is gebaseerd op de gemiddelde koopsommen over een periode van 39 maanden, vermeerderd met een correctiefactor om aan te sluiten bij de gemiddelde huizenprijs in het betreffende jaar. De kostengrens zal zich zo volgens NHG gelijkmatiger ontwikkelen dan voorheen en draagt hierdoor bij aan een stabielere woningmarkt.

'Door de stabielere kostengrens en premie draagt NHG bij aan een gezondere woningmarkt', aldus de raad van bestuur van NHG. 'We zetten ons in voor verantwoorde woonfinanciering door meer consumenten toegang te geven, processen te verbeteren, te helpen met woningbehoud en een vangnet te bieden. Het fonds achter NHG is voldoende robuust om de risico’s die NHG overneemt van geldverstrekkers en consumenten op te vangen.'

fd.nl/economie-politiek/1357945/koste...
Banana
2
Vroeger was het beter. Een cliche maar vroeger was het inderdaad beter wat betreft woningnood.
Nu is er sprake van een vicieuze cirkel. Huizenprijzen worden duurder en derhalve wordt ook huren duurder. Dit veroorzaakt dat huizen als belegging weer aantrekkelijk worden voor beleggers, zodanig dat zelfs en Prins en ook buitenlandse beleggingsmaatschappijen zoals Black Rock en Temasek huizen of appartementen in Amsterdam kopen, Rotterdam komt aan de beurt. Door Covid is het wat stil geworden.
Mensen kunnen het duurdere koopbedrag van huizen of appartementen niet betalen en moeten toch huren, weliswaar tegen weer hogere prijs, men moet toch ergens wonen. De duurdere huurprijs drijft weer huizenprijzen omhoog. Dus dit is haasje over en dus een vicieuze cirkel.
In plaats van dat men dit inziet en probeert bij de wortel aan te pakken.
Woningen zijn er om in te wonen en niet te beleggen. Beleggen zou meer gestraft moeten worden.
Vroeger gebeurt het doordat inkomsten uit huur als inkomsten in box 1 geldt ( nu valt het in box 3, dus onbelast en lucatief). Dit van box 1 is al jaren niet meer zo en tegelijk met de lage rente en de vicieuze cirkel veroorzaakt het misstanden en enorme woningnood. Besef wel: er is tekort aan betaalbare woningen, er zijn veel onbetaalbare woningen.
Maar in echt wordt er relatief weinig aan gedaan. Dus niet klagen als men zelf niks aan de misstanden doet, geld ( tot nu toe relatief weinig) erin pompen helpt niet echt. Doorbreek nou de cirkel om maar een te noemen.
NewKidInTown
0
H&M: winkelsluitingen 180 in 2020, 350 in 2021
Tata: 850 banen schrappen in IJmuiden
BAM, Royal Dutch Shell, KLM: ontslagen of banen schrappen

Zorgen zijn er bij ontslagen die het nieuws niet halen: die van het MKB.

Zou dit, samen met corona, de trigger kunnen zijn, zodat "de klad er een beetje in komt" ?
NewKidInTown
0
quote:

izdp schreef op 1 oktober 2020 15:42:


Ik zal je helpen kid.
Werd me net onder de aandacht gebracht:

www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-ec...

Dank izdp, ik wist dat ik op jou kon rekenen, zoals eigenlijk altijd.

