Lavide Holding verwerkt schikking rechtszaak in jaarrekening

AMSTERDAM (Dow Jones)--Lavide Holding nv (LVIDE.AE) heeft de kosten van EUR175.000 voor de schikking in de rechtszaak tegen Mieger Adviesbureau verwerkt in de jaarrekening van 2014, meldt de lege beurshuls vrijdag in zijn jaarrapportage.

Het nettoverlies over het boekjaar 2014 is na verwerking van het foutherstel uitgekomen op EUR173.000. Volgens de jaarrekening 2014 is het verlies over 2013 nu uitgekomen op EUR658.000. Het eigen vermogen bedroeg EUR77.000 euro negatief.

Volgens het persbericht is in 2014 met diverse partijen gesproken over hun interesse voor de beursnotering van Lavide, maar die zijn nooit verder gekomen dan verkennende gesprekken .

De bedrijfslasten bedroegen vorig jaar EUR158.000 voor personeelskosten, tijdelijk bestuur, juridische kosten, kosten voor de beursnotering en beloning van commissarissen, accountants en adviseurs.

Lavide is van mening dat de beursnotering van Lavide Holding nv waarde kan opleveren voor haar aandeelhouders in een fusie, overname of reverse listing.

Lavide verwacht dat het negatieve nettoresultaat over het jaar 2015 maximaal EUR150.000 zal bedragen. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke additionele kosten ten behoeve van een fusie, overname, reverse listing of eventuele liquidatiekosten.

Vanwege door AFM gevraagde correcties in de jaarrekening 2013 en het effect daarvan op de jaarrekening 2014 is de jaarrekening 2014 nog niet door de accountant goedgekeurd. Lavide verwacht de goedgekeurde jaarrekening uiterlijk op 18 mei te publiceren.


Door Bart Koster; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 571 5201; bart.koster@wsj.com