TIE « Terug naar discussie overzicht

PERSBERICHTEN

1.353 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 » | Laatste
Argus
0
Beste Tracker,

Gevoel en ratio zijn aparte werelden waar wij geen samenhang in kunnen vinden.
Zelf begint bij mij het gevoel te bekruipen dat Flow toch een digitale knaller gaat worden. Nu ook weer een samenwerking met een partner die wereldwijd zaken doet. Kennelijk hebben ze bij Tie het digitale goud in handen. Waar of niet waar !
De toekomst moet het uitmaken. Een ding is duidelijk dat er een explosieve omzet
ontwikkeling staat aan te komen mede door Flow !

mvg Olie B Bommel.
aextracker
0
quote:

Olie B Bommel schreef op 5 februari 2021 16:32:

Beste Tracker,

Gevoel en ratio zijn aparte werelden waar wij geen samenhang in kunnen vinden.
Zelf begint bij mij het gevoel te bekruipen dat Flow toch een digitale knaller gaat worden. Nu ook weer een samenwerking met een partner die wereldwijd zaken doet. Kennelijk hebben ze bij Tie het digitale goud in handen. Waar of niet waar !
De toekomst moet het uitmaken. Een ding is duidelijk dat er een explosieve omzet
ontwikkeling staat aan te komen mede door Flow !

mvg Olie B Bommel.
Geachte heer van stand,

Ratio voelt het gevoel aan de tand.
Gevoel en ratio komen soms in een ultieme symbiose bij elkaar, dat heet euforie :)

Ik bemerk te weinig euforie op dit forum.......en soms een zweem van azijn.

Wat is waar of niet waar ?

Waar;
- Met FLOW heeft TIE een "connectief universeel inzetbaar digitaal platform" in handen", wat in het hart van digitale ERP systemen, document e.a. workflows digitaliseert en verbindt.
Waar of niet-waar ?
- Of er een explosieve omzet aan staat te komen hangt samen met het aantal, de schaal, de schaalbaarheid en de kwaliteit van de VAR partners, die met TIE wensen samen te werken.

De toegang en het VAR netwerk tot Microsoft Dynamics 363 partners gericht op SME's, lijkt nu aan te slaan. Stond de samenwerking met Google een dergelijke doorbraak eerder in de weg ?

Oracle based VAR partners zijn er ook genoeg, dus het is nodig, dat TIE een aantal samenwerkingsovereenkomsten weet te sluiten dit jaar met meerdere VAR partners in de EU & USA die aktief zijn in meerdere landen.
VAR partners die zowel gericht zijn op SME workflow digitalisering via FLOW platform partners alsmede op B2G gerichte document flow automatiseerders.

Exact & UNIT 4 staan al jarenlang als partner vermeld, doch waarom leiden die partnerships afgelopen jaren niet tot een zichtbare explosieve omzetgroei ?
M.a.w. of de groei explodeert bij TIE hangt blijkbaar samen met de "enorme massa = kassa multiple",.
Deze multiple in samenhang met de pay per tick\brick is nodig om de aantrekkelijkheid en groeikracht van het FLOW SaaS based business tot uiting te laten komen.

Zowel bij UWV als bij CGS, zie je dat ondanks de "enorme schaalbaarheid van VAR partners en\of klantcontracten "er op jaarbasis sprake is van een omzet a Euro 100K\jaar, 5 a 6 jaar lang.

Acteren met de ultieme connectieve digitalisering oplossing in het hart van systemen as such lijkt daarmee naast krachtig ook een beperking te kennen.
Eens of oneens met deze rationele conclusie en storyline ?

Daarmee is 1 ding idd duidelijk; Time needs to tell :).
Vind het echter wel grappig dat de azijnschenkers wat rustiger worden, nu ze inzien dat je niet alles kan voorzien en \of juist voorspellen in het leven.
Het beeld wat momenteel ontstaat spreekt, gaat inmiddels mijn gevoel te boven, daar moet mijn ratio aan wennen :)

Met gepaste hoogachting een groet van een nederige dienaar .
Argus
0
Beste Tie Believers !

