Forum: Koffiekamer » HOF Hoorneman Phoenix Fund » Pagina: 2 | DeBeurs.nl

HOF Hoorneman Phoenix Fund

41 Posts, Pagina: « 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Lk-33
0
Verslag van de beheerder over de maand april

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in april een rendement behaald van 2,0% waardoor het rendement over de eerste vier maanden van 2018 uitkomt op 5,5%.

In de afgelopen maanden is de olieprijs geleidelijk maar aanzienlijk opgelopen. Dit heeft een aantal van de olie gerelateerde beleggingen in de portefeuille duidelijk geholpen. Hogere olieprijzen stellen de olie en gas winnende industrie namelijk in staat om actiever te worden en meer contracten uit te reiken aan enkele van de beleggingen binnen het fonds.

Ook heeft de belegging in Q-cells gedurende het kwartaal gezorgd voor aanzienlijke kasstromen. In totaal is ongeveer twee derde van de waarde van de positie uitgekeerd waardoor we dichter komen bij een afronding van deze positie.

Nieuw in de portefeuille is de 9,25% perpetuele lening in de Lloyds Banking Group. Deze lening biedt een aantrekkelijker rendement dan het kredietwaardige karakter van de tegenpartij rechtvaardigt.
Lk-33
0
Verslag van de beheerder over de maand mei

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in mei een rendement behaald van -0,2% waardoor het rendement over de eerste vijf maanden van 2018 uitkomt op 5,3%.

Na maanden van stijgingen van de olieprijs lijkt eind mei een eerste correctie te hebben plaatsgevonden. De val van een piek van grofweg 72 dollar per vat WTI olie naar 68 op het einde van de maand en zelfs 65 op het moment van schrijven is niet omvangrijk in vergelijking met de bewegingen in de afgelopen jaren. Wel markeert het een einde van een trend van ongeveer een jaar van geleidelijke stijgingen.

Ook de problematische ontwikkelingen in Italië zorgden voor ontwikkelingen in de High Yield markt. De vergoedingen die mensen krijgen voor het nemen van kredietrisico is aanzienlijk opgelopen richting het einde van de maand.

In de portefeuille zijn een aantal posities opgebouwd en uitgebreid. Een voorbeeld is de nieuwe positie in de 2,5% Carillion 2019 lening. Dit is een grote (failliete) Britse bouwer en support service onderneming. Hoewel het faillissement van deze onderneming waarschijnlijk niet heel veel over zal laten voor de obligatiehouder, is onze verwachting dat het wel aanzienlijk meer zal zijn dan de minder dan 3 pennies op de pond waarvoor de lening kon worden gekocht.

Nieuw opgenomen in de portefeuille is Frontier Communication. Deze onderneming levert onder andere telefonie, internet en digitale televisie in de Verenigde Staten. Ondanks dat het bedrijf vooral ervaring had in meer rurale gebieden nam het in 2016 het optische vezelnetwerk over van Verizon. De integratie verliep echter allesbehalve succesvol waardoor de schuld die Frontier voor de integratie op zich nam nu zeer problematisch is. De onderneming genereert echter wel nog zeer veel operationele kasstromen gegeven de aard van de activiteiten. Dit zou de onderneming in staat moeten stellen de rentebetalingen zonder problemen te voldoen. Deze positie is dan ook een mooie toevoeging met een aantrekkelijk rendement voor het Phoenix Fund.
Lk-33
0
Q2 2018

In het tweede kwartaal behaalde het Hof Hoorneman Phoenix Fund een resultaat van 1,8% waardoor het rendement over het eerste halfjaar uitkomt op 5,2%. Er was een aantal uitkeringen die het rendement hielpen en veel oliegerelateerde posities profiteerden van de oplopende olieprijs en een verbeterend sentiment.

Onze Q-Cells claims kregen een uitkering van ruim 9%-punt, een verdere stap in de afwikkeling van het bedrijf. Wij verwachten dat er op termijn nog significante uitkeringen zullen volgen. Er is nog veel onzekerheid over de uiteindelijke waarde, maar het meeste van deze onzekerheid is gerelateerd aan de extra waarde in de boedel, waardoor ons neerwaarts risico beperkt is.

Als onderdeel van een herstructurering die we dit kwartaal hebben afgerond krijgen we ook een aflossing op onze E Forland-lening. Een groep Noorse investeerders neemt het bedrijf over in ruil voor nieuw kapitaal, waarvan een deel gebruikt wordt voor de aflossing. Omdat het onderpand hetzelfde blijft en de lening na de aflossing kleiner is, zal de kredietwaardigheid van de bestaande lening toenemen. Het schip, dat omgedoopt is naar Rem Saltire, heeft tot september een contract met Van Oord om te werken aan windmolenparken. Door de verbeterende vooruitzichten in de energiemarkten verwachten wij dat deze lening uiteindelijk volledig zal worden terugbetaald, ondanks dat we deze oorspronkelijk met een korting van 40% hebben aangekocht.

De Awilco Drilling lening is aan het einde van het kwartaal volledig terugbetaald door het bedrijf. Dit ontvangt inmiddels nieuwe boorcontracten en heeft aandelenkapitaal weten op te halen door aan te kondigen dat ze een nieuw platform zullen bouwen voor de Noordzee. Door de ruime kaspositie en het nieuwe kapitaal is ruimte op de balans gecreëerd om de lening af te kunnen betalen, waardoor ze veel rentelasten besparen.

We hebben afgelopen kwartaal een positie gekocht in de langlopende schuld van Frontier Communications. Op de aankoopprijs rond midden 50 hebben we ongeveer vier keer het brutobedrijfsresultaat van de onderneming betaald, een aantrekkelijke prijs voor een telecombedrijf. De schuld, die preferent is aan de lening, is beperkt; ongeveer twee keer het brutobedrijfsresultaat. Door de lage prijs is de effectieve rente van de lening ruim 14%. Naast de potentiele prijsstijging van de lening vinden wij dit een aantrekkelijke vergoeding voor het beperkte risico dat wij als unsecured schuldeisers aan waarde moeten inleveren aan preferente schuldeisers of nieuw kapitaal in een herstructurering.

Ook is een positie aangekocht in de Lloyds 9,25% preferente aandelen. Eerder dit jaar was er in de Engelse markt voor dergelijke ‘preffen’ veel onzekerheid omdat Aviva had aangekondigd haar preffen op een prijs van 100 terug te kopen. De stukken handelden, door het hoge rendement en de aanname dat ze niet op 100 teruggekocht zouden kunnen worden, tegen een forse premie. Door de reputatieschade die dit mogelijk zou veroorzaken heeft Aviva later aangekondigd de terugkoop niet door te zetten. Wij verwachten een vergelijkbare uitkomst bij Lloyds en hebben de stukken tegen een korting gekocht ten opzichte van historische prijzen.
Lk-33
0
Verslag van de beheerder over de maand juni

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in juni een rendement behaald van -0,1% waardoor het rendement over het eerste halfjaar van 2018 uitkomt op 5,2%.

Importtarieven stonden weer centraal in de economische verhalen van de maand juni. Nadat de zorgen eerder met een sisser af leken te lopen kwamen ze op het eind van het halfjaar weer volop terug. De onzekerheid die voortvloeit uit dit economisch nationalisme zet veel bedrijven onder druk. De hoge mate van bedrijfsspecifieke risico’s beperkt echter de invloed van deze strubbelingen op de portefeuille van het Phoenix Fund.

In de tweede helft van de maand heeft de olieprijs een van de scherpste prijsstijgingen uit de recente geschiedenis laten zien. Binnen een week steeg de olieprijs met 10 dollar alvorens weer enigszins te stabiliseren. Met een WTI prijs van 77 op de piek kwam de olieprijs in juni op het hoogste punt sinds 2014.

Deze sterke ontwikkeling van de olieprijs helpt enkele oliegerelateerde ondernemingen binnen de portefeuille. Hierdoor konden we bijvoorbeeld de positie in Awilco Drilling met een aantrekkelijk rendement verkopen.

De opbrengst van deze verkoop hebben we kunnen besteden aan een aantal andere beleggingen. Een voorbeeld hiervan is ShaMaran Petroleum. Deze producent die actief is in Koerdistan heeft aanzienlijke reserves en produceert zeer goedkoop aantrekkelijke olie. Dit maakt de onderneming, en daarmee ook de waarde van de lening, stabiel en goed bestand tegen een eventuele terugval van de olieprijs. De 12% coupon in Amerikaanse dollars is daarmee een aantrekkelijke vergoeding voor het beheersbare risico.
Lk-33
0
Verslag van de beheerder over de maand juli

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in juli een rendement behaald van 0,6% waardoor het rendement over de eerste zeven maanden van 2018 uitkomt op 5,8%.

In de maand juli waren er weinig relevante ontwikkelingen voor het Phoenix Fund. Wel is het belang in New Look vergroot. Deze Britse kledingretailer heeft een lastig jaar achter de rug. In een poging nieuwe en jongere klanten te winnen was door de onderneming gekozen voor een gedurfde, nieuwe, meer op jongeren gerichte, lijn. Het resultaat was echter dat de bestaande klanten van New Look niet langer vonden wat ze zochten en dus afhaakten en dat het niet lukte om voldoende nieuwe klanten te trekken om dit op te vangen. Inmiddels is het management achter deze beslissing vervangen door een nieuw bestuur dat ruime ervaring heeft in het herorganiseren van dit type ondernemingen en zelfs eerdere, goede, ervaringen heeft bij New Look zelf. Wij hebben er vertrouwen in dat de beoogde veranderingen bij zullen dragen aan de lange termijn winstgevendheid van de groep en zullen helpen New Look een mooie positie te maken voor het Phoenix Fund.

Verder is gedurende de maand een gedeelte van de E Forland variabele lening op pari door de onderneming afgelost. Hoewel het maar een beperkt gedeelte van de gehele positie betrof, is het rendement op de positie een mooie toevoeging voor de portefeuille geweest.

Lk-33
0
Verslag van de beheerder over de maand augustus

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in augustus een rendement behaald van -0,6% waardoor het rendement over de eerste acht maanden van 2018 uitkomt op 5,2%.

De rentebewegingen gedurende de periode waren beperkt. Wel waren de risicopremies lichtelijk opgelopen. Voor zover de prestaties van het Phoenix Fund kunnen worden toegewezen aan brede marktbewegingen is dit de grote oorzaak voor de lichtelijke daling van het fonds. De olieprijs, die in de eerste helft van het jaar de koersen van veel van de olie-gerelateerde beleggingen heeft ondersteund, bleef gedurende deze maand min of meer vlak.

Er zijn gedurende de maand een aantal verschillende posities verder opgehoogd. Een voorbeeld hiervan is Pacific Drilling. Deze lening is nog steeds te koop tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van Pari. Alhoewel een aantal verschillende scenario’s mogelijk zijn lijkt volgens onze analyse het leeuwendeel van de mogelijkheden uit te draaien op aanzienlijke opwaartse potentie.

Tevens zijn er gedurende de maand een aantal andere transacties doorgevoerd. De meer omvangrijke hierbinnen is het verder ophogen van de positie in New Look. Deze verkoper van betaalbare mode heeft door een onhandig gekozen verschuiving in het assortiment wat vaste klanten verloren. De groep is doelgericht bezig deze misstap op te vangen en het vertrouwen te herwinnen van de klanten. Zelfs bij slechts zeer beperkt succes bij deze stappen is de lening op basis van de huidige marktprijs al goed gedekt. Ook is het nog steeds mogelijk dat de onderneming weer stabiliseert en feitelijk succesvol de volledige lening af kan lossen. Dit scenario geeft de positie een aanzienlijke upside met een acceptabele hoeveelheid risico.
Lk-33
0
Verslag van de beheerder over de maand september

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in september een rendement behaald van -0,7% waardoor het rendement over de eerste negen maanden van 2018 uitkomt op 4,5%.

In de afgelopen maand zijn de rentes in Europa wat opgelopen terwijl de risicopremies min of meer vlak zijn gebleven. Dit is de primaire factor voor een beperkte koersdaling van het Hof Hoorneman Phoenix Fund gedurende de maand.

Tegelijkertijd zijn de stijgende rentes in de maand positief geweest voor enkele vastrentende posities in financiële instellingen in de portefeuille. Ook zijn enkele olie-gerelateerde belangen gestegen op basis van een stijgende olieprijs. Voorbeelden hiervan zijn de BOA Deep C, Pacific Drilling en Transoceanleningen. Deze hebben een relatief sterke maand achter de rug.

Binnen de portefeuille is ook geprofiteerd van de oplopende olieprijs om de positie in Ocean Rig van de hand te doen. Ondanks een ongelukkige start bij de aankoop van de initiële leningen zijn de aandelen na een succesvolle herstructurering aanzienlijk opgelopen waardoor de positie met een mooi rendement verkocht kon worden.

Met een gedeelte van de opbrengsten is de positie in de Carillion claim verder uitgebreid. Ondanks dat er componenten van aanzienlijke waarde in de boedel van dit failliete constructiebedrijf zitten wordt dit onvoldoende weergegeven door de waarde van de claims.
Lk-33
0
Verslag van de beheerder over de maand oktober

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in oktober een rendement behaald van -0,9% waardoor het rendement over de eerste tien maanden van 2018 uitkomt op 3,5%.

Na weken en maanden van stabiele stijging begon in oktober een aanzienlijke terugval van de olieprijs. Binnen de maand daalde de prijs van een vat olie van 75 dollar naar 65 dollar per vat. Sinds het einde van de maand is deze daling alleen maar verder doorgezet. De druk op de olieprijs heeft ook invloed gehad op de koersontwikkeling van de oliegerelateerde beleggingen in de portefeuille. De olie-gerelateerde beleggingen in de portefeuille zijn echter gekozen met focus op een stabiele basis die wordt gegarandeerd door danwel bestaande contracten danwel de waarde van de bezittingen. Hierdoor zijn deze beleggingen ondersteund door factoren die niet alleen aan de olieprijs hangen. Dit maakt dat deze posities relatief goed bestand zijn tegen schommelingen in de olieprijs.

Binnen de portefeuille is de positie in Golden Close omgewisseld voor een nieuwe lening. Dit kon tegen een voor de beleggers aantrekkelijke prijs. De lening is nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd en zekerder dan de prijs doet vermoeden.

Ook is er een Bluewater lening aangekocht. De nieuwe 10% lening in de onderneming die we al goed kennen is een mooie toevoeging aan onze portefeuille.

Buiten de ontwikkelingen in de oliemarkt is het ook vermeldenswaardig dat de risicopremies op High Yield obligaties verder aan het oplopen zijn in de afgelopen maanden. Dit is een aanzienlijke drukkende factor geweest van de rendementen in sommige High Yield fondsen. Veel van de beleggingen in het Phoenix Fund hebben een dusdanig specifiek karakter dat de invloed op de koersontwikkeling van het Phoenix Fund beperkt is.
Lk-33
0
Verslag van de beheerder over de maand november

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in november een rendement behaald van -2,8% waardoor het rendement over de eerste elf maanden van 2018 uitkomt op 0,6%.

In de maand november was er een duidelijke daling van de rentes. Desondanks hebben de koersen van de verschillende hoogrenderende obligatiefondsen een lastige maand achter de rug. Ook het Phoenix Fund, gedeeltelijk blootgesteld aan deze markt, werd hierdoor geraakt. Centraal hier stond een sterke stijging van de “High Yield Spread”, de risicopremie die beleggers willen ontvangen voor het hogere risico dat gepaard gaat met deze beleggingen. De oorzaak voor deze stijging kan worden gevonden in een meer volatiel geopolitiek klimaat. Zaken als een oplaaiend Brexitdebat en vrees voor een handelsoorlog zorgen voor nerveuze beursdagen zowel op de aandelenmarkten als op de obligatiemarkt.

De olieprijs was echter wellicht de grootste factor in de ontwikkeling van het Phoenix Fund. De prijs van een vat WTI zette in november de stevige daling uit oktober door en daalde van 66 naar 51 dollar per vat na een prijsniveau van meer dan 75 dollar begin oktober. Doordat het Phoenix Fund een stevige blootstelling heeft aan oliegerelateerde ondernemingen is het fonds sterk door deze ontwikkelingen geraakt. Het is belangrijk zich te realiseren dat de beleggingen in deze markt worden gekozen met een zorgvuldige focus op de robuustheid van de casus. Sterke lopende contracten, bezittingen die onderpand bieden en/of een sterke balans, bieden de ondersteuning die sterke schommelingen in de olieprijs voldoende weerstand kunnen bieden.

Binnen de portefeuille zijn een aantal verschillende mutaties doorgevoerd. Zo heeft Bluewater een eigen lening teruggekocht en ook een nieuwe lening uitgegeven. Dit is een voorbeeld van een toenemende trend binnen de portefeuille waar we opbrengsten uit de oliegerelateerde beleggingen kunnen aanwenden voor nieuwe beleggingen in dezelfde sector.
Lk-33
0
Verslag van de beheerder over de maand december

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in december een rendement behaald van -2,1% waardoor het rendement over 2018 uitkomt op -1,5%.

Het beleggingsjaar 2018 was een lastig jaar voor beleggers in vrijwel iedere beleggingscategorie. Het Phoenix Fund vormde hier lang een uitzondering op. In de laatste maanden van het jaar zakte het totale rendement echter toch in de min. Ondanks dat de rentes in de markt zelfs een kleine daling lieten zien zorgde een stijging van de risicopremies voor het volledige spectrum aan bedrijfsobligaties marktbreed voor negatieve rendementen. De premie die op hoogrenderende obligaties ontvangen wordt is gedurende het jaar zelfs gestegen met bijna 2%.

Een tweede aspect dat het fonds heeft geraakt is de correctie van de olieprijs, richting het einde van het jaar. Alhoewel de beleggingen aan oliegerelateerde bedrijven nauwkeurig worden uitgezocht om robuust te moeten blijven opereren in het geval van stevige mutaties in de olieprijs, worden de koersen van deze beleggingen veelal toch geraakt door het algehele sentiment in de markt.

Binnen de portefeuille is wel gebruik gemaakt van de zwakke koersontwikkelingen om enkele posities in de oliemarkt verder op te hogen. Een voorbeeld hiervan is de positie in Pacific Drilling. Tevens zijn gedurende de maand december een aantal posities met succes verkocht. Zo is de weging in de 10% Bluewater lening als gevolg van sterke koersprestaties teruggebracht.
Lk-33
0
Verslag van de beheerder over de maand januari

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in de eerste maand van het nieuwe beleggingsjaar een rendement gerealiseerd van 3,7%.

Na een relatief lastig jaar begonnen de beleggingsmarkten 2019 positief. Gedragen door verdere rentedalingen en het teruglopen van de risicopremies lieten hoogrenderende obligaties een positieve trend zien.

Desondanks is de onzekerheid gedurende de maand niet verder afgenomen. Met de snel naderende feitelijke datum van brexit lijkt een finale oplossing nog steeds niet voorhanden en de langste Amerikaanse “shutdown” uit de geschiedenis is net beëindigd.

Nieuw in de portefeuille is een positie in een langlopende Pacific Gas & Electric lening. Dit Amerikaanse nutsbedrijf is actief in Californië. De onderneming is naar verwachting gedeeltelijk aansprakelijk voor een van bosbranden die daar in de recente jaren is uitgebroken. Omdat de maximaal te verwachten boete nog steeds verteerbaar is voor het alleszins kredietwaardige bedrijf, is de zekerheid in de onderneming nog steeds degelijk. De verwachting is dan ook dat er na het succesvol afronden van deze kwestie weer een aanzienlijk opwaarts potentieel is, waardoor de lening weer aanzienlijk dichter bij pari zal gaan handelen.

Tevens is het fonds bezig enkele al bestaande posities verder op te hogen, voorbeelden hiervan zijn Boparan Finance en Brighthouse.
Lk-33
0
Verslag van de beheerder over de maand februari

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in de maand februari een rendement gerealiseerd van 1,5% waardoor het rendement in heel 2019 uitkomt op 5,3%.

Het degelijke begin van het jaar in de verschillende beleggingsmarkten werd in februari doorgezet. De rentestanden bleven relatief vlak terwijl de risicopremies wat verder zakten. Dit resulteerde in een gunstig klimaat voor beleggers in hoogrenderende vastrentende waarden en dus ook voor het Phoenix Fund.

Verkocht is de positie in Investkredit Bank. Deze positie heeft lang deel uitgemaakt van het fonds en is ooit tegen een zeer significante korting op pari gekocht en kon nu verkocht worden met een premie van bijna 13% boven pari. Dit maakt deze positie een van de meer succesvolle beleggingen uit de afgelopen jaren.

Nieuw in de portefeuille is een lening in NordLB. Deze onderneming bevindt zich in een proces van herkapitalisatie dat naar verwachting succesvol afgerond gaat worden. Zelfs al zal dit maar beperkt succesvol blijken, dan is er nog steeds aanzienlijk opwaarts potentieel ten opzichte van de huidige koers van 51%. Bij het grootschalig verbeteren van de balans zijn zelfs zeer aantrekkelijke rendementen mogelijk.

Ook nieuw in de portefeuille is een 6.375% Raffinerie Heide GmbH 2022 lening. Deze lening heeft een hoogstaande raffinaderij in het havengebied van Hamburg als onderpand. De winstgevendheid van deze raffinaderij ligt onder druk door de beperkte vergoedingen op raffinage die op het moment marktbreed van toepassing zijn. Heide is echter sterk genoeg om een paar slechte jaren te kunnen verteren en de kapitaalkrachtige eigenaar van Heide zal mogelijk nog een extra buffer bieden daar de raffinaderij een onderpand is op de lening.
Lk-33
0
Verslag van de beheerder over de maand maart

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in de maand maart een rendement gerealiseerd van 1,3% waardoor het rendement van het eerste kwartaal 2019 uitkomt op 6,4%.

Ook in de derde maand van het jaar daalden de rentestanden verder. De rente op een Duitse 10 jaars staatslening dipte richting het einde van de maand zelfs weer even onder nul. Dit was voor het eerst sinds oktober 2016.

Risicopremies bleven gedurende dezelfde periode min of meer onveranderd. Nadat de risicopremies eind 2018 aanzienlijk waren opgelopen, vormde begin 2019 een normalisatie hiervan een drijfveer voor de rendementen op vastrentende waarden. In maart werden de beleggingen in vastrentende waarden echter voornamelijk door de rentebeweging ondersteund.

De olieprijs zette in de maand maart het geleidelijke herstel door dat al sinds het begin van het jaar zichtbaar is. Doordat de portefeuille van het Phoenix Fund een aantal posities kent in de service-industrie van de oliemarkt zijn olieprijsstijgingen positief voor het fonds. Veelal wordt gezocht naar beleggingen die door de dekking van contracten en bezittingen relatief goed beschermd zijn tegen ontwikkelingen in de oliemarkt, maar desalniettemin worden prijsstijgingen van een vat olie ook bij deze beleggingen doorgaans positief ontvangen.

Gedurende de maand hebben er een aantal verschillende transacties plaatsgevonden. Zo is de weging in de Greenyard Fresh converteerbare obligatie verder opgehoogd. De koers van Greenyard Fresh was aanzienlijk teruggelopen nadat er in een productiefaciliteit in Hongarije een Listeria probleem werd ontdekt. Als gevolg hiervan is een omvangrijke terugroepactie op touw gezet die, ondanks dat het gedeeltelijk gedekt is door een verzekering, aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Als gevolg hiervan stond ook de koers van de obligatie aanzienlijk onder druk. Ons inziens is de koersreactie voor de obligatie echter excessief. Sinds de aankoop vorig jaar is de koers nog verder onder druk gekomen waardoor besloten is de positie verder op te hogen.
Lk-33
0
Verslag van de beheerder over de maand april

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in de maand april een rendement gerealiseerd van 1,6% waardoor het rendement over de eerste vier maanden van 2019 uitkomt op 8,0%.

In april hebben we onze positie in Raffinerie Heide verder uitgebreid. Het betreft hier een obligatie met een hoogwaardige raffinaderij ten noordwesten van Hamburg als onderpand. De raffinaderij heeft een zwak jaar achter de rug waardoor de obligaties in prijs daalden. Wij verwachten echter dat de resultaten weer zullen herstellen en om deze reden hebben wij onze positie uitgebreid.

Op 16 april is bovendien een tussentijdse uitspraak gepubliceerd naar aanleiding van de onteigening van SNS. Hierin heeft de Ondernemingskamer een nader onderzoek bevolen naar de werkelijke waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS Reaal en SNS Bank per 1 februari 2013. Met name zal hierbij een betere toelichting of een aanpassing van de aannames noodzakelijk zijn bij de volgende punten:

- De opbrengsten in een verondersteld faillissement van SNS Bank
- De waardering van de opbrengst van de verkoop van het verzekeringsbedrijf van Reaal N.V.
- De te hanteren disconteringsvoet

Indien het nader onderzoek daartoe aanleiding geeft, dienen de deskundigen de werkelijke waarde per 1 februari 2013 van elk van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen van SNS Bank en SNS Reaal nader vast te stellen.
Aan de deskundigen is verzocht een nader bericht in te leveren (zo mogelijk) vóór 1 juli 2019.
Lk-33
0
In het eerste kwartaal behaalde het Hof Hoorneman Phoenix Fund een resultaat van 6,7%.

Het eerste kwartaal was voor veel markten na een aarzelend begin het tegenovergestelde van het vierde kwartaal van vorig jaar. Hoewel het beurssentiment normaal gesproken weinig invloed uitoefent op het Phoenix Fund is het fonds daar momenteel iets gevoeliger voor. Bij de herstructurering van een aantal obligatieposities in de oliesector zijn namelijk aandelen van diezelfde bedrijven ontvangen. Het herstel van de olieprijs heeft dit jaar in die specifieke posities wel iets in positieve zin bijgedragen, hoewel de waardering van deze bedrijven naar onze mening ver is achtergebleven bij de ontwikkeling van de olieprijs.

De posities die het meest hebben bijgedragen aan het rendement in het eerste kwartaal zijn een drietal achtergestelde leningen van Anglo Irish Bank. Deze bank gaat tegenwoordig door het leven als de Irish Bank Resolution Corp (IBRC); een naam die duidelijk aangeeft wat hier gaande is. Anglo Irish was met behoorlijke afstand de slechtste bank van Europa maar de afwikkeling verloopt al een tijd veel voorspoediger dan verwacht vanwege het forse herstel van de Ierse vastgoedmarkt. Het grote risico bij IBRC was dat de overheid, met name vanwege de ongeveer EUR 30 miljard aan overheidssteun die IBRC heeft ontvangen, zou besluiten de overblijvende achtergestelde leningen niet af te lossen. Vlak voor Kerst moest de verantwoordelijke minister toch aan het parlement bekennen dat niet aan de contractuele uitspraken te ontkomen viel. Deze leningen waren een significante positie in de portefeuille en zijn grofweg in waarde verdubbeld in het eerste kwartaal. Wat nog rest is de aflossing, vermoedelijk aangevuld met een jaar of acht aan wettelijke rente.

28 maart stond al een tijdje in onze agenda’s omcirkeld als de datum waarop de Ondernemingskamer, zes jaar na de onteigening van SNS Reaal, een uitspraak zou doen over de compensatie die beleggers zouden ontvangen voor hun onteigende stukken. Helaas is de uitspraak met een kleine drie weken uitgesteld zodat we daar pas in het volgende kwartaalverslag op terug kunnen komen.

In de afwikkeling van de IJslandse bank Byr viel een forse meevaller te noteren. Destijds is de gehele leningenportefeuille verkocht aan Islandsbanki waarmee alleen een som geld overbleef om te verdelen onder de schuldeisers. Voordat de eerste uitkering kon plaatsvinden is de koper echter een arbitragezaak gestart omdat deze vond dat ze te veel betaald hadden voor de leningen. Het risico voor onze investering was dat er in het geval van het verliezen van deze zaak niets zou overblijven voor gewone crediteuren. Uiteindelijk is men na vele jaren procederen tot een vergelijk gekomen, waarbij de uiteindelijke opbrengst een factor drie is geworden van onze investering. Voor gewone schuldeisers betekent de uitkomst overigens nog altijd een afschrijving van meer dan 90% ten opzichte van hun oorspronkelijke investering. Het Phoenix Fund heeft de claim destijds met een korting van 97,5% gekocht.

Verder zijn gedurende het kwartaal posities in New Look, NordDeutsche Landesbank en de Belgische groentedistributeur Greenyard opgehoogd dan wel toegevoegd. Tot slot is een positie in Pacific Gas & Electric (PG&E) aangeschaft. PG&E is de grootste energieleverancier in de staat Californië en het bedrijf is mogelijk verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de bosbranden van de afgelopen twee jaar. Zoals wel vaker heeft de markt een veel pessimistischer beeld van de uitkomst dan wat het bedrijf naar onze mening uiteindelijk aan schadevergoeding zal moeten betalen. Inmiddels lijkt zich een uitweg uit de faillissementsprocedure af te tekenen en heeft onze lening een kleine 15% aan koersstijging laten zien.
hirshi
0
quote:

JosTM schreef op 25 jun 2019 om 16:32:


YTD resultaat: 5,1%
rendement 1 jaar: -1,8%

www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/...Dank hiervoor.
Schept helderheid.
objectief
0
quote:

JosTM schreef op 25 jun 2019 om 16:32:


YTD resultaat: 5,1%
rendement 1 jaar: -1,8%

www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/...
Ja, maar we weten allemaal dat de beurs in de 2e helft van 2018 fors daalde;
dus dit moeten we voor het inzicht wel meenemen.

M.i. zijn de resultaten van dit fonds goed tot zeer goed, of ze de AEX verslaan weet ik echter niet dan moet je ook hun kosten en performance fee gaan meetellen.
Dat laat ik over aan de liefhebber.
objectief
0
quote:

Lk-33 schreef op 25 jun 2019 om 08:38:Verder zijn gedurende het kwartaal posities in New Look, NordDeutsche Landesbank en de Belgische groentedistributeur Greenyard opgehoogd dan wel toegevoegd. Tot slot is een positie in [u]Pacific Gas & Electric (PG&E) aangeschaft.


Heeft iemand informatie over die "NEW LOOK"; ik zie niet zo gauw waar ik dat kan vinden.
Lk-33
1
quote:

objectief schreef op 25 jun 2019 om 16:48:


[...]


Ja, maar we weten allemaal dat de beurs in de 2e helft van 2018 fors daalde;
dus dit moeten we voor het inzicht wel meenemen.

M.i. zijn de resultaten van dit fonds goed tot zeer goed, of ze de AEX verslaan weet ik echter niet dan moet je ook hun kosten en performance fee gaan meetellen.
Dat laat ik over aan de liefhebber.


Ik zit er voor een langere termijn in. Phoenix is een mooie voor de spreiding als alternatief op vastrentend. Vanwege de spreiding in het fonds zelf loop je minder risico.

Op termijn moet het altijd renderen want als je met een goede research distressed debt opkoopt en je scoort op termijn bovengemiddeld, dan kan er niet zoveel fout gaan.
41 Posts, Pagina: « 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
569,26  0,00  0,00%  15 jul
 AMS25-24h 568,63 -0,11%
 Germany30^ 12.394,90 +0,06%
 Dutch15-index 16.101,54 0,00%
 BEL 20 3.622,64 0,00%
 BRX20-24h 3.626,84 +0,12%
 Europe50^ 3.501,19 -0,03%
 Euro30-index 18.136,49 0,00%
 US30# 27.353,24 +0,02%
 Nasd100# 7.969,93 +0,04%
 US500# 3.014,97 +0,01%
 Japan225# 21.541,06 -0,67%
 Gold World Spot (USD) 1.413,19 -0,06%
 New York WTI spot 59,58 -1,05%
 EUR/USD 1,1257 -0,03%

Stijgers

AALBERTS NV 0,00%
ABN AMRO BANK... 0,00%
Accell 0,00%
Accsys 0,00%
Acomo 0,00%

Dalers

AALBERTS NV 0,00%
ABN AMRO BANK... 0,00%
Accell 0,00%
Accsys 0,00%
Acomo 0,00%

Nieuws Forum meer

'WTO geeft groen licht handelssanctie...
Japio_ op 16-jul-19 08:41
2
Financiën VS: grote zorgen over libra
rryn op 16-jul-19 07:57
7
Norwegian Air rekent in oktober weer ...
Japio_ op 15-jul-19 23:53
13
'Dertig miljoen verdwenen door goudfr...
josti5 op 15-jul-19 23:21
8
Citigroup ziet winst stijgen
Erny op 15-jul-19 19:05
1