Verdachte transacties met mogelijke voorkennis.

9 Posts
[verwijderd]
0
Op dit forum is in de afgelopen 6 jaar wat gebazeld. Zo werden de meest fantastische voorspellingen gedaan en onrealistische koersdoelen afgegeven.

Helaas liggen de feiten wel wat anders anders. Het aandeel Reesink is praktisch onverhandelbaar gebleken tot voor een paar dagen geleden! Helaas was en is het aandeel voor veel mensen een deceptie. Zo heeft de heer Hans Heijkers, een warm pleit bezorger van Reesink, zijn naam maar van dit forum laten verwijderen en dat zegt wel heel wat, leest u maar even na.

De buitenproportioneel transacties van de afgelopen dagen NA de publicaties van de jaarcijfers op 2 maart jl. hebben mij doen besluiten om de AFM te verzoeken om de transacties na de publicaties van 2 maart te onderzoeken.

Het moge duidelijk zijn dat REESINK op KORTE TERMIJN inzage en duidelijkheid geeft in deze transacties, die niet zonder medeweten van Reesink en de Liquiditeits- provider plaats konden vinden. Het gaat hier wel om koersgevoelige informatie.Hummax
[verwijderd]
0
Afschrift van mijn vezoek:

Inzake: verdachte transacties met mogelijke voorkennis Reesink

AFM

marketsupervision@afm.nl.


Geachte mevrouw, mijnheer,

Ondergetekende verzoekt hierbij om een onderzoek in te stellen naar een aantal buitenproportionele transacties in het aandeel Reesink genoteerd aan de ALTERNEX. Deze transacties hebben op 3 maart e.v. plaatsgevonden na de publicatie van de jaarcijfers over 2014 op 2 maart waarop het aandeel een behoorlijk koerssprong maakte. Het betrof o.a een transactie van 25.378 stuks die duidelijk geregisseerd en voorgekookt was.

In het aandeel Reesink wordt normaliter nauwelijks gehandeld en een kleine aandeelhouder kan nauwelijks zijn aandelen tegen een redelijke prijs kwijt. Daarom heeft Reesink een zogenaamde liquiditeits- provider ingehuurd. Op zich is dit al een kwalijke zaak omdat Reesink inzage kan krijgen in de transacties en die kan beïnvloeden. Daarbij kan er bij koersgevoelige informatie ook sprake zijn van voorkennis.

Zoals u bekend is staat Reesink aan de ALTERNEX genoteerd om, voor haar moverende redenen, aan de strenge regels onderuit te komen.

In afwachting van uw antwoord,


hoogachtend,


relic
0
De transacties vonden toch plaats na de publicatie?
Hoe kan het dan handel met voorkennis zijn?

[verwijderd]
0
Het lijkt mij evident en niet meer dan fatsoenlijk dat Reesink informatie geeft over de grote transacties na de publicaties en er snel duidelijkheid komt wie de verkopende een kopende partijen zijn. In deze is er duidelijk sprake van voorgekookte transacties..

Let wel het gaat in deze om koersgevoelige informatie die je niet onder de pet kunt houden waarbij Partijen die dicht bij het vuur zitten een voordeel hebben t.o.v. de kleine aandeelhouders.


Hierbij een (standaard) afschrift van de ontvangst bevestiging van de AFM.Geachte XXXXXX

Op 5 maart 2015 hebben wij uw melding over Reesink in goede orde ontvangen. Dank u wel hiervoor.

De AFM vindt het belangrijk om klachten, tips en signalen te ontvangen. Jaarlijks melden meer dan vierduizend mensen hun klacht bij de AFM. Een klacht kan aanleiding zijn voor nader onderzoek en maatregelen van de AFM.
Met uw klacht levert u een belangrijke bijdrage om de financiële markten eerlijk te laten werken. Wij hebben gemerkt dat consumenten graag willen weten wat er met hun klacht gebeurt. Dit vinden wij heel begrijpelijk. Toch kunnen wij u geen informatie geven over een (eventueel) lopend onderzoek. Ook kan de AFM niet inhoudelijk in gaan op klachten of bemiddelen bij klachten die wij ontvangen hebben. Zodra een onderzoek is afgerond en er een boete of dwangsom is opgelegd, publiceren wij deze informatie in de meeste gevallen op onze website.

