Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) « Terug naar discussie overzicht

verwachtingen koers op jaarresultaten 2012

19 Posts
KeBa
4
Hallo,

Ik ben pas begonnen met aandelen en volg een aantal forums om info te vergaren, zo ook Vivenda.
Als ik het goed begrijp, wordt er iets positiefs verwacht van de jaarcijfers van Vivenda op 8 juli maar als ik onderstaand persbericht lees van 21-5-2013 komt 2012 er niet goed uit.
Wat zijn jullie verwachtingen van de cijfers mbt de koers ? Verder in het bericht wordt gesproken dat de prognose voor 2013 beter is maar 8 juli gaat het over de jaarcijfers van 2012 !PERSBERICHT: Vivenda Media Groep persbericht: Vivenda Media Groep versterkt vermogen na verliesjaar 2012 en maakt zich op voor nieuwe start
Dinsdag 21 mei 2013 21:00*** Please find attached the full and original pdf version(s) of the press release. ***
Vivenda Media Groep versterkt vermogen na verliesjaar 2012 en maakt zich op voor nieuwe start
Naarden, 21 mei 2013
Vivenda Media Groep N.V. (VMG) heeft in 2012 volgens voorlopige, nog niet door de accountant goedgekeurde cijfers, een verlies geleden van EUR 3,1 miljoen. Het verlies werd grotendeels veroorzaakt door een bijzondere waardevermindering van EUR 3,2 miljoen, die samenhing met de verkoop van de werkmaatschappij Factotum B.V. Na deze verkoop heeft VMG geen operationele activiteiten meer.
Als gevolg van het verlies was het eigen vermogen van de onderneming EUR 0,3 miljoen negatief aan het eind van 2012. In de eerste maanden van 2013 werden verschillende transacties afgerond waarmee de vermogenspositie werd versterkt. Er werden converteerbare obligaties uitgegeven, een deel van de uitstaande obligaties werd geconverteerd en er zijn afspraken met de Nederlandse fiscus gemaakt over belastingschulden uit het verleden. Dankzij deze maatregelen konden de uitstaande schulden worden afgelost . Het aantal uitstaande aandelen steeg door de conversie tot 26,5 miljoen.
Medio mei 2013 beschikte VMG door uitgifte van converteerbare obligaties over een positief eigen vermogen. Daarnaast stond er voor EUR 1.350.000,- aan verplicht converteerbare obligaties uit. Bij de vermogensopstelling is geen rekening gehouden met de aanwezige fiscale verliescompensaties van EUR 3,9 miljoen over de jaren 2009 tot en met 2011, aangezien het in de huidige situatie onzeker is of deze latente vorderingen met toekomstige winsten verrekend kunnen worden.
VMG kan zich na de versterking van de financi le positie volledig richten op de verwerving van nieuwe deelnemingen, waarbij de onderneming zich niet beperkt tot specifieke branches of sectoren. De belangstelling gaat primair uit naar ondernemingen met een goede marktpositie, een sterk management, groeipotentieel en een structurele positieve operationele kasstroom. Het is daarnaast van belang dat er goede expansiemogelijkheden zijn, zowel autonoom als via acquisities. Internationalisatie dient bij voorkeur ook onderdeel te zijn van het beleid. Qua omvang wordt gedacht aan ondernemingen met op jaarbasis een omzet van 10 tot 20 miljoen euro en een EBITDA van circa EUR 750.000. Bij de acquisitie van bedrijven en de verdere expansie van de deelnemingen kan de beursnotering van VMG een belangrijke rol spelen.
De definitieve cijfers 2012 zullen naar verwachting op 4 juni 2013 worden gepubliceerd. Het jaarverslag 2012 zal op 4 juni 2013 verschijnen. De datum voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal dan ook bekend worden gemaakt.
Einde persbericht
Voor meer informatie:
Vivenda Media Groep NV
R.J.M. van Veldhoven - CEO
035 -- 3020073
Bijlagen:
-- Geconsolideerde balans per 31 december 2012
-- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2012
*** Please find attached the full and original pdf version(s) of the press release. ***
(END) Dow Jones Newswires
May 21, 2013 15:00 ET (19:00 GMT)
[verwijderd]
0

Hallo beste KeBa, 15 jun 2013 om 12:32,

Om maar meteen, in alle eerlijkheid, met de deur in huis te vallen:

Beleggers speculeren er regelmatig op dat zo'n lege huls
t.z.t. wordt ingevuld met interessante bedrijfsactiviteiten.
Raadzaam is dit soort aandelen met de nodige voorzichtigheid te benaderen.

Zo, na deze waarschuwing uw vraag omtrent de koers en –bewegingen:

De koers kan mogelijk als een raket omhoog schieten…!


Vivenda Media Groep NV

- In het eerste kwartaal de vermogenspositie versterkt

- Werkt aan nieuwe start om continuïteit te waarborgen

- Volledig richten op verwerving nieuwe deelnemingen

- Besprekingen met verschillende potentiële overname- of fusiekandidaten

- Geert Schaaij is door VMG aangetrokken als extern adviseur en bij
te dragen aan het invullen van de strategie gericht op het realiseren
van de continuïteit van de onderneming Vivenda Media Groep nv (VIVE.AE).

arreno
0
1NOMIJ is een voormalige lege huls dat in februari 2012 overgenomen is.
Tot op heden nog steeds en lege huls. Nu lijkt er wat schot in te komen.
Misschien zal daar het geld eerder renderen?
[verwijderd]
0

08 Juli publiceert Vivenda Media Groep de definitieve jaarcijfers over 2012.

De jaarvergadering van aandeelhouders is op 20 augustus 2013.


Pitmans
0
Hallo Keba,

Om maar meteen, in alle eerlijkheid, met de deur in huis te vallen:
in beleggersland worden nogal wat leugens en halve waarheden verspreid.

Dat wil zeggen dat je het volgende in het achterhoofd moet houden als je je info van een forum wil halen :
- persberichten worden opgesteld door het bedrijf waar ze over gaan, zelfs als daar dow jones oid onder staat
- bedrijven hebben het lang niet altijd het beste voor voor de gewone aandeelhouders
-forumberichten worden vaak opgesteld door mensen die een belang hebben bij de uitwerking van wat ze schrijven

Als je deze drie combineert met de slechts 6 posten in dit draadje, kom je tot het volgende :

Het PB van Vivenda spreekt van een nieuwe start en betere resultaten dan vorig jaar. Vreemd genoeg hebben ze dat in het verleden al een keer of 4 geschreven en nooit is er een jaar gedraaid dat ook maar een beetje goed was. Wel beter dan vorig jaar, maar dan was het verlies gewoon wat minder.
Het PB van Vivenda spreekt ook van een nieuwe start in de vorm van overnames. De enige manier om die overnames te kunnen doen, is door de huidige eigenaren van de bedrijven die ze willen overnemen te betalen met aandelen Vivenda. Er is namelijk geen andere financiering beschikbaar. Dat betekent dus dat als jij nu instapt en er wordt een bedrijf overgenomen voor, stel, 26 miljoen aandelen (dat zou een overname van max € 5mio zijn), dan zijn jouw aandelen plotseling nog maar de helft waard.
Tot slot spreekt het PB ook van een negatief eigen vermogen begin dit jaar en dat dat is opgelost door uitgifte van converteerbare obligaties. Dat wil zeggen dat een partij een lening heeft verstrekt die kan worden afbetaald in de vorm van aandelen Vivenda. Wanneer dat gebeurt, zijn dus opnieuw de aandelen die jij hebt ineens een stuk minder waard.
Afgezien van de leningen die al zijn verstrekt om überhaupt het EV positief te krijgen, heeft Vivenda dit hele jaar nog helemaal niets verdiend en wel kosten gemaakt (de directeur verdient € 180k per jaar bijv.). Het ligt dus erg voor de hand dat binnenkort opnieuw converteerbare leningen moeten worden uitgegegeven en dus opnieuw verwatering van jouw belang.

Dan nog over andere forumposters : er zijn mensen die al aandelen Vivenda gekocht hebben en er dus belang bij hebben dat de koers omhoog gaat.
Ook zijn er mensen die met aandelen zitten in andere bedrijven die niks voorstellen (zgn. lege hulzen), maar die toch proberen aan te prijzen.
Beide zijn in dit draadje vertegenwoordigd, probeer je voor te stellen wat hun belang is en waarom ze hier schrijven.
Hoewel ook op een forum klinkklare leugens verboden zijn, is het verdraaien of verzwijgen van de waarheid wel toegestaan. En dat gebeurt dan ook regelmatig.
Pitmans
0
quote:

Straddleman schreef op 15 juni 2013 21:02:


5 jaar lid en dan op -/- 2 postings staan.

Heel knap dus welkom.


En een ABtje natuurlijk, stel je voor dat je aan je vrienden kunt laten zien dat 100% van je posts een AB hebben gekregen !
bik
0
Fornix heeft nog 1,4 millioen eigen vermogen.Ook lege huls met een zak met geld.Aanpreis waardig.
[verwijderd]
0
Pitmans: Goed verhaal.

Het scherp neer zetten van een mening is in Nederland uit de gratie geraakt.
bik
0
stormvogel
0
quote:

Laurenzo schreef op 15 juni 2013 19:32:Hallo beste KeBa, 15 jun 2013 om 12:32,

Om maar meteen, in alle eerlijkheid, met de deur in huis te vallen:

Beleggers speculeren er regelmatig op dat zo'n lege huls
t.z.t. wordt ingevuld met interessante bedrijfsactiviteiten.
Raadzaam is dit soort aandelen met de nodige voorzichtigheid te benaderen.

Zo, na deze waarschuwing uw vraag omtrent de koers en –bewegingen:

De koers kan mogelijk als een raket omhoog schieten…!


Vivenda Media Groep NV

- In het eerste kwartaal de vermogenspositie versterkt

- Werkt aan nieuwe start om continuïteit te waarborgen

- Volledig richten op verwerving nieuwe deelnemingen

- Besprekingen met verschillende potentiële overname- of fusiekandidaten

- Geert Schaaij is door VMG aangetrokken als extern adviseur en bij
te dragen aan het invullen van de strategie gericht op het realiseren
van de continuïteit van de onderneming Vivenda Media Groep nv (VIVE.AE).


stormvogel
0
quote:

Laurenzo schreef op 15 juni 2013 19:32:Hallo beste KeBa, 15 jun 2013 om 12:32,

Om maar meteen, in alle eerlijkheid, met de deur in huis te vallen:

Beleggers speculeren er regelmatig op dat zo'n lege huls
t.z.t. wordt ingevuld met interessante bedrijfsactiviteiten.
Raadzaam is dit soort aandelen met de nodige voorzichtigheid te benaderen.

Zo, na deze waarschuwing uw vraag omtrent de koers en –bewegingen:

De koers kan mogelijk als een raket omhoog schieten…!


Vivenda Media Groep NV

- In het eerste kwartaal de vermogenspositie versterkt

- Werkt aan nieuwe start om continuïteit te waarborgen

- Volledig richten op verwerving nieuwe deelnemingen

- Besprekingen met verschillende potentiële overname- of fusiekandidaten

- Geert Schaaij is door VMG aangetrokken als extern adviseur en bij
te dragen aan het invullen van de strategie gericht op het realiseren
van de continuïteit van de onderneming Vivenda Media Groep nv (VIVE.AE).


Alleen nog de juiste brandstof. en gaan als de brandweer.

op naar de 0,20 en hogere waarde.
stormvogel
0De free float dus het percentage aandelen dat vrij verhandelbaar is ook

erg klein.Ik neem aan dat ondergenoemde aandeel houders de koers graag hoger gaan zetten.

Ron J.M. van Veldhoven 23,18%
G. Schaaij 11,84%
F. Langeveld 11,53%
Stichting Administratiekantoor Driftakker 8,40%
Amerikaanse aandeelhouders 7,89%
V.S. Poorter 3,78%

Geert zij al het aandeel is nog spot goedkoop.
Beursgoeroe
0
quote:

stormvogel schreef op 16 juni 2013 16:21:

De free float dus het percentage aandelen dat vrij verhandelbaar is ook

erg klein.Ik neem aan dat ondergenoemde aandeel houders de koers graag hoger gaan zetten.

Ron J.M. van Veldhoven 23,18%
G. Schaaij 11,84%
F. Langeveld 11,53%
Stichting Administratiekantoor Driftakker 8,40%
Amerikaanse aandeelhouders 7,89%
V.S. Poorter 3,78%

Geert zij al het aandeel is nog spot goedkoop.


ik blijf er ook bj dat Gaert zijn naan en zijn bedrijf niet voor niets aan deze toko verbindt, hij weet gewoon veel meer omdat hij dicht bij het vuur zit ..........de koers kan zomaar verdubbelen en dan ben ik nog aan de voorzichtige kant ....
bik
0
Geert voor & Geert na.Ze gaan heus nog wel vele aandelen bijdrukken,b.v.op:0,08ct.Dus beter even wachten met aankopen,dan nu de hoofdprijs betalen.Zie:B.v.Pharming-Antonov.e.v.a.
stormvogel
0
quote:

bik schreef op 16 juni 2013 16:43:


Geert voor & Geert na.Ze gaan heus nog wel vele aandelen bijdrukken,b.v.op:0,08ct.Dus beter even wachten met aankopen,dan nu de hoofdprijs betalen.Zie:B.v.Pharming-Antonov.e.v.a.


Tja hij kan ook ineens veel hoger openen dan is het een gemiste kans..
ramptoerist
0
quote:

bik schreef op 16 juni 2013 16:43:


Geert voor & Geert na.Ze gaan heus nog wel vele aandelen bijdrukken,b.v.op:0,08ct.Dus beter even wachten met aankopen,dan nu de hoofdprijs betalen.Zie:B.v.Pharming-Antonov.e.v.a.


Hoe langer dit gaat duren, hoe meer aandelen er bij komen, als het tenminste niet voor die tijd al op de fles is.
Want men zoekt al jaren naar een bedrijf wat de schulden over wil nemen, maar gek genoeg wil het toch maar niet vlotten. Vreemd genoeg zij de def jaarcijfers nu ook al 2 keer uitgesteld, dus dat straalt ook vertrouwen uit.
Morgen gaat het gebeuren, anders de dag erna.

trouwens pit, KC wil geld zien voor die oblies dacht ik, en geen aandelen.
Dus dat onkosten potje komt er zo ook weer aan.
bik
0
Linke soep om er te veel van te hebben,voorlopig maar even verkocht.Als ik ze nu ook gratis had gehad,voelt het natuurlijk wel even anders.Voorlopig is die 0,11ct alleen maar verwachtingskoers.Er zal waarschijnlijk ook nog wel een split doorgevoerd worden.[Zie Spyker]daar gaat het ook[geweldig]mee,brrrrrrr.
19 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 20 jan 2021 17:08
Koers 1,440
Verschil +0,030 (+2,13%)
Hoog 1,480
Laag 1,430
Volume 66.504
Volume gemiddeld 187.793
Volume gisteren 165.521