Stern « Terug naar discussie overzicht

Q1 cijfers op 18 mei, AVA op 26 mei a.s.

5 Posts
[verwijderd]
0
De eerste kwartaalcijfers worden vrijgegeven op 18 mei a.s.
De AVA staat gepland op 26 mei a.s.

Anders dan andere jaren worden de cijfers van Q1 bekendgemaakt ruim een week voor de AVA.
Wat de reden hiervan is weet ik niet.

Stern geeft aan het volgende te verwachten voor 2011:

"*Vooruitzichten positief
*Mogelijk lagere markt (in €) in 2011 en daarna weer beperkte
groei
*Operationele resultaten Stern Groep zullen ook na 2011
verder verbeteren als hogere efficiency, betere effectiviteit en
strakke kostenbewaking worden gerealiseerd"

[verwijderd]
0
Het volledige persbericht van Stern over Q1 luidt:

Stern Groep boekt goed resultaat eerste kwartaal in betere markt

Stern Groep NV, beursgenoteerde automotive groep, heeft over het 1e kwartaal 2011 een resultaat na belastingen behaald van € 2,3 miljoen tegen € 1,6 miljoen over dezelfde periode van het vorig jaar. De netto omzet is met 5,8% toegenomen tot € 270,0 miljoen. Het resultaat voor belastingen van Stern Groep is met € 1,0 miljoen gestegen tot € 3,1 miljoen en in tegenstelling tot vorig jaar zijn in het eerste kwartaal geen incidentele baten opgetreden.
De solvabiliteit is opnieuw verder verstevigd. Het groepsvermogen is toegenomen met € 3,1 miljoen tot € 151,9 miljoen.

Gang van zaken 1e kwartaal 2011
De netto omzet is met 5,8% gestegen tot € 270,0 miljoen ten opzichte van het 1e kwartaal 2010. De stijging betrof voornamelijk de verkoop van nieuwe personenauto’s (+12,6%) en bedrijfswagens (+19,5%). Daarentegen daalde de aftersales omzet met 4,5%. Verminderd schadeaanbod en afbouw van de verhuurvloot droegen aan deze daling bij. Ook de onderdelenomzet bleef achter als gevolg van minder vraag van schadeherstelbedrijven. De gedaalde aftersales omzet heeft tot gevolg dat het bruto omzetresultaat afnam tot € 46,3 miljoen. In een percentage van de netto omzet daalde het bruto omzetresultaat van 18,3% naar 17,2%. De overige bedrijfsopbrengsten bevatten in het 1e kwartaal 2010 onder andere de boekwinst op de verkoop van een pand te Delft en de bruto provisie–opbrengsten van SternFinance, dat per 31 december 2010 is verkocht. Geschoond voor deze posten bleven de overige bedrijfsopbrengsten over het 1e kwartaal 2011 gelijk aan het 1e kwartaal 2010.

De bedrijfslasten zijn ten opzichte van het 1e kwartaal 2010 met € 1,7 miljoen (-3,9%) teruggebracht. Als rekening wordt gehouden met de verkoop van SternFinance en de verkoop van Falco Auto Almere, daalden de kosten autonoom met € 1,1 miljoen (-2,6%). De autonome besparing had zowel betrekking op de personeelskosten (-1,6%) als op de overige bedrijfskosten ( 4,1%).

Het bedrijfsresultaat is per saldo met € 0,5 miljoen verbeterd tot € 4,1 miljoen. Lagere rentelasten
droegen € 0,4 miljoen bij ten opzichte van het 1e kwartaal 2010. Het resultaat voor belastingen komt daarmee uit op € 3,1 miljoen tegenover € 2,1 miljoen over het 1e kwartaal 2010.

De afzet van de divisie SternDealers nam met 7,0% toe tot 15.514 auto’s (1e kwartaal 2010: 14.495 auto’s). Vooral de nieuwe personenauto’s (15,9%) en bedrijfswagens (22,4%) ontwikkelden zich goed. De marge op de verkoopomzet bleef op peil. De aftersales omzet van SternDealers bleef mede door minder winterbanden achter bij het 1e kwartaal 2010. Samengenomen zijn daardoor de resultaten van SternDealers iets onder het niveau van het 1e kwartaal 2010 gebleven. De divisie SternDiensten realiseerde een goed 1e kwartaal 2011 door herstel van de resultaten van SternRent en door zeer positieve resultaten van SternLease. SternSchade wist het verminderde schadeaanbod voor een deel op te vangen met kostenbesparingen.

Marktontwikkeling positief
De markt voor nieuwe personenauto’s liet in het 1e kwartaal 2011 een toename zien van het aantal geregistreerde auto’s met 24,5% tot 180.622 stuks. De toename kwam onder invloed van de overheidsmaatregelen grotendeels voor rekening van auto’s behorend tot het A- en B-segment. De markt voor bedrijfswagens toonde het 1e kwartaal 2011 eveneens met een toename van 24,5% tot 18.927 voertuigen enig herstel.