Kijk op onze website voor meer informatie over marktmanipulatie en de maatregelen die de AFM kan nemen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,
Hannah Blok
Consumentenvoorlichter
Communicatie
Telefoon 0800 – 5400 540
E-mail info@afm.nl
Autoriteit Financiële Markten
Bezoekadres : Vijzelgracht 50 - Amsterdam
Postadres : Postbus 11723 - 1001 GS Amsterdam
Telefoon: (020) 797 20 00 - www.afm.nl
Ursus arctos
0
quote:

Hummax schreef op 12 maart 2015 10:54:


Het lijkt mij evident en niet meer dan fatsoenlijk dat Reesink informatie geeft over de grote transacties na de publicaties en er snel duidelijkheid komt wie de verkopende een kopende partijen zijn. In deze is er duidelijk sprake van voorgekookte transacties..

Evident dat Reesink informatie geeft over grote transacties op de beurs?? Reesink krijgt deze informatie helemaal niet, slechts op het moment dat een bedrijf boven de 5% drempel uitkomt zijn ze verplicht om hun positie te melden. Informatie over losse transacties zijn voor Reesink en jou hetzelfde.

Voorgekookte transacties zijn gewoon legaal en kunnen via het handelssysteem van de beurs plaatsvinden of via handjeklap elders en alleen worden ingevoerd in het handelssysteem. Als ik met mijn buurman overeen kom dat we elkaar aandelen verkopen volgens een andere koers dan die op dat moment op de markt geldt is dat onze zaak, hoogstens dat de belastingdienst hier bezwaar tegen maakt omdat er zo een netto geldoverdracht is waar belasting over betaald moet worden.
Sterker nog, bij illiquide fondsen (zoals Reesink) is dit de prefered way, grote hoeveelheden in de bied of de laat donderen beïnvloeden anders mogelijk de koers te veel.
Wat niet mag is als ik mijzelf grote pakketten aandelen verkoop omdat ik daarmee de koers kan sturen / beïnvloeden.
[verwijderd]
0
Voor Relic en anderen die het kennelijk niet begrijpen zal ik het proberen uit te leggen.

Stel Marnic, een kleine aandeelhouder, wil 1.500 aandelen verkopen. Hij legt die in als dagorder voor bijv. € 83,00. In de gebruikelijke dunne markt zouden er op € 83,10 bijvoorbeeld 15 aandelen gevraagd kunnen worden, op € 83,00 dan 40 stuks. En daaronder een plukje van 82,50 enz. verder naar beneden .Als er dan niet verder op € 83,00 geboden wordt krijgt Marnic totaal 55 aandelen waarbij dan de transactiekosten nog bovenop komen. Marnic moet dan nog 1445 aandelen zien te verkopen. Om die in die dunne markt kwijt te raken zou Marnic mogelijk tot € 79,00 moeten zakken want kopers zien dat er iemand is die ze kwijt wil ! Dus dan je biedt gewoon steeds lager want kopers zijn nog steeds in de minderheid t.o.v. Verkopers en dat geeft een prijsdruk.


In de praktijk is het aandeel Reesink een onverhandelbaar aandeel gebleken. Voor ''bevriende partijen”, zo noemt Reesink die, Reesink ligt dat anders. Als je dicht bij het Reesink vuurtje zit zou je makkelijker via de ingehuurde Liquiditeiten Provider / Reesink een grote deal kunnen “voorkoken”. In de door mij aangemelde gevallen bij de AFM steeg de koers aanzienlijk NA de publicatie. Die was redelijk positief waarop de koers een behoorlijke koerssprong maakte. Een bevriende verkopende partijen heeft dan een voordeel. Bij een grote pluk, bijv. 25.000 stuks levert de dat dan ca. € 6,00 p/a d.i. € 150.000,00 meer op dan VOOR de publicatie ! TIMING is dus heel belangrijk ! De koers zou n.l. aanzienlijk naar beneden kunnen gaan wanneer het dividend niet conform verwachting wordt verhoogd wordt of er “plotselinge” tegenvallers.


Belangrijk: het manipuleren van een lage koers – dus wanneer de koers te snel stijgt – meer aandelen aanbieden via de ingehuurde Liquiditeiten Provider, kan ook heel goed van pas komen, bijvoorbeeld als je goedkoop van de beurs af wilt ! De kleine aandeelhouder kan dan door Reesink met hulp van bevriende aandeelhouders, die een veel langere beleggingshorizon hebben dan de kleine aandeelhouder, worden “uitgerookt”. Denk bijvoorbeeld aan Norit. En zo zit je dan als kleine aandeelhouder al ruim 6 jaar in de tang van Reesink, die niet van transparantie en pottenkijkers houdt en daarom op de Alternex genoteerd staat, daar zijn de regels slapper !!!

Tot slot: de koersontwikkeling t.a.v. de AEX / beurs blijft ver achter. Het nog steeds treurig gesteld en met name met de verhandelbaarheid van het aandeel, want die is nu weer terug bij af !


En als je dat niet wilt of kunt zien dan heb je gewoon ontlasting in je ogen.

Hummax
BeeJee
0
Ik ga me geen oordeel aanmatigen over wel of geen voorkennis in dit specifieke geval, merk wel in meer algemene zin het volgende op:

* In een ander draadje werd er over gesproken dat bestuurders 12 maanden na hun defungeren niet zelf mogen handelen. Ik heb daar aangegeven dat er met de heer Van Delft ten tijde van zijn aantreden in 2004 een afwijkende afspraak is gemaakt, namelijk niet handelen gedurende 24 maanden na zijn vertrek. Dit sluit een beetje aan bij wat Hummax hierboven in zijn tweede (grote) alinea zegt. Als je dicht bij het vuur zit als houder van een groot pakket te midden van andere 'bevriende partijen'(zeker in geval van een fonds met dunne handel) is het wenselijk om langer niet te handelen, opdat er geen verband meer bestaat tussen het moment van aftreden, de beslissingen waaraan je voor die tijd bijdroeg, alsook de vruchten die er eventueel later daarvan te plukken zijn.
* De redenen die Hummax noemt als die waarom Reesink aan Alternext ging noteren kloppen niet. Er waren twee redenen van verslaggevingstechnische aard die open en transparant met beleggers zijn gecommuniceerd (en door hen ook geaccordeerd werden) alvorens van Euronext naar Alternext te gaan. Daar kwam bij dat men een zeer goed perspectief voor Alternext schilderde, men stelde veel belangstelling te hebben en dan ook een forse toename van het aantal Alternext-noteringen te verwachten, waarbij Amsterdam, Brussel en Parijs samen Alternext actief zouden onderhouden.
* De dunne handel van Reesink wordt m.i. niet beter bij een overgang terug naar Euronext. De handel was vroeger op Euronext ook niet 'dikker' als na de overgang naar Alternext.

Ik teken nog het navolgende aan bij de transactie die aanleiding gaf tot het opzetten van dit draadje.

Reesink gaf in het laatste persbericht aan de cumulatief preferente aandelen A in te gaan trekken. Die worden tot op heden door Recopart gehouden. 100% van de uitstaande certificaten van aandelen Recopart worden gehouden door een stichting waar de president-commissaris en de CEO van Reesink de dienst uit maken. Het bestuur van het administratiekantoor van Recopart werd tot recente datum ingevuld door commissarissen van Reesink, die zich daar recentelijk uit terugtrokken en werden vervangen door personen die met Reesink al zeer lang maar met onderbrekingen een adviesrelatie onderhielden. Het zou op zich niet ondenkbaar zijn dat de transactie het overgrote deel betreft van de cva's Reesink die eveneens tot het bezit van Recopart behoorden. Ik zou er op zich eveneens naar neigen te denken dat handel na het bekend maken van de cijfers nooit tot voorkennis aanleiding kan geven, maar als er van 'bevriend naar bevriend' werd overgedragen kan dat anders zijn. Ik ga er echter van uit dat de simpele omstandigheid dat Reesink niets liet weten ten aanzien van deze transactie betekent dat de vennootschap noch direct noch indirect betrokken is bij enige partij bij deze transactie.
Ursus arctos
0
@Hummax

Klinkt mij meer als een gefrustreerde belegger dan een illegale voorkennis praktijk, maar schijnbaar komt dit doordat ik iets in mijn ogen heb. Er zijn vele fondsen waar je niet zo makkelijk met grotere bedragen in en uit kunt stappen zonder dat dit je geld kost wegens een opdrijvend of juist neergaand effect, wellicht had u net even iets in uw ogen toen u instapte? ;)

Overigens hebben ze hiervoor distributie orders uitgevonden, maar dat kost inderdaad wel wat meer transactiekosten.
9 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 jan 0001 00:00
Koers 0,000
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 0