"Daling van de woningprijzen in 2021
Tot nu toe stijgen de woningprijzen ondanks de coronacrisis nog door. Toch zal de coronacrisis de woningprijzen uiteindelijk onder druk zetten. In augustus betaalden woningkopers gemiddeld 0,8% meer voor een woning dan in juli (seizoensgecorrigeerd). Dat komt omdat de woningmarkt met vertraging reageert op economische ontwikkelingen. Ook beperkt de overheidssteun aan bedrijven tot nu toe de negatieve impact van de crisis op de huishoudinkomens. We verwachten dat de prijzen in de tweede helft van 2020 een piek bereiken. Omdat de prijzen tussen januari en augustus al met ruim 6% zijn gestegen, zal de woningprijs in 2020 gemiddeld toch ruim 6,5% hoger uitkomen vergeleken met vorig jaar. In 2021 gaan we uit van een -2,5% daling van de woningprijzen."

en

"Coronacrisis zet neerwaartse druk op de woningprijzen

De coronacrisis zorgt langs vier belangrijke drijvers van woningprijzen voor neerwaartse prijsdruk.
Vertrouwen slaat om: het woningmarktvertrouwen (1) is sinds april omgeslagen en onder de 100 (neutraal) gezakt. Ondanks de lichte verbetering sinds juni, verwachten we niet dat het dieptepunt bereikt is. De huidige recessie zal ook op de woningmarkt leiden tot meer pessimisme en zo de woningvraag verlagen. Dit zorgt voor neerwaartse prijsdruk.
Lagere toestroom van vermogen op de woningmarkt: de coronacrisis verlaagt de toestroom van vermogen voor woningaankopen. Investeerders in woningen zullen door de crisis terughoudender zijn om hun geld nu in woningen te stoppen, uit angst voor lagere huuropbrengsten en woningprijsdalingen. De vraaguitval onder deze groep vermogenden op de woningmarkt zet de prijzen onder druk.
Lagere huishoudensgroei vermindert woningmarktkrapte: door de coronacrisis neemt de woningmarktkrapte minder toe dan eerder verwacht. Op korte termijn neemt de krapte mogelijk zelfs iets af. Dat komt omdat de crisis de huishoudensgroei remt. De instroom van buitenlandse migranten is sinds april flink teruggelopen. Ook zal het aantal thuiswonende jongeren door de economische recessie stijgen. Dit drukt de woningvraag en heeft een negatief effect (verlaagt) op de krapte. Op de langere termijn beïnvloedt de crisis de krapte ook via de aanbodkant. De recessie zal de vraag naar nieuwbouwwoningen verlagen en zo de nieuwbouwproductie drukken (2). Dit heeft juist een positief effect (verhoogt) op de krapte. Dit effect is nu nog klein, omdat de geplande nieuwbouw voor 2020 al in een ver stadium is.
Betaalbaarheid verslechtert door hogere werkloosheid en hogere rente: de coronacrisis zal de betaalbaarheid van koopwoningen verslechteren, door een combinatie van inkomensverliezen van huishoudens en een mogelijke stijging van de rentes. Enerzijds verhoogt de crisis de werkloosheid en krijgen meer huishoudens te maken met inkomensverliezen. Ook loopt de lange rente (de 10-jaars kapitaalmarktrente) naar verwachting van ING komende tijd licht op. Deze rente en de hypotheekrentes vertonen historisch gezien een soortgelijk verloop. Als de betaalbaarheid van woningen verslechtert, kunnen huishoudens minder bieden voor een woning. Dit zorgt voor neerwaartse prijsdruk."

Een beetje hetzelfde als wat RABOBANK een maand of wat geleden voorspelde, voor 2021 en 2022 een daling van de prijzen.

Ik ben dan zo vrij om daaruit de conclusie te trekken, dat als "in 2020 een piek in de prijzen wordt bereikt", kopers van vandaag wat voorzichtiger zullen zijn om de hoofdprijs te betalen, een prijs die volgend jaar en het jaar daarop lager zal zijn.
NewKidInTown
0
Johan Conijn, als emeritus hoogleraar Woningmarkt verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate, houdt rekening met een tanende belangstelling voor Nederlandse woningen.

"Corona en de huizenmarkt: ‘Ook stijgende huizenprijzen bereiken hun plafond’"

"Voor particuliere kopers leidt de coronacrisis tot grotere onzekerheid over de economische ontwikkelingen en het inkomen."

www.vastgoedmarkt.nl/woningen/nieuws/...
drooglegging
0
Iets in de trend van "opdrogen markt", geen specifieke daling of stijging, eerder het sterk terugvallen van het aantal transacties, de woonfunctie gaat dus weer terugkomen.

De oversluiters zitten nu ook op 1,5% rente, lager kan toch niet? er kon wel meer niet, en toch gebeurde het!
s.lin
0
Volumes in bouw dalen in 2021 met drie procent
29 september 2020
De impact van de coronacrisis treft de bouw later dan verwacht. Naar schatting zullen de volumes in 2021 met 3 procent dalen. Middelgrote bouwers zullen daar het meest last van hebben. De woningbouw en de infrasector krijgen extra steun, maar de maatregelen zijn onvoldoende om de stikstofproblematiek op te lossen. Dat stelt ABN AMRO in hun meest recente brancheprognose.

Sterkste dalers
De bouwsector zit op dit moment in een transitie, waarbij maanden met een flinke productiegroei zich hebben afgewisseld met maanden waarin de productie juist sterk terugzakte. De impact van de coronacrisis op de bouwsector was in eerste instantie relatief laag, omdat de effecten van de lockdown van korte duur waren. Maar ABN AMRO verwacht dat de dip later komt dan gedacht. De lange termijneffecten – achterblijvende bedrijfsinvesteringen, oplopende werkloosheid en versoberde steunmaatregelen van de overheid – gaan naar verwachting zwaarder wegen. ABN AMRO heeft haar prognose voor 2021 dan ook naar beneden bijgesteld. De volumes in de gehele sector zullen waarschijnlijk met 3 procent dalen, met als grootste uitschieters de utiliteitsbouw (-4 procent), de grond-, weg- en waterbouw (-2,5 procent) en de woningbouw (-2 procent). Voor de sectoren die actief zijn aan het begin van de bouwketen – producenten, architecten en ingenieurs – verwacht ABN AMRO een beperkte krimp of zelfs een lichte groei.

Aanpak stikstofprobleem
De op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen zijn een eerste stap voor herstel in de bouwsector. Zo kunnen de woningbouw en infrasector op extra steun rekenen. Het ontbreekt volgens ABN AMRO echter aan voldoende maatregelen om de stikstofproblematiek op te lossen. Zo heeft het kabinet op Prinsjesdag aangekondigd tot 2030 100 miljoen euro per jaar vrij te maken voor maatregelen om de bouw schoner te maken, zodat meer ruimte ontstaat voor bouwprojecten met een beperkte stikstofuitstoot. De maatregelen zijn volgens ABN AMRO echter te beperkt. Ze wijst erop dat er veel innovatie nodig is om de bouwsector te verduurzamen en het aanbod van elektrisch materieel beperkt is. Het ziet er niet naar uit dat de uitstoot van de bouwsector op korte termijn drastisch verlaagd kan worden. Dit is naast de coronacrisis de reden waarom de prognose voor 2021 naar beneden is bijgesteld.

Vooral middelgrote bouwers de dupe
Andere maatregelen kunnen de bouw wél een steuntje in de rug bieden. Zo wordt in totaal 2 miljard euro aan overheidsinvesteringen in infrastructuur en het Rijksvastgoed naar voren gehaald. Daarnaast komt in 2021 geld vrij voor het versnellen van de woningbouw en wil het Rijk strakker sturen op woningbouwproductie. Zo krijgt zij de regie over 14 grote woningbouwprojecten in de Randstad, Zwolle, Eindhoven, Groningen en Nijmegen. Ook komt 20 miljoen euro vrij om leegstaand vastgoed te transformeren naar woningen en wordt een korting van 62 miljoen euro gegeven op de verhuurdersheffing voor meer nieuwbouw door woningcorporaties.

Toch is dit onvoldoende om krimp op korte termijn te voorkomen. “Er zijn verschillende positieve maatregelen genomen om de bouw een impuls te geven. Hier staat tegenover dat andere stappen uitblijven die de sector er op langere termijn bovenop kunnen helpen”, vertelt Madeline Buijs, Senior Sector Econoom Bouw en Vastgoed van ABN AMRO. “We zien dat vooral de middelgrote bouwers hier last van hebben. Zij zijn vaker actief in nieuwbouwprojecten, die lijden onder de economische teruggang. Hierdoor zakt hun omzet veel harder weg dan van kleine en grote bouwbedrijven.”

www.bouwwereld.nl/bouwkennis/volumes-...
voda
0
Huiseigenaren verhogen massaal hypotheek voor verbouwing

Wat al bleek uit verkoopcijfers van bouwmarkten en anekdotes van aannemers wordt nu ook ondersteund door hypotheekcijfers. Liefst 14.000 huishoudens vroegen het laatste kwartaal bij hun geldverstrekker een hogere lening aan om een verbouwing te kunnen financieren, 41 procent meer dan een jaar eerder.

Stefan ten Teije 05-10-20, 11:49 Laatste update: 14:40

Dat blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN), dat zo’n 80 procent van de Nederlandse hypotheekaanvragen registreert. Er werden opnieuw bijzonder veel hypotheken aangevraagd en overgesloten naar een andere aanbieder. Dat heeft vooral te maken met de historisch lage rente die naar vermoeden z’n dieptepunt heeft bereikt.

In het derde kwartaal van 2020 registreerde HDN 118.555 hypotheekaanvragen, 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar (102.622). Een fors niveau, maar nog niet zoveel als in het tweede kwartaal, toen een record werd verbroken met 145.940 aanvragen

Starters actief
Bijna twee derde van de aanvragen was het afgelopen kwartaal bedoeld voor de aankoop van een woning en ruim een derde betrof oversluitingen of een tweede hypotheek. Net als uit gegevens van het Kadaster blijkt dat er meer woningen worden verkocht dan een jaar eerder (groei van 10 procent). De Hypotheker constateerde dat vooral starters erg actief zijn op de kopersmarkt nu ze hun slag kunnen slaan. Mogelijk ten koste van doorstromers en beleggers, die wat voorzichtiger zijn geworden.

www.ad.nl/wonen/huiseigenaren-verhoge...
38.847 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
634,97  -12,95  -2,00%  10:12
 AMS25-24h^ 634,63 -2,05%
 Germany30^ 13.339,90 -2,06%
 Dutch15-index 17.418,87 0,00%
 BEL 20 3.567,21 -2,14%
 BRX20-24h^ 3.567,21 -2,14%
 Europe50^ 3.489,16 -1,34%
 Euro30-index 18.095,75 0,00%
 US30^ 30.101,44 -0,68%
 Nasd100^ 12.947,68 -1,30%
 US500^ 3.716,22 -0,97%
 Japan225^ 27.881,76 -1,18%
 Gold spot 1.840,08 -0,26%
 EUR/USD 1,2097 -0,10%
 WTI^ 52,38 -0,48%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Flow Traders +2,79%
Wereldhave +0,42%
Nedap N.V. +0,20%
Basic-Fit 0,00%
Kendrion 0,00%

Dalers

Alfen N.V. -7,21%
Avantium -7,19%
BESI -6,67%
ASMI -5,36%
RANDSTAD NV -4,85%

Nieuws Forum meer

Webwinkel Coolblue gaat stroom en gas...
Jopie1962 op 28 jan 2021 10:12
4
'Rabobank mede schuldig aan problemen...
Wilmetpensioen op 28 jan 2021 10:12
4
AEX zakt verder weg door zorgen over ...
Stier de Beer op 28 jan 2021 10:07
3
SnowWorld praat met banken over vrijs...
Nuchtertransparant op 28 jan 2021 10:04
3
Parfumerieketen Douglas sluit zo'n 50...
Menno87 op 28 jan 2021 10:02
2