De ontwikkelingen van de laatste tijd zijn dusdanig dat ik mij af vraag hoe deze tot stand zijn gekomen. De grondlegger van Tie, Dick Raman kwam van IBM die met een eigen visie, mogelijk ontstaan bij het werken bij IBM, deze onderneming op startte om deze visie tot uiting te brengen. Ik heb uit mediabronnen altijd begrepen
dat er een horizontale programmeer techniek mogelijk is die alles horizontaal kan verbinden ! Vraag mij niet hoe dat kan.
Ik begin te geloven dat Flow dat antwoord gaat geven !

mvg Olie B Bommel.
aextracker
0
quote:

Olie B Bommel schreef op 7 februari 2021 03:53:

Beste Tie Believers !

De ontwikkelingen van de laatste tijd zijn dusdanig dat ik mij af vraag hoe deze tot stand zijn gekomen. De grondlegger van Tie, Dick Raman kwam van IBM die met een eigen visie, mogelijk ontstaan bij het werken bij IBM, deze onderneming op startte om deze visie tot uiting te brengen. Ik heb uit mediabronnen altijd begrepen
dat er een horizontale programmeer techniek mogelijk is die alles horizontaal kan verbinden ! Vraag mij niet hoe dat kan.
Ik begin te geloven dat Flow dat antwoord gaat geven !

mvg Olie B Bommel.
Geachte heer van stand,

FLOW kan- en doet dat steeds duidelijker.
De omstandigheden helpen deze keer stevig mee.
Dat geluk mag TIE ook best eens aan zijn zijde hebben.
Er zijn diverse stappen gezet vanuit een visie en strategie, waaruit voor mij niet altijd bleek, wat de werkelijke strategie was.Hoeveel ik ook las en aan informaTIE verzamelde op soms hele creatieve manieren :).........
Was het "trial & error " of waren het stapsgewijze (tussen) poses om daar te komen, waar TIE nu staat ?

Het verschil met wijlen Tricky Dicky is, dat sinds hem het roer uit handen werd genomen door nieuwe investeerders met realiteitszin en LT investor commitment aan de onderneming, er tijd is gecreerd en geboden om te overleven.
Tijd en middelen vanuit een diep gewortelde overtuiging dat de kerncompetentie van door TIE KINETIX ontwikkelde technologie vanuit een platform , duurzaam waarde kan bieden en creeren voor klanten en daarmee voor investeerders.

Het bleek een stevige, lastige zoektocht via een bijzonder moeizame transiTIE bij TIE,.
Het bedrijf wandelde als "een kat met 7 levens", langs de afgrond van haar voortbestaan.
De LT investors hielden stand en bleven gecommit , waardoor TIE nu een platform heeft met FLOW wat de integrale connectiviTEIT bevat, wat systemen en workflows verbindt i.r.t. digitalisering van , van oudsher documented FLOWs (de onderliggende technologie speelt daarbij een grote rol, meer dan "het commercieel vernunft en de system-convenience als waarde).

Ondanks aanhoudende kritiek en jarenlang negatief getrap op dit forum door deze en gene (de personen je hier nu niet meer tegenkomt) laat TIE zien, dat overmoedigheid en eigenbelang (de valkuil van Tricky Dicky & co) voorkwam dat TIE verviel naar de kansloze uitgang van de beurs.
Nu lijkt TIE KINETIX haar waardering te vinden, die zich uit in een lange aanloop naar een koerswaarde van inmiddels Euro 19,-.
Bij deze koers wordt TIE op Euro 33.5 Mln enterpris evalue gewaardeerd, danwel ca. 2 keer de omzet en 12 keer de Ebitda.
De waardering lijkt daarmee vooruit te lopen op de werkelijke groei en waarde, die TIE actueel vertegenwoordigd en laat zien. Er zijn structureel kopers in de markt die de waarde zien, welke TIE met haar platform horizontaal verbindt.

Nieuwe samenwerkingen als met CGS, To Increase, Axians en ook de oude als met INFOR, Exakt , Oracle , Progress, Microsoft Dynamics laten zien, dat big-new-techies, die waarde al langer zien.
De vraag beklijfd, waarom deze nu wel tot uiting komt in de waardering en voorheen niet ?
Ben benieuwd naar ideeen van lezers daaromtrent !

Over de doden niets dan goeds, maar onder de bevlogen leiding van de "founding father van weleer", was het nooit zover gekomen. Dat werd mij heel snel bij de eerste AvA op[ Schiphol de Rijk, welke ik bijwoonde 18 jaar geleden. Wat een aanfluiting en zelf ingemomen DNA, zag ik toen zich ontplooien, met het beeldscherm op de koersborden voor zich, terwijl de AvA zich voltrok.