Solvabiliteit verbetert verder
Het balanstotaal nam ten opzichte van 31 december 2010 af met € 7,1 miljoen tot € 489,6 miljoen. Die daling is minder groot dan verwacht, door de relatief hoge voorraad nieuwe personenauto’s en de hogere stand van de debiteuren als gevolg van hogere verkopen aan het eind van het 1e kwartaal 2011. Het groepsvermogen, inclusief het resultaat over het 1e kwartaal 2011, nam met € 3,1 miljoen toe tot € 151,9 miljoen (ultimo 2010: € 148,8 miljoen).

Uitgaande van een normatieve solvabiliteit van 10% voor de leaseactiviteiten en van 15% voor de verhuuractiviteiten, bedraagt de solvabiliteit voor de overige activiteiten 38,2% (ultimo 2010: 35,9%).

Operationele kasstroom
De operationele kasstroom over het 1e kwartaal 2011 bedroeg € 19,3 miljoen tegenover € 41,7 miljoen over het 1e kwartaal 2010. Deze lagere operationele kasstroom wordt eveneens verklaard door de relatief hoge voorraad nieuwe personenauto’s en door de hogere stand van de debiteuren aan het eind van het 1e kwartaal 2011. Ook de instroom van voertuigen in de lease- en verhuurvloot is in het 1e kwartaal 2011 fors hoger dan een jaar geleden.

Vooruitzichten
Zoals aangegeven in het Jaarverslag 2010 zijn de vooruitzichten voor 2011 en volgende jaren positief. Het kostenniveau is structureel verlaagd. De lopende programma’s ter verhoging van de efficiency van de belangrijkste bedrijfsprocessen en ter vergroting van de effectiviteit van de verkooporganisatie worden doorgezet. Stern Groep houdt nog steeds rekening met een iets lagere automotive markt in euro’s in 2011 ten opzichte van 2010 en verwacht pas in de jaren daarna een beperkte verdere groei. Op basis hiervan zullen de operationele resultaten van Stern Groep ook in de jaren na 2011 verder verbeteren.

Dividend
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt een dividend per aandeel voorgesteld van € 0,70 in contanten en € 0,30 in aandelen (totaal € 1,00 per aandeel). Het aantal dividendbewijzen dat recht geeft op één aandeel Stern Groep N.V. zal op 26 mei 2011, voorafgaande aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, worden vastgesteld. Het dividend is betaalbaar op 15 juni 2011.
[verwijderd]
0
Een berichtje van 25 mei 2011.
De rentelasten dalen door nieuwe afspraken met de bank. Dit scheelt weer EUR 1 mio op jaarbasis !! En....een mooi dividend van 0,70 + 0,30 in aandelen.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stern Groep verlaagt rentelasten

Stern Groep N.V, beursgenoteerde automotive groep, maakt bekend dat met ING Bank, Rabobank en ABN-AMRO Bank overeenstemming is bereikt over de continuering van de huidige kredietlijnen tot 30 juni 2012. De te betalen rentemarge is verlaagd, waardoor de rentelasten van Stern Groep op jaarbasis met minimaal € 1 miljoen zullen afnemen.
Voor zover het dividend in aandelen zal worden uitgekeerd is de verhouding bepaald op 1 nieuw aandeel voor elke 75 bestaande aandelen Stern Groep.

Gecommitteerde kredietlijnen gecontinueerd
Stern Groep heeft ervoor gekozen de herfinanciering te regelen op basis van een simpele verlenging van de huidige faciliteiten tot 30 juni 2012. Door de duidelijke verbetering van de gang van zaken en de verhoging van de solvabiliteit tijdens de 2 ‘Stormvogel’-jaren, gecombineerd met een aanhoudend ruime positieve kasstroom, kon de te betalen rentemarge duidelijk worden verlaagd. Daardoor nemen de rentelasten vanaf 1 mei jl. op jaarbasis met minimaal € 1 miljoen af. Het bankarrangement blijft gebaseerd op een ‘borrowing base’, minimum solvabiliteit, cumulatief positieve kasstroom en een rentedekkingsratio. De dividendbeperking is weggenomen.

Dividend in aandelen
Voorgesteld wordt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 26 mei a.s. (morgenochtend) zal worden gehouden een dividend uit te keren van € 0,70 in contanten per aandeel en € 0,30 in aandelen (totaal € 1,00 per aandeel). Het dividend in aandelen is bepaald op 1 nieuw aandeel voor elke 75 bestaande aandelen Stern Groep.

Amsterdam, 25 mei 2011
voda
0
Stern-dividendvoorstel goedgekeurd
Stern: voorstel EUR0,70 in contanten
Stern: voorstel EUR0,30 in aandelen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
voda
0
Stern-dividendvoorstel goedgekeurd


AMSTERDAM (Dow Jones)--Stern Groep nv (STRN.AE) meldt donderdag dat zijn dividendvoorstel voor het boekjaar 2010 tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders eerder op de dag is goedgekeurd.

Het dividend is vast komen te staan op EUR0,70 per aandeel in contanten en EUR0,30 in gewone aandelen per gewoon aandeel van EUR0,10 nominaal, waarbij voor 75 gewone aandelen van EUR0,10 nominaal e e n nieuw gewoon aandeel van EUR0,10 nominaal kan worden verkregen.


Door Patrick Buis; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715200; patrick.buis@dowjones.com
5 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18 jul 2024 10:30
Koers 2,880
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 2,880
Laag 2,880
Volume 500
Volume gemiddeld 10.134
Volume gisteren 500

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront