Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Draadje OT, bijzaken & geleuter in de marge!

3.283 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 161 162 163 164 165 » | Laatste
aossa
0
Bimekizumab Phase 3 Data Shows Superior Skin Clearance Over Humira[®] in Moderate-to-Severe Psoriasis Patients

· Data from the Phase 3 BE SURE study demonstrated that patients treated with investigational IL-17A and IL-17F inhibitor bimekizumab achieved significantly higher PASI 90 and PASI 100 skin clearance rates, compared to Humira[®] (adalimumab), at week 16, which were maintained up to one year with both four and eight week dosing
· Skin clearance rates rapidly increased in patients who switched from adalimumab to bimekizumab at week 24, with response rates at week 56 comparable to patients treated with bimekizumab throughout the study

Brussels, Belgium – October 31, 2020 – UCB, a global biopharmaceutical company, today announced the detailed results of the head-to-head Phase 3 BE SURE study, which demonstrated that patients treated with investigational IL-17A and IL-17F inhibitor bimekizumab achieved superior skin clearance, as compared to adalimumab, in adults with moderate-to-severe plaque psoriasis.1 These findings were presented for the first time as an oral presentation at the European Academy of Dermatology and Venereology Congress, taking place virtually between October 29-31, 2020.

BE SURE met all primary and secondary ranked endpoints.1 The co-primary endpoints were at least a 90 percent improvement in the Psoriasis Area and Severity Index (PASI 90) and Investigator Global Assessment (IGA) of clear or almost clear (IGA 0/1) versus adalimumab at week 16. Secondary endpoints included PASI 90 and IGA 0/1 at weeks 24 and 56, and PASI 100 at weeks 16 and 24.

In BE SURE, patients treated with bimekizumab achieved significantly higher PASI 90, IGA 0/1 and PASI 100 skin clearance rates compared to patients treated with adalimumab at week 16.1 In patients that started bimekizumab at baseline, response rates were maintained up to a year. Rapid increases in skin clearance rates were seen in patients who switched from adalimumab to bimekizumab at week 24.1 The safety and efficacy of bimekizumab have not been established, and it is not approved by any regulatory authority worldwide.

“In BE SURE, we saw significantly higher skin clearance rates with bimekizumab compared with one of the most commonly used biologic treatments in psoriasis. The study results also demonstrated the potential benefits of switching patients who are being treated with adalimumab to bimekizumab,” said study investigator, Professor Richard Warren, Salford Royal NHS Foundation Trust and The University of Manchester, United Kingdom.

“These findings from BE SURE, the third positive study in the psoriasis clinical development program, are further evidence of bimekizumab’s superior depth of response. The results also add to the mounting evidence supporting the potential value of selective inhibition of IL-17F, in addition to IL-17A, for rapid, complete and durable skin clearance, if approved by health authorities. UCB is proud to be developing innovative solutions for psoriasis patients,” said Emmanuel Caeymaex, Executive Vice President Immunology Solutions and Head of US, UCB.

In BE SURE, 86.2 percent of patients treated with bimekizumab achieved almost clear skin (PASI 90), compared with 47.2 percent of patients treated with adalimumab at week 16 (p<0.001).1 Additionally, 85.3 percent of patients treated with bimekizumab achieved IGA 0/1, versus 57.2 percent of patients treated with adalimumab at week 16 (p<0.001).1 Significantly more patients treated with bimekizumab achieved complete skin clearance (PASI 100) than those treated with adalimumab: 60.8 percent versus 23.9 percent at week 16, and 66.8 percent versus 29.6 percent at week 24 (p<0.001 for each comparison).1

In the two bimekizumab study arms, PASI 90, PASI 100 and IGA 0/1 response rates were maintained through to week 56.1 These results were observed across both dosing regimens: bimekizumab every four weeks (Q4W dosing) until week 56, or Q4W dosing for 16 weeks, followed by bimekizumab every eight weeks (Q8W dosing) from week 16 to week 56.1 In patients treated with adalimumab, response rates for PASI 90, PASI 100 and IGA 0/1 rapidly increased after patients were switched to bimekizumab Q4W dosing at week 24, through to week 56.1 At week 56, response rates in switched patients were comparable to those who had been treated with bimekizumab throughout the study.1

Through weeks 0–24, the active comparator period, treatment emergent adverse events (TEAEs) and serious TEAEs were comparable for patients receiving bimekizumab (71.5 percent and 1.6 percent, respectively) and adalimumab (69.8 percent and 3.1 percent).1 Through weeks 0–56, 81.4 percent and 5.1 percent of patients receiving bimekizumab (including those who switched from adalimumab) experienced TEAEs and serious TEAEs, respectively.1 The most common TEAEs that were observed for bimekizumab through weeks 0–56 were nasopharyngitis (20.9 percent), oral candidiasis (16.2 percent) and upper respiratory tract infection (9.0 percent).1 Through week 56, there were no suicidal ideation/behavior, inflammatory bowel disease, or major adverse cardiac events reported in patients treated with bimekizumab.1

www.ucb.com/stories-media/Press-Relea...
aossa
0
Nu ook in het Nederlands:

Gegevens uit het BE SURE-fase 3-onderzoek toonden aan dat patiënten die werden behandeld met de experimentele IL-17A- en IL-17F-remmer bimekizumab, significant hogere PASI 90- en PASI 100-huidklaringspercentages bereikten, vergeleken met Humira ® (adalimumab), die in week 16 werden gehandhaafd. tot één jaar met een dosering van zowel vier als acht weken
De snelheden van de huidklaring namen snel toe bij patiënten die in week 24 van adalimumab op bimekizumab waren overgeschakeld, met responspercentages in week 56 die vergelijkbaar waren met die van patiënten die tijdens het onderzoek met bimekizumab werden behandeld
Brussel, België - 31 oktober 2020 - UCB, een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf, heeft vandaag de gedetailleerde resultaten bekendgemaakt van de head-to-head Fase 3 BE SURE-studie, die aantoonde dat patiënten die werden behandeld met de experimentele IL-17A- en IL-17F-remmer bimekizumab bereikte een superieure huidklaring, in vergelijking met adalimumab, bij volwassenen met matige tot ernstige plaque psoriasis. 1 Deze bevindingen werden voor het eerst gepresenteerd als een mondelinge presentatie op het European Academy of Dermatology and Venereology Congress, dat virtueel plaatsvond tussen 29 en 31 oktober 2020.

ZORG ERVOOR dat aan alle primaire en secundaire eindpunten is voldaan. 1 De co-primaire eindpunten waren een verbetering van ten minste 90 procent in de Psoriasis Area and Severity Index (PASI 90) en Investigator Global Assessment (IGA) van duidelijk of bijna duidelijk (IGA 0/1) versus adalimumab in week 16. Secundaire eindpunten inclusief PASI 90 en IGA 0/1 in week 24 en 56, en PASI 100 in week 16 en 24.

In BE SURE bereikten patiënten die werden behandeld met bimekizumab significant hogere PASI 90-, IGA 0/1- en PASI 100-huidklaringspercentages vergeleken met patiënten die in week 16 werden behandeld met adalimumab. 1 Bij patiënten die met bimekizumab begonnen bij baseline, werden de responspercentages gehandhaafd tot een jaar. Bij patiënten die in week 24 van adalimumab op bimekizumab waren overgestapt, werd een snelle toename van de klaring door de huid waargenomen. 1 De veiligheid en werkzaamheid van bimekizumab zijn niet vastgesteld en het is door geen enkele regelgevende instantie wereldwijd goedgekeurd.

“In BE SURE zagen we significant hogere huidverklaringspercentages met bimekizumab in vergelijking met een van de meest gebruikte biologische behandelingen bij psoriasis. De studieresultaten toonden ook de mogelijke voordelen aan van het omschakelen van patiënten die met adalimumab worden behandeld naar bimekizumab ”, aldus onderzoeker professor Richard Warren, Salford Royal NHS Foundation Trust en de Universiteit van Manchester, Verenigd Koninkrijk.

“Deze bevindingen van BE SURE, de derde positieve studie in het klinische ontwikkelingsprogramma voor psoriasis, zijn een verder bewijs van de superieure respons van bimekizumab. De resultaten dragen ook bij aan het toenemende bewijs dat de potentiële waarde ondersteunt van selectieve remming van IL-17F, naast IL-17A, voor een snelle, volledige en duurzame huidklaring, indien goedgekeurd door gezondheidsautoriteiten. UCB is er trots op innovatieve oplossingen voor psoriasispatiënten te ontwikkelen ”, zegt Emmanuel Caeymaex, Executive Vice President Immunology Solutions en Head of US, UCB.

In BE SURE bereikte 86,2 procent van de patiënten die met bimekizumab werden behandeld een bijna heldere huid (PASI 90), vergeleken met 47,2 procent van de patiënten die met adalimumab werden behandeld in week 16 (p <0,001). 1 Bovendien bereikte 85,3 procent van de met bimekizumab behandelde patiënten IGA 0/1, versus 57,2 procent van de patiënten die met adalimumab werden behandeld in week 16 (p <0,001) .1 Significant meer patiënten die met bimekizumab werden behandeld, bereikten volledige huidklaring (PASI 100) dan degenen die behandeld met adalimumab: 60,8 procent versus 23,9 procent in week 16, en 66,8 procent versus 29,6 procent in week 24 (p <0,001 voor elke vergelijking). 1

In de twee bimekizumab-onderzoeksarmen bleven de PASI 90-, PASI 100- en IGA 0/1-responspercentages gehandhaafd tot en met week 56. 1 Deze resultaten werden waargenomen bij beide doseringsregimes: bimekizumab elke vier weken (Q4W-dosering) tot week 56, of Q4W dosering gedurende 16 weken, gevolgd door bimekizumab elke acht weken (Q8W-dosering) van week 16 tot week 56. 1 Bij patiënten die met adalimumab werden behandeld, namen de responspercentages voor PASI 90, PASI 100 en IGA 0/1 snel toe nadat patiënten waren overgeschakeld op bimekizumab Q4W-dosering in week 24 tot en met week 56. 1 In week 56 waren de responspercentages bij overgeschakelde patiënten vergelijkbaar met die die tijdens het onderzoek met bimekizumab waren behandeld. 1

In week 0–24 waren de actieve vergelijkingsperiode, tijdens de behandeling optredende bijwerkingen (TEAE's) en ernstige TEAE's vergelijkbaar voor patiënten die bimekizumab kregen (respectievelijk 71,5 procent en 1,6 procent) en adalimumab (69,8 procent en 3,1 procent). 1 Tot en met week 0–56 kregen 81,4 procent en 5,1 procent van de patiënten die bimekizumab kregen (inclusief degenen die van adalimumab waren overgeschakeld) respectievelijk TEAE's en ernstige TEAE's. 1 De meest voorkomende TEAE's die werden waargenomen voor bimekizumab in week 0–56 waren nasofaryngitis (20,9 procent), orale candidiasis (16,2 procent) en infectie van de bovenste luchtwegen (9,0 procent). 1 Tot en met week 56 waren er geen suïcidale ideevorming / suïcidaal gedrag, inflammatoire darmaandoeningen of ernstige cardiale bijwerkingen gemeld bij patiënten die werden behandeld met bimekizumab.
voda
0
Sanofi offers to acquire Kiadis for €308 million

This is a joint press release by Sanofi ("Sanofi") and Kiadis Pharma N.V. ("Kiadis"), pursuant to the provisions of Section 4, paragraphs 1 and 3, Section 5, paragraph 1 and Section 7, paragraph 4 of the Netherlands Decree in Public Takeover Bids (Besluit openbare biedingen Wft) (the "Decree") in connection with the intended public offer by Sanofi for all the issued and outstanding ordinary shares in the capital of Kiadis (the "Offer"). This announcement does not constitute an offer, or any solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities. Any offer will be made only by means of an offer memorandum (the "Offer Document") approved by the Dutch Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten) (the "AFM") and recognized by the Belgian Authority for the Financial Markets (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) (the ''FSMA''). This announcement is not for release, publication or distribution, in whole or in part, in or into, directly or indirectly, the United States, Canada and Japan or in any other jurisdiction in which such release, publication or distribution would be unlawful.

Sanofi offers to acquire Kiadis for €308 million

Transaction highlights

Kiadis and Sanofi have reached conditional agreement on a recommended all-cash public offer (the "Offer") by Sanofi for Kiadis of EUR 5.45 in cash (cum dividend) (the "Offer Price") for each issued and outstanding ordinary share in the capital of Kiadis (the "Shares") representing an aggregate adjusted equity value of EUR 308 million1The Offer Price represents a premium of 272% over the closing price on 30 October 2020, a premium of approximately 247% over the 30 trading days VWAP and a premium of approximately 200% over the 90 trading days VWAPKiadis’ proprietary next generation NK-cell technology platform and pipeline complements Sanofi’s existing therapeutic expertiseSanofi’s infrastructure and capabilities will be leveraged to advance the development of Kiadis’ pipelineKiadis’ Boards unanimously support and recommend the Offer and believe the Offer is a fair reflection of the Kiadis’ potential, given the risk/reward typical to a biotech company and the capital required to execute its business plan; additionally they believe that the Transaction is in the best interests of Kiadis, the sustainable success of its business, its shareholders, patients, employees, business partners and other stakeholdersFunds managed by Life Sciences Partners have irrevocably committed to Sanofi to support the Offer and tender their 18.3%2 shareholding in the OfferThe Offer is subject to certain customary conditions, including obtaining required competition clearance, and is expected to complete in the first half of 2021Kiadis to hold conference call for investors and analysts at 13:00 CET today
voda
0
Sanofi koopt Kiadis met premie van 272 procent

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Sanofi
77,37 0,00 0,00 % Euronext Paris
Sanofi
77,39 0,00 0,00 % Gruppo Borsa Italiana
Sanofi nominatif adm
77,37 0,00 0,00 % Euronext Paris

(ABM FN-Dow Jones) De Franse farmaceut Sanofi doet een overnamebod op Kiadis Pharma van 308 miljoen dollar, of 5,45 euro per aandeel in contanten, wat een premie biedt van 272 procent op de slotkoers van het aandeel op 30 oktober. Dat maakten de bedrijven maandag voorbeurs bekend.

Sanofi gelooft dat het gepatenteerde celtechnologieplatform van Kiadis een brede toepassing zal hebben tegen bloedkanker en vaste tumoren. De overname zal onderdeel uitmaken van de pijplijn van immuno-oncologie die Sanofi aan het opbouwen is.

Het bestuur van Kiadis ondersteunt het overnamebod unaniem. Enkele fondsen die samen een belang van 18,3 procent bezitten, hebben toegezegd hun aandelen Kiadis te verkopen voor deze prijs.

De bedrijven verwachten dat de overname in de eerste helft van 2021 kan worden afgerond.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
harvester
0
Wie had dat kunnen voorspellen?

Bod is wel lager dan de koers waarop ik destijds ben uitgestapt.
voda
0
Biotechbedrijf Kiadis voor uitzonderlijk hoge premie overgenomen

Foto: Martin Joppen/EPA
Het Amsterdamse biotechbedrijf Kiadis wordt door het Franse farmaconcern Sanofi overgenomen voor een uitzonderlijke hoge prijs. Sanofi betaalt €5,45 per aandeel. Dat komt neer overnamepremie van 272% ten opzichte van de slotkoers van Kiadis KDS€5,11+249,04% van €1,46 afgelopen vrijdag. Kiadis ontwikkelt medicijnen tegen kanker.

Uitzonderlijk
De totale overnamesom voor Kiadis komt op €308 mln. Dat Sanofi bereid is een veelvoud van de beurswaarde te betalen, laat zien dat de Fransen veel meer potentie in de Kiadis-technologie zien dan beleggers op de Amsterdamse beurs. Overnamepremies van meer dan honderd procent zijn uitzonderlijk, ook voor biotechbedrijven die vaak voor hoge prijzen worden verkocht.

'Dit is volgens ons een uitstekend bod voor onze aandeelhouders', zegt ceo Arthur Lahr van Kiadis. Verkoop van Kiadis is volgens hem de juiste beslissing. 'Deze overeenkomst is ook heel goed nieuws voor patiënten. Met hulp van Sanofi kunnen we de ontwikkeling van onze medicijnen versnellen en we kunnen onze technologie in meer programma's inzetten.'

Kiadis ontwikkelt medicijnen op basis van NK-cellen, een natuurlijk afweermechanisme. Het Amsterdamse bedrijf sloot eerder dit jaar al een samenwerkingsverband met Sanofi, dat het biobedrijf toen €17,5 mln aan cash opleverde.

Sanofi laat Kiadis volgens Lahr grotendeels in tact. Het biotechbedrijf blijft na de overname ook vanuit Amsterdam opereren. Bij Kiadis werken circa honderd werknemers, van wie zestig in Amsterdam en veertig in de Verenigde Staten.

Grote klap
Kiadis maakte in 2015 zijn debuut op het Damrak met een introductieprijs van €12,50 per aandeel. Het bedrijf kreeg vorig jaar een grote klap, toen de onderneming de ontwikkeling van zijn belangrijkste medicijn op moest geven. Het middel Atir101 tegen leukemie had de kans op succes bij stamceltransplantaties moeten vergroten, maar andere technologie bleek beter of sneller te werken. Na de mislukking stortte de beurskoers van Kiadis in.

Na het debacle met Atir101 ging Kiadis verder met de ontwikkeling van zijn NK-technologie. Dat heeft geresulteerd in een eerste onderzoek met 67 kankerpatiënten dat later dit jaar van start moet gaan. De beurskoers herstelde zich echter nauwelijks, kennelijk doordat het vertrouwen in de onderneming was aangetast. Door de lage beurskoers kon Kiadis moeilijk geld ophalen voor het financieren van zijn vervolgonderzoek.

Biotechbedrijven aan de beurs
De Amsterdamse investeringsmaatschappij LSP, dat een belang van 18,3% in Kiadis heeft, is al akkoord met het Franse overnamebod. Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen hebben zich ook achter de verkoop van Kiadis geschaard.

Met de overname van Kiadis verliest de Amsterdamse beurs een van de vier biotechbedrijven die er zijn genoteerd. De resterende drie ondernemingen zijn Galapagos, Pharming en het Duitse biotechbedrijf Vivoryon.

fd.nl/beurs/1362957/biotechbedrijf-ki...
Broer Konijn
0
FD Bartjens

Vriendelijke groet, Broer Konijn
===

BIOTECHNOLOGIE
Deze peperdure overname kan een koopje zijn
Misschien had Kiadis gewoon zijn naam moeten veranderen. Dan was de maandag aangekondigde verkoop van het Amsterdamse biotechbedrijf aan Sanofi wellicht helemaal niet nodig geweest.

Maar Kiadis bleef vorig jaar Kiadis heten, ook nadat die naam een nare bijklank kreeg doordat het biotechbedrijf plotseling zijn onderzoek naar zijn belangrijkste medicijn had opgegeven. Het was een debacle en de koers van Kiadis ging volledig onderuit, van meer dan €10 euro in voorjaar 2019 naar minder dan €2 in het najaar.

Kiadis zelf herpakte zich en ging verder, bijna alsof er niet was gebeurd. Het bedrijf zag nieuwe kansen in kankermedicijnen op basis van NK-cellen, een natuurlijk afweermechanisme. Beleggers vergaten minder makkelijk. Hun vertrouwen was weg en de koers van Kiadis bleef dit jaar onder de €2 schommelen.

Dat een naamsverandering had kunnen helpen, blijkt uit de ervaring van Amsterdam Moleculair Therapies (AMT). Dat biotechbedrijf kende ook een moeizaam bestaan op de beurs in Amsterdam. Na een aantal jaar besloot AMT de luwte op te zoeken om vervolgens onder de naam Uniqure terug te keren. Met succes. Op de Amerikaanse Nasdaq-beurs heeft Uniqure nu een beurswaarde van $1,8 mrd.

Voor Kiadis heeft zijn lage beurskoers grote gevolgen gehad. Uitgifte van nieuwe aandelen was hopeloos. Het biotechbedrijf zat structureel krap bij kas en financiering van vervolgonderzoek was lastig. Marginalisering dreigde. Met de overname van Kiadis door het Franse farmaconcern Sanofi is dat sombere scenario nu afgewend. De Fransen betalen €308 mln.

Het is wel een opmerkelijke overname, aangezien het Franse concern €5,45 per aandeel Kiadis betaalt. Dat is veel geld, 272% meer dan de laatste beurskoers (€1,46) voor het bod bekend werd. De Kiadis-bestuurders zijn in hun nopjes dat ze het bedrijf voor een veelvoud van de beurswaarde hebben verkocht. Volgens ceo Arthur Lahr is de overnamepremie van 272% de hoogste die de afgelopen vijf jaar is betaald voor een Europees beursgenoteerd biotechbedrijf.

Tegelijkertijd voelt de overname ongemakkelijk, juist vanwege de hoge overnamepremie. Want beleggers in Amsterdam hadden kennelijk geen idee van de werkelijke waarde van de NK-technologie waaraan Kiadis werkt.

Misschien is Kiadis nog wel veel meer waard dan Sanofi nu betaalt? Zo gek is die gedachte niet. Vergelijkbare biotechbedrijven die met NK-technologie werken, zijn op de Nasdaq veel meer waard dan €308 mln. Zo heeft Nantkwest een beurswaarde van $800 mln, Nkarta van $950 mln en Fate Therapeutics zelfs van $3,8 mln. Zo bezien is Kiadis een koopje voor Sanofi
voda
0
Winstsprong AstraZeneca

(ABM FN-Dow Jones) AstraZeneca heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winst ruimschoots zien verdubbelen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van de Britse farmaceut.