De visie achter de nuchtere en koele nieuwe kijk die zich vervolgens meester maakte vanuit de investeerders hoek duurt lang,. Deze blijkt inmiddels een indrukwekkend geduld en loyaliteit te hebben, waardoor vanuit een nieuwe visie, en kijk op te ontwikkelen strategie, uiteindelijk een platform werd gebouwd welke aandeelhouderswaarde creeerd.
Waarde waarover in vele AvA's werd gesproken als "uiteindelijke doel".. Een doel en strategie welke door weinigen werd (wordt ?) begrepen ? How come , dat we ons die vraag nu nog immer stellen ?

Het lijkt er op, dat het doel langzaam aan daadwerkelijk in beeld komt en daarmee de kernwaarden van TIE KINETIX en FLOW als "totally integrated connected platform" de horizontale verbinding legt tussen de functionaliTEIT van verschillende ERP \ automatiserings systemen en waarde potentieel waarin werd geloofd en geinvesteerd.

De vraag beklijfd bij mij, waar iemand uiteindelijk het meest plezier aan beleefd.
Het bereiken van het doel, of de reis ernaar toe ?
Persoonlijk geniet ik het meest van de reis (the track).
Een gezamenlijke zoektocht naar succes biedt doorgaans meer plezier dan het bereiken van het doel alleen. De verklaring hoe je samen "the right track" vindt , houdt mij uiteindelijk niet zo bezig. Dat is geschiedenis, die zich herschrijft enw aar iedereen zijn les uit kan leren.

Hoe zit dat bij U ? Wat vindt en bindt U aan de reis die TIE doorleefd ?
Kwiirk
0
quote:

Olie B Bommel schreef op 7 februari 2021 03:53:

Beste Tie Believers !

De ontwikkelingen van de laatste tijd zijn dusdanig dat ik mij af vraag hoe deze tot stand zijn gekomen. De grondlegger van Tie, Dick Raman kwam van IBM die met een eigen visie, mogelijk ontstaan bij het werken bij IBM, deze onderneming op startte om deze visie tot uiting te brengen. Ik heb uit mediabronnen altijd begrepen
dat er een horizontale programmeer techniek mogelijk is die alles horizontaal kan verbinden ! Vraag mij niet hoe dat kan.
Ik begin te geloven dat Flow dat antwoord gaat geven !

mvg Olie B Bommel.
Dick Raman had een visie en had trekjes in zijn persoonlijkheid waardoor deze visie slechts onder een zeer gunstig gesternte tot zakelijk succes kon leiden. Eens wees ik hem tijdens een AVA op al te gunstig voorgestelde cijfer, waarop hij antwoordde "maar mijnheer, ik overdrijf altijd". Helaas hebben commissarissen destijds die boodschap onvoldoende ter harte genomen.
Business integration, en daar is FLOW voor gebouwd, is de kurk geweest waar TIE op dreef. Jan Sundelin heeft TIE voor de poorten van het faillissement weggesleept en is altijd door gegaan met de gereedschappen voor business integration te vervolmaken. Daarbij heeft TIE technische perfectie de hoogste prioriteit gegeven en pas daarna commercieel succes. De markt is voor business integration buitengewoon gunstig met groeicijfers voor de komende twee jaar in de orde van grootte van 50%. Business integration houdt in koppelingsprogrammatuur tussen honderden zo niet duizenden verschillende systemen. Het is niet gek dat bedrijven met een lange historie op dit terrein over de meeste kennis van al deze verschillende koppelingen beschikken. Die technische perfectie, de uitgebreide kennis van de vele koppelingen en de TIEprogrammatuur die ontwikkeld is, heeft TIE ondergebracht in het FLOW platform. Niet gek dat deze combinatie met de gunstige marktperspectieven en de beschikbare financiële ruimte zich nu kan vertalen in lange termijn succes.
Argus
1
Beste Tie Believers !

Tracker en Kwiirk bedankt voor de reactie die ik teweeg heb gebracht vanuit mijn boerenverstand. Wat mij bindt aan de reis van Tie is hoe dingen kunnen worden verbeterd. Ik heb wel eens eerder verteld dat ik ooit nog een cursus EDI heb gevolgd en tegelijkertijd via de media vernam dat er een onderneming was die zich bezig hield met Electronic Data Interchange. Prachtig toch als je ergens mee bezig bent en informatie krijgt over datgene waar je probeert kennis over te vergaren.
Een mens moet nieuwsgierig en positief blijven denken. Natuurlijk heb ik ook geld verloren met aandelen maar wie heeft dat niet ! Het leuke van Tie is, en Tracker vermeldt dat als reis, dat het een bedrijf is met groeipotentie die de datarevolutie
kan gaan manifesteren. Investeren in een groeiparel is beter uit dan investeren in verleden tijd. Verleden tijd zit in de AEX ! Als particulier kleine belegger wil ik daarom Tie een zet geven in de goede richting zodat zij als onderneming zichzelf kan ontplooien.

mvg Olie B Bommel
Argus
1
Beste Tie Believers,

Ik wil nogmaals Tracker en Kwiirk bedanken voor hun reactie, waarom !
De reacties die zij hebben gegeven zijn dusdanig dat zij over kwaliteiten beschikken
dichtbij de waarheid te zijn. Het heeft mij door deze twee reacties weer een dieper inzicht gegeven van een vermoeden wat ik al onbewust had. Met andere woorden mijn idee wat ik had wordt nu door mensen die Tie veel beter kennen als mij persoontje wordt beantwoord. Daar voor dank !

mvg Olie B Bommel
aextracker
0
quote:

Olie B Bommel schreef op 8 februari 2021 03:03:

Beste Tie Believers,

Ik wil nogmaals Tracker en Kwiirk bedanken voor hun reactie, waarom !
De reacties die zij hebben gegeven zijn dusdanig dat zij over kwaliteiten beschikken
dichtbij de waarheid te zijn. Het heeft mij door deze twee reacties weer een dieper inzicht gegeven van een vermoeden wat ik al onbewust had. Met andere woorden mijn idee wat ik had wordt nu door mensen die Tie veel beter kennen als mij persoontje wordt beantwoord. Daar voor dank !

mvg Olie B Bommel
Graag gedaan,
Fijn dat we elkaar op deze wijze meer inzicht kunnen verschaffen in de materie waar TIE zich mee bezig houdt.
aextracker
0
quote:

Olie B Bommel schreef op 7 februari 2021 15:31:

Beste Tie Believers !

Tracker en Kwiirk bedankt voor de reactie die ik teweeg heb gebracht vanuit mijn boerenverstand. Wat mij bindt aan de reis van Tie is hoe dingen kunnen worden verbeterd. Ik heb wel eens eerder verteld dat ik ooit nog een cursus EDI heb gevolgd en tegelijkertijd via de media vernam dat er een onderneming was die zich bezig hield met Electronic Data Interchange. Prachtig toch als je ergens mee bezig bent en informatie krijgt over datgene waar je probeert kennis over te vergaren.
Een mens moet nieuwsgierig en positief blijven denken. Natuurlijk heb ik ook geld verloren met aandelen maar wie heeft dat niet ! Het leuke van Tie is, en Tracker vermeldt dat als reis, dat het een bedrijf is met groeipotentie die de datarevolutie
kan gaan manifesteren. Investeren in een groeiparel is beter uit dan investeren in verleden tijd. Verleden tijd zit in de AEX ! Als particulier kleine belegger wil ik daarom Tie een zet geven in de goede richting zodat zij als onderneming zichzelf kan ontplooien.

mvg Olie B Bommel

Prachtige tekst; AB

Leren van het verleden is wat ons heden bindt.
Wat mij bindt en boeit in deze discussie, op dit forum dat het over de inhoud en ervaringen met TIE KINETIX gaat.... PUNT
Dat ervaar ik als een "groots goed" in deze (soms a)social-media platform gedreven tijden !
marcello106
0
11 februari 2021 -
Breukelen, Nederland om 8:00 uur CET

PERSBERICHT

TIE Kinetix slaagt voor jaarlijkse ISO 27001 audit
Succesvolle afronding toont toewijding bedrijf aan informatiebeveiliging

TIE Kinetix kondigt vandaag aan dat hun ISO 27001:2017 certificering succesvol de jaarlijkse beoordeling door een onafhankelijke auditor heeft doorstaan. De internationale norm is de enige wereldwijd erkende certificering voor informatiebeveiliging en is de meest prestigieuze aanduiding die op organisatieniveau wordt toegekend.

“Als organisatie die dagelijks met een grote hoeveelheid informatie te maken krijgt, moet TIE Kinetix de verantwoordelijkheid nemen voor het correct omgaan met data en de beveiliging hiervan te garanderen,” zegt Juan Vicente Vidagany Expert, CTO, TIE Kinetix. “Elke dienstverlener kan zeggen dat hij informatiebeveiliging serieus neemt – dit bewijzen is de echte uitdaging. Onze ISO 27001:2017 certificering laat meteen zien aan de buitenwereld, en naar onze partners en klanten in het bijzonder, dat hun data in goede handen is.”

Vanaf dit jaar wordt het verplicht in Nederland om ISO 27001 gecertificeerd te zijn voor dienstverleners die als een officieel PEPPOL Access Point willen functioneren. Deze eis wordt ook in enkele andere landen doorgevoerd. "Toenemende datalekken door hackers en andere compromitterende gebeurtenissen hebben ertoe geleid dat veel bedrijven en overheidsorganisaties opnieuw evalueren hoe hun informatie wordt opgeslagen en behandeld door derde partijen", zegt Jan Sundelin, CEO van TIE Kinetix. ”We ontvangen steeds meer verzoeken om onze ISO-certificering te tonen, en dat is heel logisch. Als een bedrijf ISO gecertificeerd is betekent dit dat er processen en beleidsregels zijn om identificeerbare risico's aan te pakken.”

Omdat het zekerheid biedt, nemen veel organisaties ISO 27001:2017-certificering op als een controlepunt in hun risicobeoordelingsproces voor leveranciers. Dit geldt vaak voor instellingen in de publieke sector die wettelijk verplicht zijn om elektronische facturen te verzenden en ontvangen volgens bepaalde normen. Deze organisaties maken vaak gebruik van het PEPPOL-netwerk, dat ook steeds meer zijn intrede maakt in het business-to-business (B2B) domein.

Als onderdeel van het streven om alle bedrijven te helpen om 100% digitalisatie van de supply chain te realiseren, ongeacht de industrie of grootte, zal TIE Kinetix jaarlijks ISO-audits blijven ondergaan om gecertificeerd te blijven. Dit biedt extra zekerheid op het gebied van informatiebeveiliging voor alle klanten en zorgt ervoor dat business-to-government (B2G) klanten blijven voldoen aan de wet- en regelgeving.

tiekinetix.com/nl/tie-kinetix-slaagt-...
aextracker
0
Uiteindelijk is een dergelijke ISO 27001.2019 een License to Operate.
Het belang neemt alleen maar toe met de stijgende omvang van de cloud & saas services.
Het is logisch en mooi, dat TIE KINETIX dit aspekt serieus aandacht gaf, geeft en bijft geven.
Het straalt af op de kwliteit en de veiligheid van de geboden services door TIE KINETIX.

Uiteindelijk vallen bedrijven af iin de race naar B2G e.a. nieuw business contracten, wannneer de service provider hier niet aan voldoet.
marcello106
0

PRESS RELEASE

Municipality of Amsterdam Extends Electronic Invoicing Contract with TIE Kinetix
Thousands more suppliers will be connected to the FLOW platform

TIE Kinetix, a leader in business-to-government (B2G) electronic invoicing, announced today that the Municipality of Amsterdam has extended their four-year contract for an additional three years. The extension indicates that thousands more of the municipality’s suppliers will be onboarded to the FLOW Partner Automation platform during the contract period.

“We first began our relationship with the Municipality of Amsterdam back in 2017, shortly before all public authorities in the Netherlands were legally obligated to receive and process electronic invoices,” says Jan Sundelin, CEO, TIE Kinetix. “We’re proud to have supported the municipality with their digitalization efforts, and we’re looking forward to making even more progress in the coming three years.”

As of May 27th, 2020, the Municipality of Amsterdam decided to make electronic invoicing mandatory in their buying terms. This obligation aims to further reduce processing speed and cost by virtue of invoice automation, resulting in increased efficiency and quicker turnaround for the municipality and its suppliers. As a Dutch company with an abundance of local e-invoicing knowledge and a network of over 600 government organizations in the Benelux area alone, TIE Kinetix is a preferred service provider.

To simplify the transition to e-invoicing, TIE Kinetix provides a variety of options for suppliers to connect to the FLOW platform: EDI-2-FLOW, PDF-2-FLOW, and PORTAL-2-FLOW. In accordance with individual business needs, suppliers may choose to send invoices electronically, via email (in PDF format or other), or through an online portal respectively. The company also provides a wide range of services and support to ensure a smooth onboarding process, including the option to run fully automated onboarding campaigns with active follow up. An added benefit for suppliers is that the company is ISO 27001 certified and serves as an official PEPPOL Access Point.

This agreement with the Municipality of Amsterdam marks the first of two allotted three-year extension periods. The municipality will have the option to enter an additional three-year extension period in 2024.

Read more about our business-to-government solutions here.
voda
0
Amsterdam verlengt contract met TIE Kinetix

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
TIE Kinetix
18,90 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Gemeente Amsterdam heeft een vierjarige overeenkomst met TIE Kinetix met betrekking tot elektronische facturatie met nog eens drie jaar verlengd. Dit maakte TIE woensdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen.

De verlenging betekent volgens TIE dat gedurende de contractperiode nog eens duizenden leveranciers van de gemeente zullen worden aangesloten op het FLOW Partner Automation platform.

Elektronisch factureren is vanaf 27 mei 2020 verplicht voor alle leveranciers van de gemeente Amsterdam. Deze verplichting heeft als doel de verwerkingstijd en -kosten verder te verlagen door middel van factuurautomatisering, wat resulteert in meer efficiëntie en een snellere doorlooptijd voor de gemeente en haar leveranciers, aldus TIE.

Deze overeenkomst met de gemeente Amsterdam is de eerste van twee toegekende verlengingsperioden van drie jaar. De gemeente heeft de optie om in 2024 een extra verlengingsperiode van drie jaar aan te gaan.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
marcello106
0
25 februari 2021 -
Breukelen, Nederland om 08:00 uur CET

PERSBERICHT

TIE Kinetix introduceert real-time disaster recovery dienstverlening voor bedrijfskritische data
Data opslag op twee cloud locaties zorgt voor continuïteit van de gegevensuitwisseling

TIE Kinetix kondigt vandaag aan dat het een op maat gemaakt “Disaster Recovery Center” (DRC) beschikbaar stelt voor nieuwe en bestaande FLOW Partner Automation klanten. Het DRC biedt realtime disaster recovery dienstverlening met continu datareplicatie in twee cloud locaties en zorgt voor continuïteit van bedrijfsprocessen met maximaal 5 minuten onderbreking.

“Geen enkel bedrijf kan zich langdurige downtime, gegevensverlies of gebrek aan ondersteuning in een crisissituatie veroorloven. Het is nog erger als er iets gebeurt en je weet dat het voorkomen had kunnen worden," zegt Juan Vicente Vidagany Espert, CTO van TIE Kinetix. "En dan hebben wij het nog niet eens over het feit dat een traditioneel herstelproces een paar dagen kan duren. Met onze DRC bent u binnen een paar minuten weer aan de slag, en het wordt geleverd met 24/7 ondersteuning. Je kunt geen prijskaartje hangen aan dat niveau van veiligheid."

De extra veiligheid komt voort uit het feit dat alle gegevens continu worden gerepliceerd in meer dan één publieke of privé cloud locatie voor respectievelijk SaaS- en Managed Services-klanten, met ondersteuning beschikbaar buiten normale kantooruren. Daarbij komt ondersteuning op meerdere locaties, samen met de garantie dat de locatie waar de gegevens worden opgeslagen, in overeenstemming is met individuele zakelijke en wettelijke vereisten.

Verstoringen in de supply chain als gevolg van de COVID-19 pandemie hebben geleid tot een hernieuwde belangstelling voor de thema’s supply chain optimalisatie en bedrijfscontinuïteit. Elektronische documentuitwisseling wordt in deze discussies herhaaldelijk aangemerkt als een punt van hoge prioriteit en heeft als gevolg daarvan verhoogde media-aandacht gekregen. Het DRC maakt deel uit van een groter bedrijfsinitiatief om bestaande klantgegevens te migreren naar twee cloud omgevingen: Microsoft Azure (voor alle data en gegevens die klanten uitwisselen) en Google (voor de front-end applicatie). Deze aanpak is in lijn met het strategische besluit van het bedrijf uit 2016 om af te stappen van lokale cloud leveranciers ten gunste van de twee genoemde grote cloud leveranciers.

"Wij zien dat veel van onze klanten actief op zoek zijn naar nieuwe manieren om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen in het geval van een onverwachte gebeurtenis", zegt Jan Sundelin, CEO van TIE Kinetix. "Wij doen er alles aan om in te spelen op de urgentie van deze behoefte door onze cloud infrastructuur te upgraden en onze klanten een op maat gemaakte oplossing voor hun zorgen te bieden."

Het besluit tot cloud migratie en het opzetten van het nieuwe DRC, stelt TIE Kinetix in staat hun klanten de best mogelijke bedrijfscontinuïteitszekerheid te bieden. Dit niveau van beveiliging zou niet mogelijk zijn zonder de gecombineerde infrastructuur van Microsoft en Google, die beide beschikken over zeer veilige datacenters over de hele wereld en de mogelijkheid bieden om gegevens in elke willekeurige regio op te slaan. Bovendien bieden beide leveranciers wereldwijde en regionale compliance voor land- en industriespecifieke behoeften. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende certificeringen: ISO 27001, ISO 9001, GDPR, SOC 1,2, en 3, PCI DSS, WCAG, GxP, EU-US Privacy Shield, en CDSA.

TIE Kinetix ondersteunt wereldwijd alle EDI- en e-facturatiestandaarden en is toegewijd aan het leveren van de beste service aan hun klanten. Met de voordelen van Microsoft Azure en Google Cloud in combinatie met het DRC profiteren TIE Kinetix-klanten van een vrijwel onbeperkte schaalbaarheid, hoge betrouwbaarheid en verbeterde gegevensbescherming. Voor SaaS-klanten zal het DRC vanaf nu worden opgenomen in alle premium service-level agreements (SLA's). SaaS-klanten met een standaard SLA kunnen ook een op maat gemaakte DRC aanvragen tegen een extra maandelijkse vergoeding. Klanten van Managed Services komen ook in aanmerking voor het DRC na een individuele offerte.
Kwiirk
0
quote:

marcello106 schreef op 25 februari 2021 14:06:

Voor SaaS-klanten zal het DRC vanaf nu worden opgenomen in alle premium service-level agreements (SLA's). SaaS-klanten met een standaard SLA kunnen ook een op maat gemaakte DRC aanvragen tegen een extra maandelijkse vergoeding. Klanten van Managed Services komen ook in aanmerking voor het DRC na een individuele offerte.

DRC is een zeer nuttige extra feature die veel klanten zullen willen hebben. Begrijp dat DRC zonder extra kosten wordt opgenomen in de premium sla's. Daar zou ik meer van willen weten. Waarom gratis?
aextracker
0
quote:

Kwiirk schreef op 25 februari 2021 14:30:

[...]

DRC is een zeer nuttige extra feature die veel klanten zullen willen hebben. Begrijp dat DRC zonder extra kosten wordt opgenomen in de premium sla's. Daar zou ik meer van willen weten. Waarom gratis?
Dat is het zeker. Een extra feature, met veel benefits voor de SLA houder bij TIE. Is blijkbaar onderdeel van een "groter plan" en gedachtegoed.

Quote PB;
Het DRC maakt deel uit van een groter bedrijfsinitiatief om bestaande klantgegevens te migreren naar twee cloud omgevingen: Microsoft Azure (voor alle data en gegevens die klanten uitwisselen) en Google (voor de front-end applicatie). Deze aanpak is in lijn met het strategische besluit van het bedrijf uit 2016 om af te stappen van lokale cloud leveranciers ten gunste van de twee genoemde grote cloud leveranciers.
Unquote PB

Of het gratis is , staat niet met zoveel woorden omschreven. Hangt wellicht samen met de vorm en modulariTEIt van de SLE. SLA's met managed services, zullen voor de tailormade vragenz eker een vergoeding over hebben lijkt mij.

Ik las niet dat het gratis was..... toch ? Of heb ik iets gemist \ te snel gelezen ?
Pitmans
0
quote:

aextracker schreef op 25 februari 2021 14:51:

[...]Ik las niet dat het gratis was..... toch ? Of heb ik iets gemist \ te snel gelezen ?
Kijk, daar gaan we weer ten onder in wolligheid van de zijde van TIE.
Niet alleen valt uit onderstaande nauwelijks op te maken of voor iedere klant een toeslag gaat gelden, maar ook wordt er niet één specifieke disaster genoemd waar tegen het beschermt. Het maakt nogal een verschil of je hut affikt of dat je netwerk wordt platgelegd door hackers.
En kan TIE ook z'n partners gebruiken om ook de benodigde hardware binnen die paar dagen weer voor handen te hebben en up en running ? Dat is voor een klant toch veel belangrijker dan alle iso-certificeringen te benoemen die je megapartners toch zeker al wel op orde zullen hebben ?
Marketingtechnisch nog steeds niets voor elkaar.

"Voor SaaS-klanten zal het DRC vanaf nu worden opgenomen in alle premium service-level agreements (SLA's). SaaS-klanten met een standaard SLA kunnen ook een op maat gemaakte DRC aanvragen tegen een extra maandelijkse vergoeding. Klanten van Managed Services komen ook in aanmerking voor het DRC na een individuele offerte."
marcello106
0
quote:

Kwiirk schreef op 25 februari 2021 14:30:

[...]

DRC is een zeer nuttige extra feature die veel klanten zullen willen hebben. Begrijp dat DRC zonder extra kosten wordt opgenomen in de premium sla's. Daar zou ik meer van willen weten. Waarom gratis?
Om de klanten met standaard SLA te bewegen om tegen meerprijs een premium SLA af te sluiten.

Ik heb geen idee wat de verhouding standaard/premium is. De prijsstelling suggereert echter dat het meerendeel van de klanten nu een standaard SLA heeft afgesloten.
Kwiirk
0
quote:

Pitmans schreef op 25 februari 2021 15:26:

[...]Kijk, daar gaan we weer ten onder in wolligheid van de zijde van TIE.
Niet alleen valt uit onderstaande nauwelijks op te maken of voor iedere klant een toeslag gaat gelden, maar ook wordt er niet één specifieke disaster genoemd waar tegen het beschermt. Het maakt nogal een verschil of je hut affikt of dat je netwerk wordt platgelegd door hackers.
En kan TIE ook z'n partners gebruiken om ook de benodigde hardware binnen die paar dagen weer voor handen te hebben en up en running ? Dat is voor een klant toch veel belangrijker dan alle iso-certificeringen te benoemen die je megapartners toch zeker al wel op orde zullen hebben ?
Marketingtechnisch nog steeds niets voor elkaar.

"Voor SaaS-klanten zal het DRC vanaf nu worden opgenomen in alle premium service-level agreements (SLA's). SaaS-klanten met een standaard SLA kunnen ook een op maat gemaakte DRC aanvragen tegen een extra maandelijkse vergoeding. Klanten van Managed Services komen ook in aanmerking voor het DRC na een individuele offerte."
Voor premium klanten geen toeslag, voor standaard klanten is het een extra feature met toeslag. Dus geen sprake van wolligheid.
Specifieke disaster, het gaat om niet kunnen gebruiken of uitvallen van een systeem en dan zonder opnieuw opstarten, copieën terughalen e.d. direct kunnen doordraaien op het andere systeem. Dat is een fantastische feature.
Kwiirk
0
quote:

aextracker schreef op 25 februari 2021 14:51:

[...]

Of het gratis is , staat niet met zoveel woorden omschreven. Hangt wellicht samen met de vorm en modulariTEIt van de SLE. SLA's met managed services, zullen voor de tailormade vragenz eker een vergoeding over hebben lijkt mij.

Ik las niet dat het gratis was..... toch ? Of heb ik iets gemist \ te snel gelezen ?
Voor SaaS-klanten zal het DRC vanaf nu worden opgenomen in alle premium service-level agreements (SLA's). Ik meen dat TIE dat niet zal schrijven als de kosten van alle premium SLA's ook verhoogd zouden worden. Voor premium SAAS klanten is DRC gratis.
1.353 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 jun 2022 17:24
Koers 17,800
Verschil -0,300 (-1,66%)
Hoog 18,200
Laag 17,700
Volume 2.577
Volume gemiddeld 1.698
Volume gisteren 1

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront