PERSBERICHT
Betreft: Jaarcijfers boekjaar 2012
Amersfoort, 29 maart 2013
Hydratec: Hogere omzet en winst leveren stijging van dividend uitkering.
Over 2012 steeg de geconsolideerde omzet van Hydratec Industries NV (Hydratec) met 43% tot € 120 mln. Hiervan werd € 61 mln. gerealiseerd door de eind 2011 verworven Agri & Food bedrijven (Pas Reform Hatchery Technologies en LAN Handling Systems).
Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 7,1 mln. (vorig jaar nog € 5,5 mln.) De beide Agri & Food bedrijven hebben hieraan voor € 4,4 mln. bijgedragen.
De netto winst bedroeg € 5,4 mln, (vorig jaar € 4,2 mln.)
De winst per aandeel nam 25% toe tot € 3,84 (t.o.v. € 3,07 over 2011) .
Roland Zoomers (CEO) over het afgelopen jaar:
“Omzet en winst namen in de eerste helft van het jaar nog toe, maar na de zomer werden de effecten van de algemene economische onzekerheden duidelijk merkbaar met dalende orderportefeuilles bij alle bedrijven. Gedurende het laatste kwartaal stabiliseerde de situatie zich enigszins. De resultaten van beide Agri & Food bedrijven zijn over heel 2012 geconsolideerd. Zij leverden een belangrijk aandeel in de winst en zorgden voor een structurele verbreding van omzet van Hydratec. Pas Reform realiseert 90% van zijn omzet in zgn. opkomende markten, en is daardoor minder afhankelijk van de West-Europese economische ontwikkelingen”.
Kerncijfers 2012 vs 2011
2012
2011
( in miljoen euro’s )
Netto-omzet
120,0
84,2
Brutomarge
48,7
37,1
Bedrijfsresultaat
7,1
5,5
Nettoresultaat
5,4
4,2
Nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders
4,7
3,6
Nettoresultaat per aandeel ( in euro’s)
3,84
3,07
Jaarverslag 2012
Het jaarverslag 2012 zal op donderdag 11 April gepubliceerd worden.
Dividendvoorstel
Aan de aandeelhouders zal in de jaarvergadering van 30 mei 2013 worden voorgesteld een dividend uit te keren van € 1,55 per aandeel (€ 1,20 over 2011), conform het beleid om jaarlijks tenminste 40% van de nettowinst aan aandeelhouders uit te keren.
Verwachting 2013
Wij merken bij alle bedrijven nog steeds grote onzekerheid bij de afnemers, en daardoor lagere orderposities dan begin vorig jaar. Dit is zeker het sterkst in de West-Europese markten, maar ook mondiaal zorgen de hoge voerprijzen voor uitstel van investeringsbeslissingen in broederij-technologie. Wij verwachten zeker voor de eerste kwartalen van het jaar geen stijging van de omzetten en blijven dus zeer alert op beheersing van de kosten.
De Hydratec bedrijven hebben solide financiële structuren en wij blijven investeren in verbeteringen van hun productie en organisatie.
Wij achten het echter nog te vroeg om nu een concrete uitspraak over het verwachte resultaat voor 2013 te doen.
Profiel Hydratec Industries NV (Hydratec)
Hydratec is een industriële holding maatschappij met als activiteiten:
1. Ontwerp en productie van Agri & Food systemen door Pas Reform Hatchery Technologies in Zeddam en LAN Handling Systems in Tilburg
2. Ontwerp en productie van elektronische bedieningspanelen (MMI) door Danielson Europe met productiefaciliteiten in Hardenberg en Aylesbury (UK).
3. Ontwerp en productie van kunststof- onderdelen en -verpakkingen door Timmerije en Euro Mouldings, met productiefaciliteiten in Neede en Nijverdal.
Hydratec Industries is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA.)
Informatie
Drs. R. Zoomers, Algemeen Directeur Hydratec Industries NV
Tel: +31 33 469 73 25
Mob: +31 6 53 39 76 33
E-mail: rzoomers@hydratec.nl
Web: www.hydratec.nl