In het afgelopen kwartaal boekte AstraZeneca een nettowinst van 651 miljoen dollar ten opzichte van 280 miljoen dollar een jaar eerder, met een winst per aandeel van 0,49 dollar.

De kernwinst per aandeel bedroeg 0,94 dollar. Dat is iets minder dan waarop analisten hadden gerekend.

De totale omzet steeg met 2,7 procent tot 6,58 miljard dollar.

AstraZeneca liet weten op schema te liggen om de jaardoelstellingen te behalen.

De farmaceut mikt onverminderd op een hoge enkelcijferige tot lage dubbelcijferige groei van de totale omzet. De kernwinst per aandeel kan tussen de 15 tot 20 procent stijgen. Wel wees AstraZeneca op de risico's en onzekerheden gerelateerd aan de coronacrisis.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Merck neemt VelosBio over

(ABM FN-Dow Jones) Merck zal voor 2,75 miljard dollar VelosBio overnemen. Dit maakte de farmaceut donderdag bekend.

De overnamesom wordt in contanten voldaan.

Met de overname van VelosBio wil Merck zijn oncologiepijplijn versterken.

VLS-101 van de overnamekandidaat is een behandeling voor bloedkanker en solide tumoren.

Merck denkt de deal nog dit jaar te kunnen afronden.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Tegenvaller Novartis met coronamiddel

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Novartis AG-REG
CHF 76,51 0,00 0,00 % Swiss Exchange (Virtex)

(ABM FN-Dow Jones) Novartis heeft een tegenvaller geboekt met een potentieel coronamiddel. Dit maakte de Zwitserse farmaceut vrijdag bekend.

Canakinumab liet in combinatie met de standaardzorg geen significant hogere overlevingskans zien zonder de noodzaak van invasieve mechanische beademing in vergelijking tot een placebo, concludeerde Novartis.

De primaire en secundaire eindpunten met de studie werden niet gehaald, aldus de farmaceut.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
1
Mylan presenteert laatste cijfers voor fusie

(ABM FN-Dow Jones) Mylan heeft in het derde kwartaal de omzet op peil gehouden, terwijl de winstontwikkeling verbeterde. Dit bleek vrijdag uit het laatste kwartaalrapport van de Amerikaanse medicijnenfabrikant.

De kwartaalomzet bedroeg krap 3 miljard dollar.

De omzet in Noord-Amerika daalde in het derde kwartaal met 5 procent tot 1,03 miljard. In Europa ging de omzet echter met 7 procent omhoog tot 1,12 miljard dollar, terwijl er in de rest van de wereld een kleine stijging tot net geen 800 miljoen dollar werd geboekt.

De nettowinst kwam op 186 miljoen dollar uit, tegenover 190 miljoen dollar een jaar geleden.

Op aangepaste basis bedroeg de nettowinst 680 miljoen dollar. Dat was wel een stijging ten opzichte van de 604 miljoen dollar vorig jaar.

Dit is het laatste kwartaalrapport van Mylan, aldus CEO Heather Bresch. Het bedrijf gaat fuseren met Upjohn van Pfizer en daarna verder als Viatris.

Viatris zal in februari of maart de strategie presenteren en dan ook een outlook afgeven.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
1
Wakkerman wordt financieel topman Pharming

Gepubliceerd op 9 november 2020 07:25 | Views: 0

Pharming 06 nov
0,97 0,00 (0,00%)

LEIDEN (AFN) - Pharming heeft Jeroen Wakkerman benoemd als financieel topman. Zijn dienstverband bij de biotechnoloog gaat op 16 november in. Wakkerman werkte hiervoor bijna vijf jaar als financieel topman van diervoeder Nutreco.

Ook was hij financieel eindverantwoordelijke van SHV Energy en Calor Gas in het Verenigd Koninkrijk.
voda
0
Positieve resultaten coronavaccinstudie Pfizer en BioNTech

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
BioNTech SE -ADR-
$ 91,85 0,00 0,00 % NASDAQ
Pfizer Inc
$ 36,40 0,00 0,00 % NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Het potentiële coronavaccin van Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech laat een werkzaamheid van meer dan 90 procent zien om besmetting met het Covid-19 virus te voorkomen. Dit meldden de twee farmabedrijven maandag in een interimanalyse van een Fase 3 onderzoeksstudie.

Aan het onderzoek doen 43.538 proefpersonen mee en er kwamen tot nog toe geen serieuze problemen aan het licht betreffende de veiligheid.

De werkzaamheid werd gemeten onder proefpersonen die twee doses van het vaccin kregen en deelnemers met een placebo.

Volgens de bedrijven werd bescherming tegen het vaccin bereikt 28 dagen na de eerste toediening. Pfizer en BioNTech benadrukken dat de definitieve werkzaamheid nog kan afwijken, terwijl de studie wordt voortgezet.

Pfizer en BioNTech verwachten binnen enkele weken een noodvergunning, een zogeheten Submission for Emergency Use Authorization (EUA), aan te vragen bij de U.S. Food and Drug Administration.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
Ooievaar
0
Het zal wel bescherming tegen het virus moeten zijn i.p.v. bescherming tegen het vaccin Voda, binnen 28 dagen.
voda
0
Eli Lilly krijgt noodvergunning voor coronabehandeling

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Eli Lilly & Co.
$ 142,33 -0,41 -0,29 % NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly heeft een noodvergunning gekregen van de Amerikaanse FDA voor zijn coronabehandeling bamlanivimab. Dit maakte de Amerikaanse farmaceut maandagavond laat bekend.

De toezichthouder gaf een zogeheten emergengy-use vergunning af voor de behandeling van Covid-19.

Volgens de FDA helpt de behandeling van Eli Lilly om coronapatiënten uit het ziekenhuis te houden, maar thuis te kunnen behandelen.

Bamlanivimab moet zo spoedig mogelijk na constatering van Covid-19 worden toegediend.

Het middel wordt toegediend via een infuus.

Dankzij de noodvergunning wordt het middel nu beschikbaar voor artsen.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Onderzoekers: belangrijke oorzaak van hoge bloeddruk ontdekt

Een internationaal team van wetenschappers zegt een van de oorzaken van hoge bloeddruk te hebben ontdekt. Ook stellen de onderzoekers dat die oorzaak op relatief korte termijn behandeld kan worden met reeds geregistreerde geneesmiddelen, die nu voor andere aandoeningen worden gebruikt.

Wetenschapsredactie 10-11-20, 21:50 Laatste update: 07:22

Voor hoge bloeddruk was tot nu toe slechts symptoombestrijding mogelijk, omdat het mechanisme dat primaire hypertensie (95 procent van alle gevallen) veroorzaakt, onbekend is.

Hoge bloeddruk verhoogt het risico op een hartinfarct, beroerte of hartfalen. Daarmee is hypertensie wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van sterfte of blijvend letsel. Maar in 95 procent van alle gevallen is het moleculaire mechanisme dat hypertensie veroorzaakt niet bekend.

Als gevolg hiervan worden patiënten vaak behandeld met medicijnen die de bloedvaten wijder open zetten en zo alleen de symptomen van hoge bloeddruk bestrijden. De meeste patiënten blijven daarom kampen met de langetermijngevolgen van hypertensie, zoals hartaanvallen of beroertes.

Het onderzoeksteam, onder leiding van wetenschappers van de Universiteit Maastricht (UM), vermoedt dat hypertensie het gevolg is van een bepaald eiwit (Nox5) dat de bron is voor zogenoemde zuurstofradicalen in de wanden van bloedvaten. Die radicalen verstoren een proces, dat normaal gesproken helpt om vernauwing van de slagaders en trombosevorming te voorkomen. Daarmee is het eerste oorzakelijke mechanisme van primaire hypertensie bij mensen geïdentificeerd, aldus de onderzoekers. Het kan mogelijk binnen twee jaar worden behandeld met bestaande medicijnen.

Het is nu wachten op de goedkeuring van de financiering voor onderzoek naar de doeltreffendheid van deze behandeling, zegt onderzoeksleider Harald Schmidt van de UM tegen De Limburger, maar dit zal niet lang duren. Om welke medicijnen het gaat, kan de onderzoeksleider nog niet zeggen. ,,Want er zijn patenten ingediend op het gebruik van deze geneesmiddelen.”

In Nederland kampen drie miljoen mensen met hoge bloeddruk. De aandoening wordt gezien als een sluipmoordenaar. Jaarlijks gaan er in ons land bijna dertigduizend mensen dood aan een beroerte, hartfalen of hartinfarct.

www.ad.nl/wetenschap/onderzoekers-bel...
voda
1
Brussel keurt contract met Pfizer en BioNTech goed

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
BioNTech SE -ADR-
$ 112,80 0,00 0,00 % NASDAQ
Pfizer Inc
$ 38,68 0,00 0,00 % NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft een contract met Pfizer en BioNTech gesloten voor de levering van een coronavaccin aan de lidstaten. Dit maakte de Commissie woensdag bekend.

Het contract betreft 200 miljoen vaccins, waar bovenop nog eens een extra 100 miljoen doses besteld kunnen worden.

Met dit vierde contract meent voorzitter Ursula von der Leyen dat de EU inmiddels "een uiterst solide portefeuille van kandidaat-vaccins" heeft.

Eerder al sloot de Commissie vergelijkbare contracten met AstraZeneca, Sanofi-GSK en Janssen Pharmaceutica. Ook wordt er gesproken met CureVac en Moderna.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Moderna klaar voor tussentijdse analyse coronavaccin

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Moderna Inc
$ 82,42 6,37 8,38 % NASDAQ

(ABM FN-Dow Jones) Moderna heeft de casusopbouw afgerond voor de eerste geplande tussentijdse analyse van zijn potentiële coronavaccin. Dit meldde het Amerikaanse bedrijf woensdag laat.

Moderna zei de afgelopen week een aanzienlijke toename geïdentificeerd te hebben in het aantal coronavirusgevallen op zijn proeflocaties, waardoor het bedrijf verwacht meer dan 53 gevallen - het triggerpunt voor de analyse - te kunnen voorleggen aan de Data Safety Monitoring Board.

Moderna benadrukte zelf geen inzicht te hebben in de behandeling die deze deelnemers hebben ontvangen. De deelnemers aan het onderzoek hebben een placebo of Moderna's kandidaatvaccin toegediend gekregen.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Kiadis presenteert nieuwe data K-NK celtherapie

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Kiadis Pharma NV
5,185 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) Kiadis Pharma is van plan vandaag nieuwe data over zijn K-NK celtherapie te presenteren. Dit maakte het biotechbedrijf donderdag voorbeurs bekend.

De onderzoeksdata worden naar buiten gebracht tijdens het jaarlijkse evenement Society for Immunotherapy of Cancer, dat dit jaar digitaal wordt gehouden tussen 9 en 14 november.

De data zouden de potentie laten zien van de PM21-NK-therapie in combinatie met oncolytische virotherapie voor de behandeling van longkanker.

De Oncolytische Para-influenza Virus 5 Vector verbetert volgens Kiadis het vermogen van Natural Killer-cellen tot het doden van longtumorcellen in 2D- en 3D-sferoïde culturen.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Meer omzet voor Merck

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Merck KGaA
131,80 0,00 0,00 % Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra)

(ABM FN-Dow Jones) Merck heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst geboekt en paste de bandbreedte in zijn outlook iets aan. Dit bleek donderdag uit cijfers van de farmaceut.

De omzet steeg afgelopen kwartaal autonoom met 7,2 procent naar 4,4 miljard euro. De gerapporteerde omzet nam met 9,7 procent toe.

Het concern uit Darmstadt schreef deze stijging vooral toe aan de ontwikkelingen bij Life Science en Healthcare.

De EBITDA steeg autonoom met 19,8 procent naar 1,6 miljard euro. Na aftrek van belastingen was er een winst van 806 miljoen euro tegen 342 miljoen euro in het derde kwartaal van 2019.

Outlook

Merck bracht enige aanpassingen aan in zijn outlook. Voor 2020 rekent Merck nu op een omzet tussen de 17,1 miljard en 17,5 miljard euro. Bij het tweede kwartaal rekende het bedrijf nog met de bandbreedte van 16,9 tot 17,7 miljard euro.

De EBITDA zal naar verwachting tussen de 5,05 miljard en 5,25 miljard euro uitkomen. Dat was eerder tussen de 4,45 en 4,85 miljard euro, waarmee Merck toen ook al iets positiever was dan voorheen.

De koers van het aandeel sloot woensdag 2,2 procent hoger.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
3.283 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 161 162 163 164 165 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 jun 2022 17:35
Koers 52,240
Verschil +0,940 (+1,83%)
Hoog 53,160
Laag 51,620
Volume 228.024
Volume gemiddeld 254.326
Volume gisteren 289.144

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront